The Gvura Pathways - שבילי הגבורה- יצחק שדה

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : קטע בשפה: עברית

גילאים 15 - 100

גודל קבוצה 1 - 100

משך הפעולה : 2 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

Shviley Ha'Gvura- Yitzchak Sade- HEB.doc (22 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 21574
הורד: 3069

Rated 377 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!תוכן הפעולה

  "שבילי גבורה" - יצחק שדה

הגבורה איננה פיסגה. היא דרך העפלה שאין בה קפיצות. היסוד שבגבורה אינו האומץ, אלא הנכונות להקרבה עצמית. לאומץ שבגבורה יכול להגיע גם האיש המפחד אם חזקה בו נכונות ההקרבה. הפחד הוא מעצור והאיש הנכון יתגבר גם על המעצור הזה...

הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של יום יום אנו רגילים לייחס את מושג הגבורה לצבאיות מסיבה מובנה מהלוחם נדרשת הסכמה למפרע להקרבה מקסימלית, לקרבן חיים אך אין זו הדרך היחידה אפשר זו דרך המלך של הגבורה אולם למעלה מוליכים אלפי שבילים.

הגבורה, כמו כל כשרון, אינה רכוש פרטי היא סגולה המעשירה את כל הכלל לכן נפשנו סולדת כל כך מגנדרנות והתפארות של אנשים אמיצים. בכך הם מרחיקים את עצמם מהפסגה לא הפחדנות היא היפוכה של הגבורה אלא האנוכיות .האיש האנוכי יכול להיות אמיץ, אך גיבור לא יהיה אין גבורה בבאנדיטיזם אף לא בנועז ביותר.

הגבורה היא קודם כל מידה מוסרית הגבורה, שהיא הקרבה אינה אכזרית ביסודה היא איננה מתאכזרת זו היא הצורה הנעלה ביותר של השירות ביסודה היא אהבת הזולת.

דרכה האנושית ביותר של הגבורה היא השליחות יש עושה למען הכלל ופעולתו משתבשת ביסודות זרים כמו יהירות סיפוק יצרים רצון להשתלטות אנוכיות קיבוצית של קבוצה קטנה   ואז מופיעים גם הסימנים החיצוניים: פגיעות בבלתי אשמים אכזריות מיוחדת אי ניקיון בבחירת האמצעים אי הערכת החיים.

לא כן השליח הפועל רק בשם שולחיו ולמען שולחיו ובמידה שזה נחוץ לשולחיו

רוחב הבסיס קובע את גובה הפסגה

הגבורה היא תכונה אנושית חיובית אין גבורה בלי מטרה הומאנית ובלי הומאניות כי עיקרה חיוב החיים - החיים על כל גילוייהם הטובים לכן קשה לו לאדם המחונן בסגולת הגבורה להרוג הוא מגיע לכך רק באין מוצא אחר כשאין צל של ספק בצדקת ההריגה כשהמעשה נחוץ למען החיים

ההקרבה איננה התבטלות. אין היא מבקשת את טשטוש עצמיותו של האיש רק אדם שיש לו הרבה יכול לתת הרבה ובאישיות הדלה אין בה כל טובה לכלל

ארצנו תדרוש כוח הקרבה רב מן הנוער שלה. משום כך נחוץ לה נוער עשיר-רווח, צמא חיים ואושר ונכון להקריב את אושרו ואת חייו

 פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > בין אדם לעצמו > גבורה
» הכל > חגים ומועדים > חשון
» הכל > אישים > ציונות כללית
» הכל > צ'ופרים
» הכל > עם ישראל > כללי
» הכל > חגים ומועדים > חנוכה
תגובות הגולשים: