Hospitality - הכנסת אורחים

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : סיפור בשפה: עברית

גילאים 8 - 15

גודל קבוצה 2 - 25

משך הפעולה : 1 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 6892
הורד: 882

Rated 258 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

הכנסת אורחים-מצווה חשובה


תוכן הפעולה

הכנסת אורחים אפילו לגנב

פעם אחת נזדמן אורח בביתו של רבי חיים סולובייצ'יק זצ"ל, רבה של בריסק. הכניסו רבי חיים האכילו והשקהו, ואף נתן לו מקום ללון. לפנות בוקר עמד האורח ונתן בכליו כל אשר מצא ונסתלק. טענו בני הבית כנגדו, למה אינו בודק באורחים?

אמר להם רבי חיים: והרי הקב"ה זימן לאברהם אבינו מלאכים בדמות ערבים שמשתחוים לעפר רגליהם. לכאורה למה לא זכה אברהם אבינו לאורחים מהוגנים? והתשובה: היא הנותנת, דבר גדול למדנו הקב"ה, שאין בודקים באורחים, ופתח הבית צריך להיות פתוח לכל אדםפעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > בין אדם לחברו > עזרה לזולת
תגובות הגולשים: