Categoria

Eliezer Ben Yehudah - אליעזר בן יהודה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 10-12
Group Size: 10-30
Estimated Time: 30 minutes

Further Details...

Download

Download this file (147 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 16037
Downloaded: 7161

Rated 307 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

מטרות השיעור: 1. הכרות עם דמותו של אליעזר בן יהודה- מחייה השפה העברית.

2. הבנת החשיבות והייחוד שבתרבות העברית.


Resource Contents

בס"ד

 

אליעזר בן יהודה-

כיתות ד' ה':

מטרות השיעור: 1. הכרות עם דמותו של אליעזר בן יהודה- מחייה השפה העברית.

2. הבנת החשיבות והייחוד שבתרבות העברית.

 

אביזרים: גזירי עיתונים, שטרות כסף, לוח איקס עיגול, כרטיסיות- שאלות אמריקאיות, דפי חידה לכל קבוצה.

מהלך השיעור:

 1. מחלקים את הכיתה לכמה קבוצות (4-5). כל קבוצה מקבלת כתב חידה שאותו יש לפתור (נספח 1), בנוסף כל קבוצה מקבלת סכום של 20 ₪, שבעזרתו תוכל הקבוצה לקנות רמזים שיעזרו לה בפתרון החידה. קבוצה שפותרת ראשונה תקבל 15 ₪. כל קבוצה אחרת שמסיימת- תקבל 10 ₪. כדאי שהרמזים יוצגו בצורה אטרקטיבית (ציורים למשל)

המטרה היא לפתור את כתב החידה ולהישאר עם כמה שיותר כסף.

2. מסבירים על דמותו ופועלו של אליעזר בן יהודה (נספח 2)

3. תולים על הלוח מדעות, פרסומות, כתובות שבתובות באנגלית (סייל, סופרסנטר, קסטרו, הוניגמן…). עורכים דיון בנושא:

השפעת תרבות המערב בדגש על השפה הלועזית אל מול השפה העברית.

לעזרת המדריכה כמה נקודות בעד ונגד:

-          בעד השפה העברית:

א. אנו מדינה יהודית ועברית היא שפת הלאום שלנו.

ב. אנו המדינה היחידה שדוברת עברית, זהו הייחוד שלנו אל מול מדינות אחרות. 

     ג. עברית היא השפה הקדומה של העם היהודי, מורשת ישראל כתובה            כולה בעברית (תנ"ך).

  -  נגד השפה העברית:

 א. האנגלית היא שפה בינלאומית, מפורסמת. מוכרת, טרנדית.

 ב. יהיה קל להתפתח לחו"ל.

4. סיכום: הכרנו את דמותו של אליעזר בן יהודה, המכונה "מחייה השפה העברית". הוא ראה בצורך שיהיה לעם היהודי- שמקים את ביתו הלאומי בארץ ישראל, גם שפה משלו. ולכן פעל רבות על מנת שהשפה העברית תהא בשימוש גם בחיי היומיום, ולא רק בתפילות כפי שהיה נהוג עד אז.

בימינו ראינו שיש השפעה ניכרת של תרבות המערב על השפה העברית.

לא ניתן להתעלם מהעובדה שאנו לא חיים על אי בודד או על פלנטה אחרת, ואנו חלק מהעולם ומן הסתם אנו מושפעים מהעולם אבל (בדגש!) עלינו לשמור גם על הייחוד שלנו כעם יהודי ששרד אלפי שנים וחלק גדול מהייחוד שלנו זו השפה העברית.

5. משחקים איקס/עיגול. כל קבוצה מקבל בתורה שאלה אמריקאית. השאלות יכילו מילים לא מוכרות ועל התלמידים יהיה למצוא את הפרוש הנכון.( לדוגמא: מהו שח-רחוק? טלפון.

מהו קציף חלב? מילקשייק וכו')

 


Resource Comments
נספחים בקובץ המצורף


Visitor Comments: