World Bnei Akiva MovementCenter for Religious Affairs in the Diaspora
The Online Hadracha Center
מרכז ההדרכה המקוון

Variety Of Opinions In The Israeli Media - מגוון הדעות בתקשורת הישראלית

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית

גילאים 16 - 18

גודל קבוצה 15 - 35

משך הפעולה : 75 דקות

פרטים נוספים...

קבצים נוספים:
%>
קובץ סוג פעולה שפה
Israeli media N1.ppt (0.81 mb) מצגת עברית
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 3919
הורד: 788

Rated 53 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

מטרות:

 1. שהתלמיד יכיר את הדעות השונות והמגוונות בתקשורת הישראלית

 2. שהתלמיד ילמד כי לפני שמגיעים למסקנה / דעה בנושא מסוים כדאי וצריך להעמיק ולברר בנושא. ויש לנסות ולראות כמה שיותר חלקים מהתמונה הכוללת.


עזרים נדרשים

אביזרים נדרשים:

 1. קטעי תמונות, והתמונות מהם נלקחו ( מצורף קובץ עם מספר דוגמאות).  

 2. שתי כתבות עדכניות, כאשר כל אחת מבטאת דעה שונה בנושא מסוים.


תוכן הפעולה

שלבי הפעולה:

 1. הצגת קטעי תמונות

 2. משחק- גילוי נושא מסוים על ידי שאלות כן/ לא עם הגבלה במספר השאלות.

 3.  קריאת כתבות בקבוצות + דיון

מהלך הפעולה:

 1. הצגת קטעי תמונות/ תמונות דו משמעיות לקבוצה, כאשר המטרה זיהוי התמונות השלמות. ( מצורף קובץ עם מספר תמונות כמובן שניתן להוסיף/ לשכלל את המשחק כמה שרוצים).

 2. משחק- מוציאים חניך מחוץ לכיתה, הקבוצה צריכה לבחור נושא מסוים וספציפי ( יכול להיות כל דבר לדוג' איש, חיה, מקום). לאחר הבחירה מחזירים את החניך לכיתה. החניך צריך לגלות את הנושא שנבחר כאשר השאלות שהוא יכול לשאול הם רק שאלות כן/לא ומותר לו לשאול רק 6 שאלות. אם אחרי 6 שאלות הוא לא יודע הוא צריך לנחש.

 3. חלוקת התלמידים לשני קבוצות כאשר כל קבוצה תקבל כתבה אחת, כל כתבה צריכה לבטא דעה שונה בנושא מסוים ( רצוי שהכתבות יהיו עדכניות).

 4. כל קבוצה צריכה לדון בכתבה שהם קיבלו ולהביע דעה בנושא על פיה. כדאי להכין מראש נקודות הקשורות לכתבה עליהם יצטרכו הקבוצות להביע דעה.

 5. כל קבוצה תקרא לפני הכיתה את הכתבה שקיבלה ואת מסקנותיה על הנושא על פי הכתבה.

 6. דיון כללי על פי הנקודות הבאות:

                                 א.          מהו השוני שיש בין הכתבות. מהי נקודת המבט שממנה נרשמה כל כתבה.

                                 ב.         האם עכשיו לאחר קריאת שתי הכתבות הדעה הראשונה השתנתה?

                                  ג.          האם ניתן להגיע למסקנות על פי כתבה אחת/ אי ראיית התמונה הכוללת?

 1. סיכום:

                                 א.         קטעי תמונות- במשחק זה  רואים שלרוב קשה לדעת על פי חלק מתמונה מהי התמונה הכוללת, ושלפעמים אפשר לחשוב שהחלק מסמן דבר אחד כאשר למעשה מדובר בדבר אחר. גם במקרים בהם יחסית קל לנחש במה מדובר, יהיה כמעט בלתי אפשרי לנחש מהו הרקע (לדוג' שקופיות 3,4,5 ו6 בקובץ המצורף), כמו כן בקובץ הנ"ל ישנם שתי תמונות דו משמעיות כאשר המטרה היא להראות שלפעמים יש כמה צדדים לתמונה.  

                                 ב.          משחק - במשחק זה רואים שקשה לנחש כאשר יש מספר קצוב של שאלות והשאלות הם רק כן/ לא. ושכדי לדעת בוודאות מהו הנושא שנבחר הרבה פעמים נצטרך לשאול יותר שאלות ולברר ולהשתמש בסוגי שאלות שונים.

                                  ג.          בדיון על הכתבות נראה כי בתקשורת בכלל ובפרט בתקשורת הישראלית יכולים להיות מספר דעות על אותו נושא, ועל כן קשה לגבש דעה מוחלטת ונחרצת על נושא שלא מכירים כאשר רואים רק צד אחד של התמונה. כמו כן נראה כי  הדעות שלנו יכולות להשתנות ברגע שנכיר את הצד השני .

                                 ד.         מסקנה- חשוב לברר ולהכיר ולא להסתפק בחלק מתוך התמונה אלא לנסות ולהגיע לתמונה השלמה לפני שחורצים דעה בכל נושא ובטח בדברים הקשורים בארץ ישראל שהרי שם הדעות שלנו נשענות בעיקר על התקשורת הישראלית/ תקשורת עולמית. ועל כן צריך לקחת הכל בעירבון מוגבל ולנסות ולהעמיק כמה שיותר.

 


הערות כלליות

נספחים: מצורף קובץ המכיל מספר קטעי תמונות ואת התמונות השלמות מהם נלקח.

 פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > יום העצמאות
תגובות הגולשים: