The Three Pledges - שלושת השבועות

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : שיעור בשפה: עברית

גילאים 15 - 100

גודל קבוצה 1 - 100

משך הפעולה : 30 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 7353
הורד: 1082

Rated 363 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

מטרות השיעור

 

1.       הכרת המושג 'שלשת השבועות';

2.       האם יש בטענות אלה סיבה לאסור הקמת מדינה ועלייה לא"י ?


תוכן הפעולה

 

נושא השיעור: שלושת השבועות

 

 מטרות השיעור

 

1.       הכרת המושג 'שלשת השבועות';

2.       האם יש בטענות אלה סיבה לאסור הקמת מדינה ועלייה לא"י ?

 

מבנה השיעור

 

1.       הקדמה

2.       המקור

3.       האוסרים לעלות

4.       השוללים וראיותיהם

5.       סיכום

 

1.       הקדמה

 

בדורות האחרונים מצויים אנשים הטוענים שיש איסור לעלות לא"י וכן שאסור להקים מדינה. אותם אנשים המצויים לרוב בקרב חסידות סאטמר , מסתמכים הרבה על הגמ' בכתובות המביאים מספר שבועות שהשביע הקב"ה את ישראל ואת העולם. לפי חסידי 'סאטמר' שבועות אלה שייכים גם כיום. רוב מוחלט של גדולי ישראל שוללים את ה'שבועות' כמקור הלכתי האוסר את העלייה לא"י. שיעורינו א"כ עוסק בסוגיא זו של שלשת השבועות.

 

2.       המקור

 

            [1] הגמ' בכתובות קי"א, מביאה ששתי שבועות השביע הקב"ה את ישראל:

1.       שלא יעלו בחומה; ( רש"י שם מסביר 'שלא יעלו בחומה' - יחד ביד                   חזקה.)

2.       שלא ימרדו באומות העולם

ואת אומות העולם השביע הקב"ה:

       3. שלא ישעבדו את ישראל יותר מידי.

שבועות אלו נקראו בשם 'שלשת השבועות' .

 

3.       האסורים לעלות

 

בשיעור הקודם (בעניין מצוות יישוב א"י) הבאנו את דברי המגילת אסתר (המצוי בסה"מ לרמב"ם) שהסביר מדוע הרמב"ם לא מונה את מצוות יישוב א"י. הוא מבין על פי הגמרא שהבאנו, שאין מצווה לעם ישראל לעלות לא"י כל עוד לא הגיע המשיח.

הרב יואל משה טייטלבוים  האדמו"ר מסאטמר מתבסס על הגמ' ובספרו 'ויואל משה' הוא מרבה לעסוק בגמ' שהבאנו וממנו הוא גם מוכיח שהסוגיא פוסקת שיש איסור לעלות לארץ ישראל וכדברי הנביא ירמיה (ירמיה כ"ז) "בבלה יובאו ושמה יהיו עד פקדי אותם נאם ה'".[2]

 

4.       השוללים וראיותיהם

 

כפי שכבר אמרנו, רוב המוחלט של הפוסקים שוללים שמקור זה מהווה בסיס לפסיקה כיום האם אסור או מותר ליישב ולעלות לא"י. נביא בתמצית את הדחיות הרבות שיש ובסוף נפנה אתכם למאמרים העוסקים בפירוט בסוגיא שלנו.

 

א. הרב חיים ויטאל, גדול תלמידי האר"י ז"ל, מביא בהקדמה לספרו עץ חיים שתוקף השבועה הוא עד אלף שנה בלבד.

ב. הפוסקים לא התחשבו בגמרא זו כעניין הלכתי אלא כמדרש ולכן אף אחד מן  הפוסקים  לא הביא עניין זה להלכה (לא הרי"ף, לא הרא"ש, לא הרמב"ם ולא השו"ע).

וכך כתב האבני נזר בסימן תנ"ד סעיף נ':" דזה ( שלושת השבועות ) אין עסק בהלכה".

ג. כל השבועות תלויות ברצון ובהסכמת האומות. ואם יסכימו האומות שא"י תהיה שייכת לעם ישראל הרי שבטלו השבועות. וכך מובא במכתב של ה'אור שמח' (ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק) שלאחר ועידת סאן- רמו (ועידת האומות שבה החליטו על הצהרת בלפור ) סר פחד השבועות' (מכתב זה מופיע באוצר הארץ תרפ"ד עמוד פ"ג).

 

5. סיכום

 

ראינו את הגמ' ואת טענת 'סאטמר' - אך, כפי שהראינו  רוב מוחלט של פוסקים בכל הדורות לא קיבלו את ג' השבועות כמקור הלכתי ולכן אין כאן בעיה עם מצוות יישוב א"י שקיימת כיום.

 

מקורות לעיון :

 

1.       'השבעתי אתכם. עיונים ובירורים בעניין שלוש השבועות' מאת שמואל הכהן וינגרטן .

2.       הרב גורן 'תורת המדינה' עמ' 36.

3.       הרב שאול ישראל 'תחומין' י' עמ' 50-53.

4.       הרב הרצוג 'תחומין' ד' י' ע"מ 13-18.

5.       א' רביצקי: 'הקץ המגולה ומדינת היהודים' עמ' 277.

6.       ישראל רוזנסון 'חגי ישראל וא"י' עמ' 279.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] מקור נוסף מובא בשיר השירים רבה פ"ב אות ז'.

[2] . בהבנת תפיסתו של ה'ויואל משה' עיין א. רביצקי 'הקץ המגולה ומדינת היהודים' עמ' 39-43, 89-93, 277-305.פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > עם ישראל > ייעוד
» הכל > ארץ ישראל > מדינת ישראל
» הכל > ארץ ישראל > התישבות
» הכל > ארץ ישראל > קדושת הארץ
» הכל > ארץ ישראל > ציונות
תגובות הגולשים: