Playing Games During Davening? - (לא) משחקים בתפילה

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : משחק בשפה: עברית

גילאים 7 - 11

גודל קבוצה 5 - 30

משך הפעולה : 45 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

games.doc (34 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 8122
הורד: 3107

Rated 326 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

מבוא : והפעם משחקים ...


תוכן הפעולה

בס"ד

(לא) משחקים בתפילה.

(פעולה לחבריא א').

 

מבוא : והפעם משחקים ...

         

מהלך:

 

שלב א' :המדריך יחלק את החניכים ל- 4 קבוצות.

על הקיר יהיה תלוי החלק הראשון מ"עלינו לשבח".

בקטע הכתוב יהיו חסרות מילים. על כל קבוצה יהיה להשלים את המילים החסרות.

המילים המודגשות הן המילים שיש להשמיט:

"עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצר בראשית,

שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה

שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם.

שהם משתחוים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע.

ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה."   

 

 

 

שלב ב' : המדריך יחלק לכל קבוצה שתי חבילות פתקים. חבילה אחת תהיה עם פסוקים מתפילת חנה וחבילה שניה עם הלכות שנלמדות מהפסוקים.

על כל קבוצה לחבר בין הפסוק וההלכה המתאימה:

 

" וחנה היא מדברת על ליבה "

"רק שפתיה נעות"

"וקולה לא ישמע"

"ויחשבה עלי לשיכורה"

"אני בצדק אחזה פניך"

"יראוך עם שמש"

"והתפללו אליך דרך ארצם"

"ארחץ בנקיון כפי"

מכאן שצריך לכוון את ליבו בתפילה.

מכאן שצריך לבטא את התפילה בשפתיו.

מכאן שאסור שיגביה את קולו בתפילה.

מכאן שאסור ששיכור יתפלל.

מכאן שצריך לתת צדקה לפני התפילה.

מכאן שצריך להתפלל בהנץ החמה.

צריך לכוון את ליבו לירושלים ולקודש הקודשים.

צריך לנקות ידיו לפני התפילה.

 

 

המדריך יעבור עם החניכים על התשובות הנכונות.

 

שלב ג' : המדריך יקריא משפטים ועל כל קבוצה לזהות מהיכן לקוח המשפט:

(קבוצה שמצליחה לנחש ראשונה מקבלת ניקוד.)

"למען שמו באהבה"-                                    ברכת האבות בתפילת שמונה-עשרה.

"אל תביאני לידי חטא"-                               ב"ויהי רצון ", אחר ברכות השחר.

"לך ה' הגדולה והגבורה והתפארת"-           ב"ויברך דוד".

"רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו"- בפסוקי דזמרא ( במזמור- "הללויה כי

טוב זמרה אלוהינו..).

"מי כמוך באלים ה'"-                                   שירת הים.

 

 

 

 

שלב ד' : על מה התפלל כל אחד מהאישיים בתנ"ך?

כל קבוצה תקבל תנ"ך ורשימה של אנשים ומקורות:

אליעזר עבד אברהם (בראשית כד יב).

משה (במדבר כז טו)

יהושע (יהושע ז ז-ט)

שמשון (שופטים טז כח).

אברהם (בראשית יח כג-כו).

 

 

שלב ה' : כל חניך יחבר תפילה משלו ויכתוב אותה על דף. המדריך יאסוף את כל התפילות ויערבב. כל חניך יקבל שלוש סוכריות או שלושה מסטיקים. המדריך יקריא תפילה.  לחניכים שחושבים שהם יודעים למי שייכת התפילה יש אפשרות להמר .מי שמהמר כותב את שמו על פתק ואת שם מחבר התפילה.  חניך שמצליח לנחש מקבל סוכריה/מסטיק, אם  ניחש לא נכון- נותן מסטיק למדריך.

 

 

 פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > משחקים > כללי
» הכל > יהדות > תפילה
תגובות הגולשים: