Crossword Puzzle For Shavuot - תשבץ לשבועות

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : משחק בשפה: עברית

גילאים 10 - 12

גודל קבוצה 1 - 100

משך הפעולה : 2 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

crossword puzzle for Shavuot- HEB.doc (176 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 23096
הורד: 4979

Rated 307 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

מטרת ההפעלה: להכיר את שמות החג, אמרות, מושגים ואישים הקשורים בחג השבועות ובמגילת רות.


תוכן הפעולה

בס"ד

                           תשבץ לחג השבועות

 

מטרת ההפעלה: להכיר את שמות החג, אמרות, מושגים ואישים הקשורים בחג השבועות ובמגילת רות.

 

מס' משתתפים: לא מוגבל.

 

ציוד דרוש:

דפים משוכפלים בתשבץ.

עפרונות.

 

תדריך:

חלוקת דפי השכפול ותחרות במילוי התשבץ. ניתן לעשות תחרות בתת-קבוצות בזוגות במסגרות שונות.

 


המאוזן:

1. החג שלפנינו.

7. גיבורת המגילה הנקראת בשבועות

8. תנור או - קרוב משפחה.

10. קפד ראשו - אדמה.

11.מעל הבית.

12. תנועת החסידות שסיסמתה "ופרצת..."

13. אחי חם.

14. עיר עתיקה שנחשפה בצפון הארץ.

15. אשים עצמי כחולה

17. נריק, נוציא את התכולה

18. לא דיבר

20. קריאת הפרה

21. ההר שעליו ניתנה התורה

23. שושנה

25. נשמע אחרי הברק

26. שופט שהרג את עגלון מלך מואב

27. רן

28. יהיה

29. ידחפו

32. מקום מגורי הכלב

34. ציבור מאורגן

36. אחי קין

37. נתיב

38. עזוב, בלתי מיושב

39. תשלום הנגבה על ידי השלטון

41. מספר עובדה בבית משפט

42. דילג, ניתר

44. מזל החודש

המאונך:

2. תבואה

3. האנקול שלו

4. זמן

5. פרשה בספר בראשית

6. מילת בקשה

9. משמות החג שלפנינו

10. שאינו בן חורין

12. משמות החג שלפנינו

13. הרם

14. הכניסו בבריתו של אברהם אבינו

16. בעל חיים זעיר

18. נביא שמשח את המלך הראשון

19. אימרה (בארמית)

22. זאת אמרו בני ישראל קודם מתן תורה

24. מלך מבני בניה של רות

     (נפטר בחג השבועות)

28. עיר נמל עתיקה - וכיום חלקה של עיר

      גדולה

30. הוציא מים מבאר

31. שבח לבורא הנאמר בקהילות רבות לפני ריאת התורה בשבועות

33. עקביות

35. חורבן

40. שיער הגדל בין החוטם לשפתים

42. שורת נקודות מחוברות זו לזו

43. להק אוניות

ראה תשבץ ותשבץ עם תשובות בעמוד הבא:

 

 

 

 

 


1

2

3

 

4

5

6

 

7

 

 

 

 

8

9

 

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

 

15

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

20

 

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

29

 

30

 

 

 

31

 

32

 

 

 

33

34

35

 

 

 

36

 

37

 

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

41

 

 

 

42

 

43

 

 

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

   ש

2

  ב

3

   ו

 

  ע

4

  ו

5

  ת

6 נ

 

7

   ר

 

  ו

 

  ת

 

 

   ו

8

  א

9

  ח

 

 

  ו

 

10   

  ע

 

  ל

 

11

  ג

 

   ג

 

12

  ח

 

  ב

 

  ד

13

  ש

 

  מ

 

14

  מ

 

  ג

 

  ד

 

   ו

15

  א

 

  ת

16

  ח

 

  ל

 

  ה

 

 

   ת

 

17

  נ

 

  ר

 

  ו

 

  ק

 

   ן

 

18

  ש

 

  ת

 

  ק

 

 

  צ

 

19

   מ

20

  מ

 

  ו

 

21

  ס

 

  י

22

  נ

 

   י

23

  ו

 

  ר

24

  ד

 

25

  ר

 

  ע

 

   ם

26

  א

 

  ה

 

  ו

 

  ד

 

27

  ש

 

   ר

 

  ל

 

 

  ד

 

28

  י

 

  ה

 

   א

 

29

  י

 

  ה

30

  ד

 

  פ

 

   ו

 

31

  א

 

32

  מ

 

  ל

 

  ו

 

   נ

33

  ה

34

  ק

35

  ה

 

  ל

 

  ה

 

36

  ש

 

  ת

37

  ד

 

  ר

 

  כ

 

38

  ש

 

  מ

 

  מ

39

  מ

 

  ס

 

40

  ש

 

41

  ע

 

  ד

 

  ו

 

42

  ק

 

  פ

43

  ד

 

 

  ה

44

  ת

 

  א

 

  ו

 

  מ

 

  י

 

  ם

 

 פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > משחקים > כללי
» הכל > חגים ומועדים > שבועות
תגובות הגולשים: