Categoria

Political Aspects Of Israel - דת ומדינה- יהודית או כלל אזרחיה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 14-18
Group Size: 15-25
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3139
Downloaded: 841

Rated 216 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

מטרות הפעולה:

- החניך ינתח את המצב הקיים בעזרת למידת הגישות השונות לקיום מדיני, ויגבש עמדה אישית:

«     החניך יכיר את המצב הקיים. (עובדות)

«     החניך ילמד את ציר הגישות השונות לקיום מדיני בארץ ישראל

«     החניך יגבש דעה אישית: מהי הגישה האולטימטיבית לדעתו.

 


Required Props & Materials

אביזרים נדרשים: * טבלה גזורה+ אמרות של גזורות. (אפשרות לסקוצ'ים                 

                                שיאפשרו חיבור מהיר).

* תחפושות (למהדורת חדשות): עניבות,פאות,שמלות ודברים מגניבים.

* דף הסבר על כל גישה+ דף הסבר על חוק השבות.

* סיפורים לבית משפט בדפים נפרדים.

* דפים ריקים וטושים לצייר את הדגל.


Resource Contents

מהלך הפעולה:

«    משחק מרוץ שליחים להשלמת טבלה של ההבדלים בין הגישות השונות (נספח1)- כל חניך יקבל  אמרה ויצטרך לשייך אותה למקומה. אחרי שהם יסיימו יהיה דיון על בחירותיהם ותיקון הטבלה. (לא חייבים דיון פורמאלי, רק תיקון לבחירות שלהם והסבר קצר)

«     החניכים מתחלקים לשלוש קבוצות- כל קבוצה מקבלת שתי גישות וצריכה להציג את מהדורת החדשות של המדינה אם היא היתה כפופה לגישה זאת. (החניכים יראו את ההבדל בין הגישות שקרובות אחת לשנייה. מעניין לראות איזה בעיות עלולות להיווצר בארץ אם הגישה המסוימת תתקיים.

«     הסבר על חוק השבות (מציג את ההתנגשות בין ערכי היהדות לדמוקרטיה)

חוק השבות מייצג את המתח בין ההגדרה של ישראל כמדינה דמוקרטית לבין היותה מדינה יהודית.(כמו גם:דגל, המנון, רבנות, מפלגות דתיות, זכויות אזרחיים לא יהודים..)

«     בית המשפט- מביאים לחניכים כמה מקרים בנושא "חוק השבות"(נספח 2) והם צריכים להחליט בעד או נגד לאפשר עליה לארץ. (גיבוש עמדה אישית)

 

ב"ה

 

«     לסיכום- כל ילד מצייר את דגל ישראל- איך הוא חושב שהדגל צריך להיראות ומסביר למה הוא צייר אותו ככה. (אם הוא משתמש ביותר סממנים דתיים או לא)

אפשר גם להשאיר את הדגל כמות שהוא, ולהסביר למה.


Resource Comments

הצדקה: חשוב שהחניכים יהיו מודעים לביטויים במדינת ישראל כיום, וכן לעמדות השונות בקשר     לערכים אלו.

נינתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Onafhankelijksdag van Israel
Visitor Comments: