Categoria

מכתבים לאלוקים

File details:

Resource Type: Short Article in: Hebrew
Age: 1-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3902
Downloaded: 856

Rated 301 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal
 

Required Props & Materials
מכ

Resource Contents

בס"ד

 

אמונה טיבעית ותמימה 

אלוקים היקר שלי

היום בביה"ס המורה אמרה שאתה לא קיים!

אבל, אני יודע שזה לא נכון.

נכון, שהענשת את יוסי אחרי שסחב ממני את הצבעים שלי- ולבסוף הוא שבר את הרגל??

נכון, שהתפללתי אליך וביקשתי אופניים ליומולדת, עשית כך שדודה חנה תקנה לי- בדיוק את מה שרציתי.

בבקשה ממך אלוקים היקר שלי!

עשה שהמורה תדע שאתה קיים, תראה לה שאתה יכול לעשות הכל.

 האוהב אותך

  גדי.

(מתוך מכתבי ילדים לאלוקים)

 

 

במעמקי הנשמה האנושית קול ה' קורא בלא הרף, מהומת החיים יכולה רק להמם את הנפש, עד שלא תשמע ברוב עתות חייה את הקול הקורא הזה. אבל בשום אופן לא תוכל לעקור את היסוד…

ההכנה לרעיון האלוקי נמצאת היא, באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות… היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים…

- האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה.

  (מאמרי הראי"ה)

 

 

עיקר התכלית והשלמות היא רק לעבוד ה' בתמימות גמור, בלי שום חוכמות כלל.

כשאדם מאמין בלי דעת אפשר לו ליפול, כי מאמונה לבד אפשר ליפול, אבל אי אפשר ליפול מאמונה שיש עימה דעת. (נ נח נחמ נחמן מאומן)

 

 

 

אמונה עקב אירוע

… את הזריקה הראשונה קיבלתי דוקא בהיותי בניו יורק. היה זה כאשר נחת האדם הראשון על פני הירח.

… והנה לפתע אחרי מספר משפטים החל האסטרונאוט לומר מזמור תהילים:" שיר למעלות אשא עינני אל ההרים מאין יבוא עזרי". פסוק בפסוק הוא אמר את כל המזמור…

הבנתי שבשהותו בחל הוא זכה לרגע של אמת. בשלב מסויים הוא גילה את קטנותו האמיתית לנוכח המרחבים הענקיים שהוא שט בהם. גילוי זה הוביל אותו למחשבה. סיפור זה נתן לי את הדחיפה הראשונהלמחשבה שמא חוץ מחיל האויר הנפלא והטובים לטיס, וחיים מלאי תוכן שהייתי רגיל בהם יש עוד דבר מה גבוה יותר ורחב יותר.

היה זה הניצוץ הראשון שנדלק בי… עד שכעבורשנים גרם להצתת הרצון לתשובה.

(אלי מירב, איש הטייסת יליד בית- אלפא)

 

אמונה דרך התבוננות בטבע וחקירתו

והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא משבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידעה' הגדול. (רמב"ם)

 

 

"השמיים מספרים כבוד א-ל" (ישעיהו)

" כי יראה שמיך מעשי אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת" (תהילים). 

 

 

אמונה מתוך שכליות התורה

והטובה הגדולה ביותר מכל הטובות שהיטיב הבורא לאדם, והראיה הכי חזקה על אחדותו ויכולתו יתברך, היא התורה שניתנה למשה נביאו עליו השלום, והאותות שה' הראה על ידו, ושינוי מנהגי וטבעי העולם, והמופתים הנוראים שהראה ה', כדי שנאמין בבורא יתברך ובנביאו. (רבנו בחיי- "חובת הלבבות")

 

 

 

אמונה עקב חיפוש משמעות

מירי נולדה בחיפה לאב רופא ואם מחנכת. למדה בבי"ס יסודי ותיכון ע"ש ליאו בק. בגמר לימודיה יצאה לאנגליה להשתתף בכנס של נוער יהודי. כנערה חילונית "מחפשת אמת"

גילתה שם לראשונה את היהדות הרפורמית והיהדות המסורתית ואת המאבק הנטוש ביניהן מאחר שנותרו לה מספר חודשים עד לגיוסה לצה"ל נשארה באנגליה ונרשמה ללימודים בבי"ס גבוה לרבנים רפורמים. וכן עשתה היכרות עם חוגים מסורתיים.

בלונדון פגשה מירי אנשים רבים ומענינים שסייעו לה למצוא את עולמה. לאט לאט גילתה כי את היהדות היא חיפשה. וכדבריה "שבה להיות יהודיה". הדבר עלה לה במאמצים רבים. ע"י הסתכלות פנימית עמוקה תוך כנות עם עצמה. זו הדרך אשר בחרה לה מירי- לקבל עליה עול מצוות היהדות בשלמות. מאז עמדה על דעתה חיפשה מירי את דרכה. ועתה מצאה אותה. היא בתחילת הדרך. היא רוצה ללמוד.

בשובה ארצה היא מתגייסת לצה"ל. לאחר תקופת שירות. בי"ב בשבט תש"ל, מקפדת תאונה מחרידה את פתיל חייה.

מירי ע"ה הרבתה להתכתב ולהביע את עצמה "חבל על דאבדין". 

 

 


Resource Comments
 


Related Resources can be found under:
» Alles > Jodendom > Normaal
» Alles > Treats
Visitor Comments: