Alia Befor Israels Establishment - עליות לפני קום המדינה

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית

גילאים 13 - 15

גודל קבוצה 10 - 30

משך הפעולה : 90 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 2979
הורד: 835

Rated 222 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

מטרות הפעולה:

  1. שהחניך יקבל רקע מורחב על  העולים והעליות לארץ לפני קום המדינה (בין השנים 1882-1939)

  2. שהחניך יבין שבכל השנים-גם כאשר לא הייתה קיימת מדינה, עדיין עלו יהודים ארצה,לא משנה הסיבה או המטרה,בכל זאת ארץ ישראל תמיד הייתה ותמיד תהיה של עם ישראל העם היהודי.


עזרים נדרשים

האביזרים הדרושים:

לשלב א': כלי כתיבה, דפי טיוטה, בריסטולים/ פלקטים.

לשלב ג': הכנת 5 בריסטולים שעל כל בריסטול רשומה עליה מסוימת (X 2- בסופו של דבר ישנם 10 בריסטולים)


תוכן הפעולה

שלבי הפעולה:

שלב א':

מחלקים את החניכים לחמש  קבוצות . כל קבוצה מקבלת קטע ובו תקציר של עליה מסוימת.על כל קבוצה להציג את העלייה שלה על ידי הצגה/שיר/פרסומת וכדו' לאותה עליה.

שלב ב':

כל קבוצה מציגה את העלייה שלה.

שלב ג':

המדריך בוחר מספר חניכים (או שהוא מציג בעצמו) ועליהם להציג עצמם על פי קטע שינתן להם מראש. על שאר החניכים לנחש לאיזו עלייה אותו אדם שהציג החניך  מתכוון לעלות.

שלב ד':

העלייה ואני.

סיכום.

מהלך הפעולה:

שלב א':

המדריך מחלק את החניכים ל-5 קבוצות  כאשר בכל קבוצה מספר של 4-7 חניכים. כל קבוצה כעת הופכת להיות עליה מסוימת. המדריך נותן לכל אחת מהקבוצות קטע (נספחים 1-5 ) ובו מידע על עליה מסוימת . (לדוגמה קבוצה א' מקבלת נספח מס' 1 על העלייה הראשונה). כל קבוצה צריכה להציג את העלייה שלה על ידי שיר/הצגה/פרסומת.

*על המדריך לכוון את החניכים לשים לב לפרטים המייחדים והמאפיינים כל עלייה כגון: מהיכן עלו העולים של אותה עלייה,למה עלו, האם תרמו לארץ בעלייתם,במה תרמו וכו'.

שלב ב':

הצגת העליות משלב א'.

כל קבוצה מקבלת זמן מוגבל להציג את העלייה שלה. על המדריך להנחות את השלב הנ"ל- "קבלו במחיאות כפיים סוערות את העלייה  ה-ר-א-ש-ו-נ-ה..."

שלב ג':

"זהה את העלייה"

(על פי נספחים  6-10 )       

המדריך בוחר מספר חניכים (רצוי כאלו שיודעים להציג, או שמציג בעצמו) ונותן לכל אחד מהם קטע ובו מסופר על ילד/מבוגר שעלה לארץ. על החניך המציג "להיכנס" לדמות של אותו עולה ולהציגו. במקביל המדריך מחלק את שאר החניכים ל-2 קבוצות ועל כל קבוצה לבחור ראש קבוצה. 2 הקבוצות מקבלות כל אחת 5 בריסטולים כאשר על כל בריסטול כבר כתוב מראש שם העלייה. כאשר החניך המציג יציג את אותו עולה,כל קבוצה תצטרך להכריע על פי המידע שקיבלו בשלבים א'+ב' לאיזו עלייה אותו עולה שייך.ראש הקבוצה יהיה אחראי להרים את הבריסטול שבו כתובה העלייה שהחליטה כל הקבוצה שהיא המתאימה לעולה המוצג.

* חשוב לציין  לא לקרוא את הנספחים בסדר הכרונולוגי של העליות כדי לאתגר את המנחשים.

שלב ד':

העלייה ואני.

מפזרים בפינות שונות בחדר שלטים עם שמות העליות השונות, ועל כל אחד לבחור באיזה עלייה אם היה יכול -היה עולה. למה היה דווקא מצטרף אליה? מה היה מביא איתו מהבית אל הארץ? אילו הייתה עליה גדולה כיום מה היה שונה? וכדומה.

 

סיכום:

נוכחנו לדעת שגם לפני שקמה המדינה יהודים רבים עלו לארץ. חלק מהעולים עלו כיוון  שברחו ונסו מפני הפרעות והצרות שחיכו להם במקום אשר היו (כגון רוסיה). וכן, חלק נוסף מהעולים עלה לארץ בעקבות כיסופים אל ארץ הקודש,אל ארץ ישראל. אל האדמה שמאז ומתמיד הייתה שייכת לעם היהודי. לא משנה מה הייתה הסיבה ומה הייתה המטרה לעלייה לארץ, העם היהודי לדורותיו ובכל תפוצותיו עלה לארץ בעבר,עולה וממשיך לעלות ארצה ובעזרת ה' בעתיד יעלו כל יהודי העולם לארץ ובמהרה תגיע הגאולה.

 


הערות כלליות

*למדריך: חשוב לקרוא ולקבל מידע על העליות ועל אופי העולים  ובכלל על התקופה שבין 1882-1939.

ניתן למצוא את כל הנספחים וקטעי הקריאה בקובץ המצורף.פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > יום העצמאות
תגובות הגולשים: