Categoria

The Masks In Real Life - הקשבה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-17
Group Size: 15-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 10915
Downloaded: 2132

Rated 237 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

מטרת הפעולה: דרך האוירה הפורימית- להגיע למסר רציני הנוגע בבעיה חברתית, שהיא חוסר אמת פנימית.


Required Props & Materials

נספחים:

-ציור שבו 2 קווים שיש לצייר אותם כך שיהיה קשה להבדים אם ארכם שווה או שונה.

            -שלטים של "אמת" ו"שקר"

            -ספר- "הביצה שהתחפשה" (מומלץ עם ציורים מוגדלים...)

 


Resource Contents

שלבים:  -משחק חוקיות: "היעד השלישי"

             -"2 קווים שווים אך מטעים"

             - "אמת\ שקר"

             -סיפור- "הביצה שהתחפשה"

מהלך מפורט:

-         משחק חוקיות: "היעד השלישי" 

המדריכה מציגה 2 "יעדים"- על החניכים לגלות מה היעד השלישי עפ"י החוקיות...

לדוג': היעד הראשון- השולחן, היעד השני- האוזן שלי, מהו היעד השלישי?

החוקיות- תשובה נכונה ליעד השלישי יכול להיות כל דבר, העיקר שהתשובה תתחיל במילים: " היעד השלישי הוא..."

-         "2 קווים שווים אך מטעים"

המדריכה מוציאה חניך, בזמן זה שהחניך בחוץ המדריכה מראה לחניכים ציור ובו 2 קווים. על המדריכה להסביר לחניכים שהקווים באמת שווים בארכם אך מטרתם לשכנע את חברם שבחוץ שהם אינם שווים. וכך, כשמכניסים את החניך חזרה ומראים לו את הציור- בהתחלה הוא כנראה יטען ששווים אך בעקבות שכנוע הקבוצה יגיד ששונים...

-         "אמת\שקר"

בקצה כל חדר שמים כסא שעליו שלט. האחד "אמת" והשני "שקר". על כל חניך לספר ווידוי אישי (שיכול להיות אמיתי או לא...) וכל היתר חייבים להחליט אם הוא אמת או שקר- ולרוץ לכסא המתאים...

(בסופו של דבר מה שצפוי לקרות זה שברוב המקרים הם ילכו כקבוצה לכיסאות ולא יתפצלו...)

-         סיפור- "הביצה שהתחפשה"

סיפור של ילדים קטנים שבו מסופר על ביצה שמחפשת זהות אחרת לאורך כל הסיפור, אך בסוף מגלה את עצמה...

(מומלץ לספר בצורה שתמשוך את העין- לדוג': בעזרת ציורים מוגדלים...)

סיכום:

-בתחילת הפעולה שחקנו משחק חוקיות- במשחק חוקיות, מודגש העניין שבו החברה מכתיבה את מהלך חיינו- קובעת לנו חוקים מסויימת, ואיך שבקלות אנחנו נסחפים לדברים שלא אנחנו באמת.

-2 המשחקים הבאים הדגישו את העניין של הלחץ החברתי- בו אדם יכול לנגוד את כל עקרונות ההגיון על מנת להדמות לחברה.

- הסיפור- "הביצה שהתחפשה", מדגיש את החיפוש המתמיד שלנו אחר דברים שלא אנחנו ואף מנוגדים לנו...

בס"ד

-המסר הוא שעל כל אדם להוריד את המסיכות שהחברה כפתה עליו ולהגיע לאמת הפנימית  שלו- ורק על ידי כך יוכל לממש את עצמו ולהיות מאושר באמת.

ופורים- שהוא חג של תחפושות, מסיכות וגם חג של שמחה- הוא זמן מצויין לחשוב על זה...

נספחים:

-ציור שבו 2 קווים שיש לצייר אותם כך שיהיה קשה להבדים אם ארכם שווה או שונה.

            -שלטים של "אמת" ו"שקר"

            -ספר- "הביצה שהתחפשה" (מומלץ עם ציורים מוגדלים...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Purim
Visitor Comments: