Seder Tu Bishvat Short - סדר ט"ו בשבט מקוצר

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : דף מקורות בשפה: עברית

גילאים 12 - 100

גודל קבוצה 10 - 100

משך הפעולה : 30 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

Seder Tu Bishvat- HEB.doc (52 KB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 11386
הורד: 2271

Rated 177 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה

בט"ו בשבט, החג הקושר את העם עם אדמתו- ארצו ועם עציה ופרותיה, נקיים סדר ליל ט"ו בשבט, שהוא שיר אהבה לארץ, לעציה ופירותיה.

 

 


תוכן הפעולה

סדר ט"ו בשבט

בט"ו בשבט, החג הקושר את העם עם אדמתו- ארצו ועם עציה ופרותיה, נקיים סדר ליל ט"ו בשבט, שהוא שיר אהבה לארץ, לעציה ופירותיה.
ונייחל ונתפלל - שכמו שהוציאנו הקב"ה מגלות לחירות, וזיכנו לקיים ט"ו בשבט זה בארצנו, כן יוציא את אחינו מכל ארצות גלויותיהם, ויביאם מהרה לארצנו, ויזכם לטעת עצים ולהכות שורשים באדמת הקודש- ארץ ישראל.  
 
מה נשתנה
סדר ליל ט”ו בשבט
מסדר ליל פסח?
 
שבסדר ליל פסח אנו אוכלים מצות. הלילה הזה כולו פירות.
שבסדר ליל פסח אנו שותים יין בכל צבע, הלילה הזה יין לבן ויין אדום.
שבסדר ליל פסח אנו מספרים ביציאת מצרים, הלילה הזה אנו מספרים בפירות הארץ.
 
 
 
הננו מוכנים ומזומנים לקיים שתיית כוס ראשונה מארבע כוסות של סדר ליל ט"ו בשבט:
על שום עונת הסתיו וראשית החורף הנכנסת בבגדי לבן של החצב וחבצלת החוף, הכרכומים והחוחים המלבינים ושושנת העמקים שבין החוחים- הלא היא הנרקיס הריחני.
לחיים!
 
 
 
 
חיטה ושעורה
 
רבי יהודה אומר:
עץ הדעת חיטה היה,
שאין התינוק יודע לקרוא אבא ואמא
עד שיטעם טעם דגן.
                                                       ( סנהדרין ע' ע"ב )
 
       
ים השיבולים
ים השיבולים, שמסביב
על גליו לשוט יצא הרוח.
אלף חיוכים אליי שלח האביב,
שמש חביבה יצאה לשוח.
על המיתרים המפיקים צלילי זהב,
הם המזמרים אל מול התכלת.
אלף מלאכים השרים שלום לסתיו,
נושקים ומלטפים פצעי שלכת.
 
 
 

                          גפן
" למה נמשלו ישראל לגפן? אלא מה הגפן כשבעליה מבקשים שתשביח
מה הם עושים? עוקרים אותה ממקומה ושותלים אותה במקום אחד והיא משתבחת. כך , כיוון שביקש הקב"ה להודיע ישראל בעולם מה עשה? עקר אותם ממצרים והביא אותם למדבר והתחילו מצליחים שם. קיבלו את התורה ויצא להם שם בעולם." 
                                     ( שמות רבה )
 

עוד לא תמו כל פלאייך
ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה/ מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה
קבליני אל שירייך, כלה יפהיפיה/ פתחי לי שערייך, אבוא בם אודה-יה
בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה/ יחדיו נכה פה שורש, אל לב האדמה
אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום/ מולדת ללא תואר, וצועני יתום
עוד לא תמו כל פלאייך/ עוד הזמר לא שט
עוד ליבי מכה עם ליל/ ולוחש לו בלאט
את לי את רק האחת/ את לי אם ובת
את לי את המעט,/ המעט שנותר
נביאה בבגדינו, את ריח הכפרים/ בפעמון ליבנו יכו העדרים
ישנה דממה רוגעת וקרן אור יפה/ ולאורה נפסעה ברגל יחפה
 
 
הננו מוכנים ומזומנים לקיים שתיית כוס שניה מארבע כוסות של סדר ליל ט"ו בשבט:
על שום הלבן שעודנו מושל בארץ בענפי האילנות העומדים בשלכת ובפרחי השקד המתעורר, ועל שום טיפות האודם של הכלניות הראשונות.
לחיים!
 
 
  
תאנה
נמשלה תורה לתאנה:
כל הפירות יש להם פסולת- תמרים יש בהם גרעינים, ענבים יש בהם חרצנים,רימונים יש בהם קליפות.
אבל התאנה כולה יפה לאכילה- כך דברי תורה.
                                                                  ( ילקוט שמעוני )
 
 
 
עוד לא אהבתי די
 
באלה הידיים עוד לא בניתי כפר/ עוד לא מצאתי מים באמצע המדבר
עוד לא ציירתי פרח, עוד לא גיליתי איך/ תוביל אותי הדרך ולאן אני הולך
 אי-
 עוד לא אהבתי די/ הרוח והשמש על פניי
 אי-
 עוד לא אמרתי די/ ואם לא אם לא עכשו אימתי?
עוד לא שתלתי דשא, עוד לא הקמתי עיר/ עוד לא נטעתי כרם על כל גבעות הגיר
עוד לא הכל עשיתי ממש במו ידיי/ עוד לא הכל ניסיתי, עוד לא אהבתי די
 אי- עוד לא אהבתי די...
עוד לא הקמתי שבט, עוד לא חיברתי שיר/ עוד לא ירד לי שלג באמצע הקציר
אני עוד לא כתבתי את זכרונותיי/ עוד לא בניתי לי את בית חלומותיי
ואף על פי שאת פה, ואת כל-כך יפה/ ממך אני בורח כמו ממגיפה
עוד יש הרבה דברים שרציתי לעשות/ את בטח תסלחי לי גם בשנה הזאת
 אי- עוד לא אהבתי די...
 
 
 
רימון
" כפלח הרימון רקתך"
אלו ישראל שמלאים מצוות כרימון
( אגדת בראשית פ"א )
  

הננו מוכנים ומזומנים לקיים שתיית כוס שלישית מארבע כוסות של
סדר ליל ט"ו בשבט:
על שום הציצים האדומים שעולים ומכסים את הענפים הלבנים בעצים, ועל שום המרבדים האדומים של הכלניות הנפרשים בשדות הבור לאחר ט"ו בשבט.
לחיים!
 
 
  
זית
"למה נמשלו ישראל לזית?
זית, אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימי הגשמים, אף ישראל אין להם בטילה עולמית, לא בעולם - הזה ולא בעולם - הבא"
 (מנחות)                      
               
 

שירת העשבים
דע לך, שכל רועה ורועה/ יש לו ניגון מיוחד משלו
דע לך, שכל עשב ועשב/ יש לו שירה מיוחדת משלו
ומשירת העשבים/ נעשה ניגון של רועה.
 
כמה יפה, כמה יפה ונאה/ כששומעים השירה שלהם
טוב מאד, להתפללביניהם/ וביראה לעבוד את ה'
ומשירת העשבים/ מתעורר הלב ומשתוקק.
 
וכשהלב, מן השירה מתעורר/ ומשתוקק אל ארץ ישראל
אור גדול, אזי נמשך והולך/ מקדושתה של הארץ עליו
ומשירת העשבים/ נעשה ניגון של הלב.
 
 

תמר
מה תמרה זו אין בה פסולת אלא: תמרים לאכילה, לולבין להילול, כפות לסיכוך.... כך הם ישראל - אין בהם פסולת!
(בראשית רבה)
 
 

על כל אלה
על הדבש ועל העוקץ על המר והמתוק/ על בתנו התינוקת שמור אלי הטוב
על האש המבוערת על המים הזכים/ על האיש השב הביתה מן המרחקים
 על כל אלה על כל אלה/ על הדבש ועל העוקץ על המר והמתוק
 אל נא תעקור נטוע אל תשכח את התקוה/ השיבני ואשובה אל הארץ הטובה
שמור אלי על זה הבית על הגל על החומה/ מיגון, מפחד פתע וממלחמה
שמור על המעט שיש לי על האור ועל הטף/ ועל הפרי שלא הבשיל עוד ושנאסף
 על כל אלה...
מרשרש אילן ברוח מרחוק נושר כוכב/ משאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו
אנא שמור לי על כל אלה ועל אהובי נפשי/ על השקט, על הבכי ועל זה השיר
 על כל אלה...
 
 

כי האדם עץ השדה
כי האדם עץ השדה/ כמו האדם גם העץ צומח
כמו העץ האדם נגדע/ ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה/ כמו עץ השדה
כי האדם עץ השדה/ כמו העץ הוא שואף למעלה
כמו האדם הוא נשרף באש/ ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה/ כמו עץ השדה
 אהבתי וגם שנאתי/ טעמתי מזה ומזה  
  קברו אותי בחלקה של עפר/ ומר לי, מר לי בפה
 כמו עץ השדה
כי האדם עץ השדה/ כמו העץ הוא צמא למים
כמו האדם הוא נשאר צמא/ ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה/ כמו עץ השדה
 אהבתי וגם שנאתי/ טעמתי מזה ומזה
 קברו אותי בחלקה של עפר/ ומר לי, מר לי בפה
 כמו עץ השדה
 
 

כוס רביעית נרים לקראת שפע האודם שיראה בארץ:
באדר, בניסן ובסיוון
בנוריות, בפרגים ואף בפרחי הרימונים.   
לחיים!
 
        תם ונשלם סדר ט"ו בשבט כתיקונו, חג שמח!
 
 
סדר
ט"ו בשבט
  
בט"ו בשבט, החג הקושר את העם עם אדמתו - ארצו ועם עציה ופרותיה, נקיים סדר ליל ט"ו בשבט שהוא שיר אהבה לארץ, לעציה ופרותיה,                ונייחל ונתפלל - שכמו שהוציאנו הקב"ה מגלות לחרות, וזיכנו לקיים ט"ו בשבט זה בארצנו כן יוציא את אחינו מכל ארצות גלויותיהם, ויביאם מהרה לארצנו, ויזכם לטעת עצים ולהכות שורשים באדמת הקודש -
ארץ ישראל!
 
 
 
                 


פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > כלים > להורדה
» הכל > חגים ומועדים > טו' בשבט
תגובות הגולשים: