How To Do A Local Veida - איך לעשות ועידה מקומית

פרטי הקובץ :

סוג פעולה : מאמר בשפה: עברית

גילאים 16 - 26

גודל קבוצה 20 - 200

משך הפעולה : 180 דקות

פרטים נוספים...

הורדה

Local_Veida_Heb(1).zip (1.5 MB)

 
הערות ותגובות

סטטיסטיקות:
נצפה: 7482
הורד: 1323

Rated 61 times
Add this file to your personal library.

האם הורדתם פעולה זו ויש לכם במה לשתף אחרים?
זה המקום!מטרת הפעולה
 
מטרות הועידה המקומית:
  • להעצים את מעורבותו וכוחו של הנוער
  • לאפשר לכל חבר להשפיע על התנועה ודרכה
  • להציב יעדים ולתכנן דרכי פעולה להשגתם
  • לקבל על עצמנו משימות ושאיפות חדשות
  • לעצור לרגע, להסתכל מהצד ולברר את דרכינו ופועלנו
  • (לשלוח המלצות ונציגים לועידה היבשתית\עולמית)

עזרים נדרשים

כל העזרים הנצרכים לועידה מקומית

נמצאים בקובץ המצורף


תוכן הפעולה
שלבים:
 
לקראת ועידה:     קביעת נושאים לועדות
הכנת חומרי רקע לועדות והמלצות לנושאי דיון
הכנת מנחי ועדות
 
בתחילת הועידה: תיק לציר
הרשמה לועדות
                        מינוי נשיאות ותפקידה
                        מינוי ועדה מתמדת ועבודתה
 
סדר הועידה:       מליאת פתיחה \ דיוני מליאה \ שיעורים
                        דיוני ועדות וניסוח החלטות
                        מליאת הצבעות
                        הצעות פרטיות
                        משך זמן הועידה
 
לאחר הועידה:     תוקף ההחלטות
פרסום ההחלטות
                        מינוי צוותי עבודה ליישום ההחלטות
 
 
 פירוט: בקובץ המצורף


פעולות דומות ניתן למצוא גם בקטגוריות הבאות:
» הכל > בני עקיבא > ועידה
תגובות הגולשים: