Game

Tifzoret For Succot 2

תפזורת לחג הסוכות

Evo: 10-126550 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Israel Race - Manhatten

מרוץ מנהטן

סה"כ היו 12 תחנות באי מנהטן.

הקבוצות התארגנו 5 אנשים כל קבוצה והיו צריכות להירשם מראש, לבחור שם לקבוצה, ראש קבוצה ולשלם כל אחד 20$ דמי רישום (כסף שהלך לתרומה לשיקום יערות קק"ל בצפון שנפגעו מהמלחמה).

נפגשנו בנקודה הראשונה – בית קק"ל בעיר ליריית הפתיחה. היה טקס קצר שלאחריו נתנו את המעטפה עם הרמז הראשון לכל ראשי הקבוצות. (16 קבוצות, סה"כ 80 משתתפים).

היו לנו מס' מסלולים, ככה שלא כל הקבוצות ירוצו אחד אחרי השני, אבל בסופו של דבר כל הקבוצות היו צריכות לעבור את כל הנקודות ומדדנו שסה"כ המרחק של כל מסלול יהיה זהה.

המשתתפים קיבלו מאיתנו כרטיס יומי לרכבת התחתית ולאוטובוסים + מפה של האי מנהטן. אסור היה להביא רכבים פרטיים אבל מותר לקחת מוניות (רוב המוניות יכולות להכיל 4 אנשים ומאחר והקבוצות היו של 5 משתתפים, קשה היה להם למצוא מוניות מתאימות – עשינו זאת בכוונה).

איש צוות שלנו חיכה בכל אחת מ-12 הנקודות בו היה צריך לתת לקבוצה המגיעה הסבר חינוכי על המקום והקשר הציוני שלו, משימה, ואחרי שעברו אותה – את הרמז לנקודה הבאה. הרמזים היו רמזים ציוניים + רמזים גיאוגרפיים. הקבוצות יכלו להתקשר לחבר טלפוני, לגלוש באינטרנט, לשאול אנשים ברחוב – לא היו מגבלות בעניין.

כל איש צוות היה צריך לדווח למטה המרכזי אילו קבוצות כבר עברו אצלו, ככה שלמטה תהיה תמונה כוללת של המצב. 2 רכבים של הצוות הסתובבו בין התחנות השונות לפתור בעיות + לשאול את הקבוצות שנפגשו עימם, שאלות בונוס בו יכלו חברי הקבוצה לזכות בדיסקים ישראליים עכשוויים.

כל קבוצה קיבלה עם צאתה דרכון עם 12 מקומות לחתימה. בכל נקודה היו צריכים להחתים את איש הצוות בחתימה ובחותמת, על כי עברו בהצלחה את התחנה. לכל קבוצה היה את מס' הטלפון של "הקו החם" של המטה, אם יהיו בעיות.

Evo: 18-244115 visualizzazioniView Detailsvista
Short Article

Le Rav Neria

Article sur le Rav Neria , le premier madrih du Bne

Evo: 8-167293 visualizzazioniView Detailsvista
Shiur

Avimelech

Goal: Chanichim should see why Avimelech is such a terrible leader and what negative leadership traits we learn from him, and what happens when no one appropriate steps up to fill a leadership role.

Evo: 13-187659 visualizzazioniView Detailsvista
Game
Evo: 10-182204 visualizzazioniView Detailsvista

 

Link consigliati

Lag BaOmer -MATYA
Lag BaOmer -MATYA
Information about Rabbi Akiva, the period, Sfirat HaOmer, Bar Kochva and Rabbi Shimon Bar Yochay, Activities, Stories and songs
Readings for Independence Day
Readings for Independence Day
Selected Readings for Independence Day in Eng and Heb by MFA
Mearaat Hamachpela In Chevron
Mearaat Hamachpela In Chevron
Great site about the cave of Mearat Hamachpela with educational metirials and a vertial tour
aish-Shabbat
aish-Shabbat
many activities for shabbat-games, summary for this week's Parshat Shavua and coloring pages for Shabbat & Parshat Shavua.