World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

The Jewish Calendar - לוח השנה היהודי

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית

גילאים 9 - 11

גודל קבוצה 15 - 20

משך הפעולה : 45 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 5335
הורד: 978

Rated 55 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

מטרת הפעולה: החניכים ילמדו את חודשי השנה ואת החגים והמועדים החלים בהם.


תוכן הפעולה

שלבי הפעולה:

שלב א': פתיחה

שלב ב': יצירת לוח שנה גדול מפוליגל

שלב ג': משחק זיכרון החודשים

שלב ד': משחק סיכום

 

שלב א'- הפתיחה:

העלאת שאלות בנושא: מהו לוח השנה העברי? כיצד הוא שונה מלוח שנה לועזי? לפי מה הוא נקבע ומי קבע אותו? ללמד את החניכים תוך כדי השאלות, שהחודשים הם לפי סיבובי הירח סביב כדוה"א, ושישנם 354 ימים בשנה, להסביר מהי שנה מעוברת, מדוע קורה מצב של שנה מעוברת וכו'.......

שלב ב'- יצירת לוח שנה:

ממלאים על לוח עיגול מפוליגל, המחולק מראש ל-12, את שמות החודשים והחגים החלים בהם, יחד עם החניכים, לפי מה שהם כן יודעים, והמדריכה מכוונת אותם... ותוך כדי מלמדים ושמים דגש על הדברים עליהם ישאלו במשחק הסיכום.

שלב ג'- משחק זיכרון החודשים:

משחקים עם החניכים משחק שבו המטרה היא להגיד את שמות כל החודשים לפי הסדר, מתשרי על אלול, אבל אסור ששניים יגידו שם של חודש ביחד. מחליטים מי מתחיל והוא אומר "תשרי", אחר כך כל אחד אחר יכול לומר "חשוון",  אם יותר מאחד אמרו אז חוזרים חזרה לתשרי, אם רק אחד אמר חשון, ממשיכים לחודש הבא. (מבוסס על משחק המספרים מ1 עד 10)

 

משחק סיכום:

מחלקים את החניכים לשתי קבוצות. באמצע הלוח העיגול שמילאנו ביחד, נועצים באמצע חץ בעזרת נעץ מתקפל. כל קבוצה בתורה, שולחת נציג לסובב את החץ, החניכים של הקבוצה הזו נשאלים שאלה הקשורה לחודש עליו מצביע החץ, אם הם ענו נכון, קבוצתם זוכה בנקודה. הקבוצה שזכתה בהכי הרבה נקודות- מנצחת! (השאלות מצורפות בנספח)

 

נספחים:

 1. פוליגל בצורת עיגול, המחולק ל-12 משולשים, ובאמצע חץ המחובר בעזרת נעץ מתקפל (לא ניתן לצירוף).

 2. רשימת שאלות (מצורפת).


שאלות למשחק המסכם: (לא לשכוח במהלך מילוי הלוח לשים דגש על החומר הנשאל במשחק)

 


תשרי:

 • איזה חג חל בט"ו תשרי?

 • כיצד נקראים הימים בין ר"ה ליו"כ?

 • מהו החג המתקיים ביום האחרון של סוכות?

 • מה מיוחד ביו"כ?

חשוון:

 • מהו הכינוי לחודש זה?

 • מדוע הוא מכונה מרחשוון?

 • מהו החג של העדה האתיופית בחודש זה?

 • מה מתחילים לבקש בז' חשוון?

כסלו:

 • מדוע חנוכה נקרא בשם זה?

 • מי נלחם במי במלחמה שאירעה בחנוכה?

 • מהו הנס שאירע בחנוכה?

 • מהו מזל החודש?

טבת:

 • מה קרה בי' בטבת?

 • מה אנו מצווים לעשות בעשרה בטבת?

 • איזה מספר חודש הוא טבת?

שבט:

 • מדוע ט"ו בשבט נקרא בשם זה?

 • למי יש ראש השנה בחודש זה?

 • מהו המזל של חודש זה?

אדר:

 • מהי שנה מעוברת? כיצד קשורה לחודש אדר?

 • מה זה תענית אסתר?

 • מה הן 4 המצוות בחג הפורים?

 • באיזו עיר בארץ חוגגים את פורים יום נוסף? מדוע?

 • השלם: "משנכנס אדר...",  מדוע?

ניסן:

 • באיזה תאריך חל פסח?

 • מה אנו מצווים לעשות בערב י"ד ניסן?

 • מדוע אוכלים מצות?

 • איזה יום חל בכ"ז ניסן?

אייר:

 • מהו ספירת העומר?

 • לזכר מה מדליקים מדורות?

 • מה קרה ב-ה אייר?

 • מה אנו מציינים בד' אייר?

סיון:

 • באיזה תאריך חל שבועות?

 • מהו כינוי נוסף לחג השבועות? מדוע?

 • איזה מספר חודש הוא סיום לפי התנ"ך?

 • אילו מאכלים נוהגים לאכול בשבועות?

תמוז:

 • מהו קרה בי"ז תמוז?

 • כיצד נקראת התקופה בין י"ז תמוז לתשעה באב?

 • מה הן חמשת הצומות שיש בשנה?

אב:

 • מה קרה בתשעה באב?

 • מה הן 5 האיסורים בצום?

 • מהם תשעת הימים? מתי הם חלים?

 • משנכנס אב מרבין ב...? מדוע?

אלול:

 • מהו הכינוי לחודש זה?

 • מי נוהגים לקום בעלות השמש לבקש סליחות?

 • מדוע מבקשים סליחות בחודש זה?

 • מה הן ראשי התיבות המיוחסות לחודש זה? מדוע?


 

 

 

 

 

 

 

 

 פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > כללי
תגובות הגולשים: