World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

The Underground Organizations - המחתרות

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית

גילאים 17 - 24

גודל קבוצה 15 - 20

משך הפעולה : 35 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 5497
הורד: 1073

Rated 57 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

מטרה:

החניך ילמד את הרקע להקמת המחתרות השונות בארץ ישראל.

החניך יכיר סיפורי מורשת קרב עיקריים של המחתרות השונות.


עזרים נדרשים
נספחים

תוכן הפעולה

שלבים:

שלב 1: הכרות ראשונית עם הפלמ"ח, אצ"ל ולח"י

שלב 2: סיפור החניכים אודות המחתרות

שלב 3: סיכום

 

מהלך מפורט:

שלב 1 –הכרות ראשונית: חלוקת החניכות ל-3 קבוצות. כל קבוצה מקבלת דף מידע המכיל פרטים על המחתרת +סיפור מורשת קרב ידוע ללימוד הקבוצה.  דפי המידע מצורפים בנספח 1.

סיכום: כל קבוצת חניכים תכיר מחתרת אחת.

 

שלב 2 - הצגת החניכים:
לרשות החניכים יעמוד דף המידע (נספח 1) הנוגע למחתרת בהם יעסקו. כל קבוצה תקבל חומרי יצירה או אביזרים שונים כיד דמיון השליח, ותצטרך ליצור בעזרת החומרים יצירה או סיפור המספר את מורשת הקרב עליה למדו. ההצגות יהיו בסדר הבא: הגנה, אצ"ל, פלמ"ח, כאשר בסיום כל הצגה מניח המדריך את שם המחתרת הרלבנטית על הרצפה כדי ליצור דגם המובא להלן בנספח 2.

סיכום: כל החניכים יכירו את סיפורי מורשת הקרב של שאר המתחרות

 

שלב 3 - סיכום:

על גבי הדגם הנבנה ע"פ נספח 2 יניח המדריך דף גדול עם מפת ישראל ועליה סמל צה"ל עם הכיתוב בעברית ובאנגלית צה"ל, IDF, ויסביר לחניכים כי עם קום המדינה חברו כל חברי המחתרות לשורות צה"ל בכדי להגן על מדינת ישראל הטרייה.

סיכום: החניך ירגיש את החיבור בין החומר שהועבר בפעולה להווייתה של מדינת ישראל.

 

טיפים קטנים:

  1. מומלץ להביא לחניכים בסוף הפעולה צ'ופר עם מילות "התקווה" על רקע דגל ישראל, אולי אף עם תרגום לשפתם..


הערות כלליות
ניתן למצוא את הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף


פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > יום העצמאות
תגובות הגולשים: