World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Shmita's Psokim - פסוקים בנושא שמיטה

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : מקור בשפה: עברית

גילאים 10 - 100

גודל קבוצה 1 - 100

משך הפעולה : 10 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

Psokim about Shmita.doc (24 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 10220
הורד: 2054

Rated 94 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!תוכן הפעולה

"כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן

לכם ושבתה הארץ שבת לה' "

 

 

"שש שנים תזרע שדך ושש

שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה"

 

 

"ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת

לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור"

 

 

"את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך

לא תבצור שנת שבתון יהיה לארץ"

 

 

"והיתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדך

 ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך"

 

 

"ולבהמתך ולחיה

אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול"

 

 

"וכי תאמרו מה נאכל  בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו

 

וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים"

 

 

"והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי כל הארץ

כי גרים אתם ותושבים אתם עימדי"

 

 

"שש שנים תזרע את ארצך

ואספת את תבואתה"

 

 

"והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית

השדה כן תעשה לכרמך לזיתך"

 

 

"מקץ שבע שנים

תעשה שמיטה"

 

 

"וזה דבר השמיטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגוש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמיטה לה' "

 פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > ארץ ישראל > קדושת הארץ
» הכל > ארץ ישראל > כללי
» הכל > חגים ומועדים > שמיטה
» הכל > תורה > כללי
תגובות הגולשים: