Peula

Chanukah Program In School

Program in the classes to get to know Chanukah

Evo: 7-144423 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Recognition Of Good

בציבור שלנו מקובל להגדיר את מדינת ישראל בתור ראשית צמיחת גאולתנו. בין היתר דברים אלו באים לידי ביטוי באמירת הלל ביום העצמאות ותפילה לשלום המדינה.

בתקופה האחרונה ובעיקר בשנתיים האחרונות קיים מצב של אכזבה וערעור על ההתייחסות אל מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו. בהקשר של יום העצמאות ישנם קולות המרגישים שכבר אין עניין לומר הלל, כלומר אין על מה לומר תודה. כמו כן נשמעות טענות נגד אלו שמנסים להמשיך כאילו הכל כרגיל. יש שיקראו לזה חיים באשלייה.

הדיון יחתור לכיוון שעל אף הבעיות יש להכיר את הטוב ולהכניס את השלילי לפרופורציה. מצד שני צריך להכיר בבעיות לא ע"מ להתבכיין עליהן אלא על מנת להתמודד מולם.

Evo: 16-197603 visualizzazioniView Detailsvista
Short Article
Evo: 1-506187 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Introduction To Gratefulness

Introduccion al Agradecimiento, con ejemplos de brajot que decimos durante el día

Evo: 5-255280 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Gush Katif

נושא:

 מה יחסנו לממשלה/ למדינה בעקבות הגירוש

מטרה:

* החניך יבין שגם אם אנחנו חולקים על מעשי הממשלה זה לא אומר שאפשר להתנתק ממנה ושעם ישראל יחיה בארץ ישראל ללא מדינה וממשלה יהודית.

* להעלות נקודות למחשבה על יחסנו למדינת ישראל.

Evo: 14-303015 visualizzazioniView Detailsvista

 

Link consigliati

Games
Games
Games from all Kinds- for a group, fun or competition
Loads about Jerusalem
Loads about Jerusalem
Loads of info, movies, ideas and programs about Yerushalayim