Zionism- Where Did It Start From? - ?ציונות- מאיפה זה התחיל

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית

גילאים 7 - 120

גודל קבוצה 15 - 35

משך הפעולה : 60 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

where did it begin.doc (274 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 4276
הורד: 2083

Rated 239 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

חלק א':

המטרה: ליצור אצל המשתתפים תחושה של שייכות למקום שהוא טבעי להם והם חפצים להיות ולחיות בו כמו במקום שהם נולדו.

חלק ב':

המטרה: הדגשת הרעיון של הציונות בתור תהליך ציבורי.

חלק ג':

המטרה: לפתח את המוטיבציה להרגיש מחוייב לדבר שאני אוהב ורוצה.

חלק ד':

המטרה: הדגשת המקור של הציונות.


עזרים נדרשים
בסוף כל יחידה מופיעה רשימת הציוד הנידרש ליחידה זו.

תוכן הפעולה

חלק א

המטרה: ליצור אצל המשתתפים תחושה של שייכות למקום שהוא טבעי להם והם חפצים להיות ולחיות בו כמו במקום שהם נולדו.

 

המדריך ישאל את המשתתפים:

על מה אתם חושבים כשאומרים לכם את המילה "ארץ".

לאחר מכן ישאל את אותה השאלה על המילה "מולדת".

בסופו של עניין ישאל מה לדעתם חיבור המילים "ארץ" ו"מולדת" מבטא עבורם?

 

עזרים:

בית בובות, רגבי אדמה, מפת ארץ ישראל, ציורים של מקומות קדושים – לקשט את המקום בעזרים הללו כדי להכניס את המשתתפים לאווירה.

חלק ב

המטרה: הדגשת הרעיון של הציונות בתור תהליך ציבורי.

 

בחלק זה נכניס אלמנט נוסף למערך. נדגיש את הציונות בתוך תהליך שמתבצע ע"י עם שלם שכל כולו מגויס למען המטרה הזו וזה מתחיל מכל אחד מאיתנו לצורך כך נשתמש במקור שמצוטטים בו דברי המהר"ל.

 

עזרים:

כל אחד מהמשתתפים הולך לחפש ענף קטן.

המדריך יבקש לאגד הענפים יחד ויקרא לאחד המשתתפים לשבור את אגד הענפים.

לאחר שהמשתתף ייכשל במשימתו יקריא המדריך את המקור של המהר"ל המובא בדף המקורות ויסביר שכשאנחנו מתאחדים למטרה חשובה - הקב"ה מסייע לנו.

 חלק ג

המטרה: לפתח את המוטיבציה להרגיש מחוייב לדבר שאני אוהב ורוצה.

 

המדריך מציג את הנתונים שמראים מהי רמת ידיעת הארץ אצל התלמידים בישראל ע"פ הכתבה בדף המקורות ושואל את המשתתפים מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב ולגרום לכך שהאכפתיות והמודעות שלהם לארץ תהיה עמוקה יותר.

 

לאחר שהמשתתפים יענו על השאלה ויציעו את הצעותיהם – המדריך יסכם:

ציונות ניתן להגשים ע"י הרבה רעיונות יפים וחשובים ואת חלקם גם הזכרתם בצורה יפה מאוד.

כדאי מאוד להוסיף רעיונות משל המדריך ולתת דוגמא אישית מה גרם אצלו לתחושת שייכות לארץ (אם זה טיול או שירות צבאי/ לאומי או שירי א"י שהוא שר...)

 

עזרים:

גיטרה, לבחור שירים מהמקורות, אפשר לתרגם אותם לשפות אחרות תוך כדי שימור על הלחן ולשיר...

חלק ד

המטרה: הדגשת המקור של הציונות.

 

המדריך יבקש מהמשתתפים לקרוא את הפסוקים בדף המקורות.

לאחר מכן יעניין אותם בתוכן וישאל עליהם שאלות:

 

-          מדוע לדעתכם הקב"ה מצווה את אברהם לקום ולהתהלך בארץ?

 

-          מה הקב"ה מבטיח לנו?

 

-          למה הקב"ה הזכיר ליעקב את המילים אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק?

 

אפשר להוסיף שאלות...

 

ויסכם:

אולי לפעמים אנחנו לא מרגישים כל כך למה חשוב לחיות בארץ

אך צריך לזכור שהארץ היא המקום הטבעי שלנו

שמה אנו מממשים את התכונות המיוחדות ששייכות לנו

שמה גרו אבותינו

וחוץ מזה – מתנה שהקב"ה נותן לנו לא נשתמש בה?


הערות כלליות
רשימת מקורות נמצאת בסוף הקובץ המצורף


פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > יום העצמאות
תגובות הגולשים: