Peula

Pesach Activity

מטרות:

לימוד עשר המכות בצורה חווייתית

ביצוע היכרות "אישית" עם עשרת המכות

יישום עשרת המכות למשמעויות הנוגעות לילדים

Evo: 6-1213523 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

The Power Of Cooperation

מטרת הפעולה:

שהחניכים בקבוצה יבינו את חשיבות שיתוף הפעולה בין כולם,

והאפשרות לנתב את הכוח של  אחדות זו למטרות שונות.

Evo: 12-1532767 visualizzazioniView Detailsvista
Presentation

Heroismo

peula sobre heroismo y valentia

Evo: 7-182602 visualizzazioniView Detailsvista
Short Article
Evo: 10-506667 visualizzazioniView Detailsvista
Peula

Listening

המטרה היא לגרום לילדים להבין כמה חשובה וקריטית ההקשבה לחיי היומיום. הקשבה גורמת לקירוב אנשים ולפתרון בעיות בין אנשים והיעדרה גורם לריחוק בין אנשים ולעימות.

Evo: 12-1421870 visualizzazioniView Detailsvista