Categoria

Chevvron - חברון

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 10-14
Group Size: 15-30
Estimated Time: 75 minutes

Further Details...

Download

Download this file (410 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 7784
Downloaded: 2643

Rated 274 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

מטרת הפעולה: החניך יכיר את האתרים החשובים בחברון ואת הסיפורים שעומדים מאחורי כל אתר.

 

 


Required Props & Materials

נספחים


Resource Contents

שלב א': ניצור בחדר את אוירת העיר, נקשט כל פינה בחדר כמקום אחר בחברון (סמטת הגיבורם, הישוב היהודי ומערת המכפלה, ניתן להוסיף עוד מקומות)

 

 

 

 

 

שלב ב': נרכז את החניכים בחלק של מערת המכפלה. ניתן להם להרכיב יחד פאזל עם תמונה של המקום ונספר להם על ההיסטוריה של המערה (נספח מס' 3) נספר לילדים על שבת חיי שרה שבה תושבי חברון פותחים את ביתם ומארחים יהודים בכל הארץ ולעיתים גם מהעולם. בשבת זו המערה פתוחה לכל היהודים וכולם יכולים להיכנס ולהתפלל בה. 

 

 

 

 

 

שלב ג': נרכז את החניכים בחלק של הישוב היהודי. (בחרתי להתמקד בשכונת אברהם אבינו, ניתן לבחור שכונה אחרת)

 

 

 ניתן לילדים להרכיב פאזל של שכונת אברהם אבינו בחברון ולאחר שיסיימו נספר להם את הסיפור מאחורי שכונה זו (נספח מס' 2)

 

 

נדון עם החניכים על הדבקות המדהימה שיש לתושבי השכונה בעיקרון העליון הזה של יישוב השכונות בחברון, שעל אף כל הפרעות וכל האסונות שפקדו אותם בהיותם שם הם חזרו פעם אחר פעם..

 

 

 

 

 

שלב ד': נרכז את החניכים בחלק של סמטת הגיבורים ונספר להם את הסיפור שעומד מאחורי מקום זה. (נספח מס' 1), נדליק יחד עם הילדים נר זיכרון לזכר כל אותם הגיבורים שנהרגו באותו לילה בסימטה.

 

 

נדבר עם החניכים על החשיבות שיש בלקחת אחריות על דבר מסויים דבר בעל חשיבות, וללכת איתו עד הסוף, על קבלת עקרונות שלעולם לא יוותרו עליהם, נשאל את החניכים אם יש להם איזה שהו עיקרון כזה.

 

 

 

 

 


Resource Comments

ניתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Onafhankelijksdag van Israel
» Alles > Eretz Yisrael > Plaatsen in israel > Chevron
Visitor Comments: