Categoria

The Power Of Cooperation - כוחו של שיתוף פעולה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-15
Group Size: 10-30
Estimated Time: 35 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 32768
Downloaded: 2258

Rated 19 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

 

מטרת הפעולה:

שהחניכים בקבוצה יבינו את חשיבות שיתוף הפעולה בין כולם,

והאפשרות לנתב את הכוח של  אחדות זו למטרות שונות.


Required Props & Materials

אמצעי עזר :

1..כרטיסים בצבעים שונים ממסופרים מ1-4.סלוטייפ.

2. קטע קריאה

3. 4 חבילות כרטיסים ממוספרים מ1-30

4. חפצים למשחק החפצים : חבל,סכין ,יין.

 


Resource Contents

שלבים:

  1. משחק פתיחה.

  2. סיכום ביניים ע"מ להבהיר את רעיון הפעולה.

  3. חלוקת הקבוצה ל-4 קבוצות קטנות, שעל כולן מוטלת משימה.

  4. חלוקת הקבוצה ל-2 קבוצות. משחקים את משחק החפצים.

  5. סיכום פעולה.

 

מהלך מפורט:

 

1. כ-10 דקות- משחק פתיחהתולים למשתתפים על הגב פתקים עם צבעים שונים ועליהם מספרים מ1-4.

על פי הכרזת המדריך ינסו המשתתפים להתחלק לקבוצות. למשל-חלוקה לפי צבעים.

מותר להשתמש רק בסימני ידיים.

 

2.כ-5דקות- סיכום המסר ממשחק הפתיחה ייעשה ע"י שאלות מנחות שמטרתן להגיע  אל נושא  הפעילות – כשיש שיתוף פעולה  ניתן להגיע לתוצאות.

 

3. כ-10 דקות- משימה : מחלקים את המשתתפים לארבע קבוצות .

כל קבוצה עומדת במעגל כאשר במרכז מפוזרים כרטיסים ועליהם מספרים מ1-30.

הקבוצה צריכה לדרוך על המספרים בסדר עולה כאשר כל משתתף צריך לדרוך על מספר לפחות פעם אחת. הקבוצה המהירה ביותר,היא המנצחת.

רעיון עולה מהמשחק : ככל שיש יותר שיתוף בין כולם, התוצאות מהירות ויעילות יותר.

 

4. כ-5 דקות-משחק החפצים : מחלקים את הקבוצה לשתי קבוצות קטנות יותר. מניחים חפצים לחוד במרכז החדר.

כל קבוצה בתורה צריכה להציע רעיון מקורי לשימוש בחפץ צורה של פנטומימה,כאשר על המשתתפים לנחש מהו השימוש. מסר יעלה מן המשחק ע"י שאלות מנחות: אחרי שהבנו את חשיבות השיתוף,יש להבין את חשיבות וכוח השימוש בשיתוף פעולה ולהבין את האפשרות לנתב את הכוח הזה למטרות חיוביות או שליליות.

 

5. כ-5 דקות סיכום הפעולה :

 הקבוצה עוברת תהליך של הבנה שיש חשיבות לשיתוף פעולה בין כולם ושרק ע"י שיתוף פעולה ניתן להגיע לתוצאות. השאלה החשובה היא איך אנחנו מנתבים את שיתוף הפעולה- לדברים חיוביים או לדברים שליליים.Visitor Comments: