Source Sheet For Tu Bishvat 1 - דף מקורות לט"ו בשבט 1

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : דף מקורות בשפה: עברית

גילאים 10 - 17

גודל קבוצה 1 - 100

משך הפעולה : 10 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

Source Sheet for Tu Bishvat- HEB.doc (27 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 6365
הורד: 1782

Rated 209 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!תוכן הפעולה

דף מקורות לט"ו בשבט

 

אמר להם הקדוש-ברוך-הוא לישראל:

אף-על-פי שתמצאו אותה
מלאה כל טוב, לא תאמרו: נשב ולא נטע,

אלא הוו זהירים בנטיעות,
כשם שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף אתם היו
נוטעים לבניכם.
(ויקרא רבה כ"ה)

 

 

וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל...
(ויקרא יט, כג)

 

 

חג לנטיעות
ולמה זכו אילנות לראש השנה המיוחד לעצמם?

ראו שניתן ראש-השנה לבני-אדם,באו ואמרו כתוב בתורה 'כיהאדם עץ השדה'. נמשל אדם לעץ ועץ לאדם.

ואם כך, מה אדם יש
לו ראש-השנה, אף עץ בדין הוא שיהיה לו ראש-השנה.

וכיוון שדיברואילנות דברים של טעם נתקבלו דבריהם. אמרו להם:
באיזה חודש נקבע ראש-השנה שלכם?

השיבו אילנות: כיוון שאנו
צריכים למים קבעוהו בשבט שמזלו דלי.
(הימן הירושלמי)


"נוצר תאנה יאכל פריה"
(משלי כז יח)

למה נמשלה תורה לתאנה?

אלא כל הפירות יש בהם פסולת:
תמרים יש בהם גרעינים, ענבים יש בהם חרצנים, רימונים יש בהם
קליפין, אבל תאנה כולה יפה לאכול.
(ילקוט שמעוני, יהושע א)

רמי בר יחזקאל נקלע לבני ברק.

ראה עיזים שאוכלות תחת תאנים.
והיה הדבש נוטף מן התאנים, וחלב מטפטף מן העיזים ומתערבבים
זה בזה.

אמר זהו "זבת חלב ודבש".
(כתובות דף קיא, ע' ב)

 

 

 

 

ר' יוחנן בן-זכאי אומר: אם היתה נטיעה בתוך ידך ואמרו לך הרי משיח בא,

נטע את הנטיעה ואחר-כך צא והקבילהו!
(אבות דרבי נתן)פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > חגים ומועדים > טו' בשבט
תגובות הגולשים: