Israel = Trees - נמשלו ישראל לאילנות

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : פעולה בשפה: עברית

גילאים 12 - 15

גודל קבוצה 20 - 50

משך הפעולה : 45 דקות

פרטים נוספים...

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 7785
הורד: 831

Rated 221 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

המטרות : א. להפגיש את המשתתפים עם מדרשים הקשורים בפרות הארץ.

 

              ב. להביא לחשיבה על הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל בדרך יצרתית.

 

 

 


תוכן הפעולה

                                                                                                                                                                                               

 

"נמשלו ישראל לאילנות"

 

המטרות : א. להפגיש את המשתתפים עם מדרשים הקשורים בפרות הארץ.

 

              ב. להביא לחשיבה על הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל בדרך יצרתית.

 

הכנה לפעולה : העתיקו כל מדרש על ברסטול ותלו 10 ברסטולים עם 10  מדרשים על כותלי החדר.

 

הפעילות : 1. החניכים יסתובבו בחדר, יקראו את המדרשים ויעמדו על יד  הברסטול, שלדעתם מופיע עליו המדרש בעל המסר החשוב

 

                    ביותר לעם ישראל ולארץ ישראל. בדרך זו תתגבשנה קבוצות סביב חלק  מהמדרשים.

 

               2. כל קבוצה תכין לעצמה ריכוז של נימוקים : מדוע המסר שלה חשוב מאוד ונבחר על ידה ?

 

               3. כל קבוצה תקבל עיתונים, ברסטולים וכו'  ותכין קולאז'. דרכו יועבר  המסר של המדרש שנבחר על ידה. בנית הקולאז'

 

                   תיעשה תוך כדי  עבודת צוות תעשה ע"י שימוש בכותרות עיתונים, תמונות, איורים, ציורים, ושימוש במלל. 

 

                              4.  בתום העבודה תיארך תצוגה ...

 

א. מה השמן, אינו מתערבב עם שאר המשקים - כך ישראל אינם    

 

      מתערבים עם האומות.                                 (מסכת מנחות)

 

 

 

ב. שרוב האילנות זית, גפן והתמר - נלקטים כאחת, והתאנה נלקטת  

 

     מעט  מעט ... כך התורה: היום לומד מעט ולמחר הרבה, לפי

 

     שאינה מתלמדת לא  בשנה  ולא בשנתים.    (במדבר רבה)                                                                  

 

 

 

 

 

ג. מה התמר כולו חסד, פריו ייתן למאכל, לולביו להלל. עליו לסכך, סיביו    לחבלים, סנסניו (בסיס הכפות) לכברה, קורותיו - להקרות הבית, והוא כולו ישר, כך ישראל: אין בהם פסולת, מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי תלמוד, מהם בעלי אגדה, ומהם בעלי מעשים טובים.                                               (בראשית רבה)                                                                      

 

 

 

 

ז. לתאנה - "נצר תאנה יאכל פריה", שנמשלה התורה לתאנה. כי כל  הפרות יש להם פסולת : תמרים יש בהם גרעינים, ענבים יש בהם  חרצנים, רימונים יש בהם קליפות, אבל תאנה כולה יפה לאכילה. כך  דברי תורה.                                                              (ילקוט שמעוני)                                                 

 

 

 

ד. מה ענבים יש בהם מאכל ומשקה - כך ישראל יש בהם תורה ומעשים  טובים.                                                      (מדרש רבה)

 

 

ח. "הנצו הרימונים" - אלו התינוקות שיושבים ועוסקים בתורה, ויושבים שורות כגרעיני רימונים.                      (מסכת עירובין)                                                  

 

 

ה. "ונבנתה עיר על תילה" (ירמיהו ל) כתאנה זו, שקצרה מלמטה ורחבה מלמעלה, כך עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה, וגלויות באות  ונינוחות תחתיה : כי ימין ושמאל תפרוצי"            (שיר השירים רבה)

 

 

 

ט. לאתרוג - "פרי עץ הדר". מה אתרוג יש בו טעם וריח - כך ישראל: יש בהם תורה ומעשים טובים.                       (ויקרא רבה)                                 

 

 

 

 

 

ו. לתפוח - "כתפוח בעצי היער", מה תפוח, פריו מקדים את עליו - אף ישראל הקדימו "נעשה" ל"נשמע"                        (מסכת שבת)

 

 

 

י. לאגוז - "אל גנת אגוז ירדתי". מה אגוז, אתה לוקח אחד מן הערמה, וכולם מדרדרים ומתגלגלים זה אחר זה - כך ישראל: לקח אחד מהם - כולם מרגישים                               (שיר השירים רבה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


הערות כלליות

לפעולה זו מצורף קובץפעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > עם ישראל > ייחוד
» הכל > ארץ ישראל > קדושת הארץ
» הכל > חגים ומועדים > טו' בשבט
תגובות הגולשים: