70 Names For Jerusalem - 70 שמות לירושלים

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : דף מקורות בשפה: עברית

גילאים 6 - 100

גודל קבוצה 1 - 100

משך הפעולה : 1 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

70 Names for Yerushalayim- Heb.doc (54 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 32768
הורד: 9475

Rated 53 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה
כל 70 השמות לירושלים

תוכן הפעולה

שבעים שמות  לירושלים

"ירושלים הרים סביב לה  וד' סביב לעמו"

הרד"ק מבאר, שעיני כל העולם על ירושלים וכולם שואפים לכובשה והקב"ה אומר אני בחרתי את עם ישראל ובחרתי את א"י , ובחרתי את ירושלים בתוך א"י לעם ישראל, ואם כך אין לאומות העולם שום זכות בירושלים.

א

ירושלים

לו

עיר קברי אבות

ב

שלם

לז

עיר שחוברה יחדו

ג

ציון

לח

העיר יונה

ד

עיר- דוד

לט

עיר הפרזות

ה

יבוס

מ

נוה שאנן

ו

העיר

מא

יפה נוף

ז

אריאל

מב

האם

ח

ד' – יראה

מג

חיים

ט

עיר האלוקים

מד

ידידות

י

עיר ד' צבקות

מה

גילה

יא

כסא ד'

מו

משוש כל הארץ

יב

ד' שמה

מז

כלילת יופי

יג

בית- קל

מח

רבתי עם

יד

עיר הקודש

מט

בעל המון

טו

הר הקודש

נ

שער בת רבים

טז

קדוש ישראל

נא

דלתות העמים

יז

מקדש

נב

אבן מעמסה

יח

הר מועד

נג

סף רעל

יט

קרית מועד

נד

גיא חזיון

כ

הר חמד

נה

גיא היונים

כא

חפציבה

נו

יושבת העמק

כב

ההר הטוב

נז

צור המישור

כג

מרום

נח

שדה זרע

כד

הקריה

נט

חגוי הסלע

כה

קרית מלך רב

ס

הנצח

כו

קריה נאמנה

סא

מנוחה

כז

קריה עליזה

סב

דרושה

כח

קריה נשגבה

סג

אוה

כט

קרית משוש

סד

טבור העולם

ל

עיר יהודה

סה

עין העולם

לא

עיר הצדק

סו

צואר

לב

עיר האמת

סז

פלטין

לג

עיר הומיה

סח

הר המור

לד

עיר תהלה

סט

בית השלום, עיר השלום

לה

עיר עוז

ע

עדן

 
ששה דברים עתיד הקב"ה לחדש לעתיד לבוא ואחד מהם שמה של ירושלים , מנין? (לפי הכתוב בנבואתו של ישעיהו) " וקרא לך שם חדש אשר פי ד' יקבנו" .פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > יום ירושלים
» הכל > ארץ ישראל > מקומות בארץ > ירושלים
תגובות הגולשים: