Categoria

The Lamed-hey Convoy - שיירת הל"ה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 10-12
Group Size: 15-20
Estimated Time: 75 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 10939
Downloaded: 2533

Rated 231 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!

פעולה מעולה!!!!
העברתי את הפעולה זו לכיתות ז-ח. היה ממש טוב, הם ממש התלהבו מהחלק הראשון.רק שלא חשבתי שהם ישתפו פעולה בחלק הרציני אז החלפתי לחיפוש באינטרנט פרטים על כל נופל(כל ילד קיבל תמונה)
היה מאוד חזק ומשמעותי!
By: 1/13/2010 3:18:00 PM por יוכבד
ל"ה
חלח
By: 1/24/2017 5:57:00 AM por יעל

Resource Goal

מטרה-שהתלמיד יכיר וידע על סיפור 35 הלוחמים שנפלו בקרב,בדרכם לעזור ליושבי גוש עציון הנצורה .

ושנזכור יחד את הנופלים בקרב על הגנת גוש עציון.


Required Props & Materials

להביא לפעולה 12-10 ממתקים מסוגים שונים

שקית עם אדמה(עדיף מארץ ישראל)

דבק נוזלי

35 נרות נשמה

קופסאות גפרורים

לגזור כל תמונה בנפרד ולהדביק על בריסטול שחור שיהיה מסגרת לתמונה(צריך שיהיה מכובד)

הצעות למזכרת מהפעולה: 1.להכין לכל ילד חוברת קטנה עם כל תמונות הנופלים,שבכל עמוד תהיה תמונה אחת בלבד.ובדף הראשון לצייר נר ולכתוב:נזכור,שיירת הל''ה,ה' שבט 1948.

                                           2.כל ילד בסוף הפעולה מקבל תמונה אחת למזכרת.


Resource Contents

שלבי הפעולה-

שלב א:מכירת הממתקים+שקית האדמה

שלב ב:הוצאת תמונות הנופלים

שלב ג:סיפור הקרב ונפילת הלוחמים

שלב ד:הדלקת נרות נשמה והקראת השמות

שלב ה:התמקדות בנופל אחד

שלב ו:סיכום + מזכרת מהפעולה

מהלך הפעולה-

שלב א: מכירת הממתקים+הוצאת שקית האדמה

המדריך מביא כ-10 ממתקים,מסוגים שונים(לדוג': קרמבו,מסטיקים,שוקולדים וכו').המטרה היא לנסות למכור לתלמידים את הממתקים על ידי הצעות שהם מצעים(דוגמאות להצעות:לרוץ מסביב לכיתה מס פעמים,לאסוף 5 סוגי עלים וכו').

כל תלמיד מציע מה הוא מוכן לעשות על-מנת להרוויח את הממתק ,התלמיד שמציע לדעתך את ההצעה הכי שווה-נבחר. הוא חייב לבצע את הצעתו ורק אחרי שהוא מילא את המשימה הוא מקבל את הממתק.

אחרי שכל הממתקים נגמרים  המדריך מוציא שקית עם אדמה.(כדאי שזה יהיה אדמה מא''י,אך לא להגיד לתלמידים בשלב זה שזו אדמת א''י)

והמדריך שואל  את התלמידים שוב (כמו שהוא שאל עם הממתקים)מה כל אחד מציע לעשות על מנת להרוויח את שקית האדמה?(מנסיון אין הצעות נלהבות,אם המדריך מצליח למכור את שקית האדמה-מה טוב!ואם לא –לא נורא!)

 

שלב ב:הוצאת תמונות הנופלים.(נספח מס' 1)

מוציאים את התמונות ואומרים להם שכל האנשים שאתם רואים לפניכם היו מוכנים לתת את החיים שלהם בשביל האדמה הזאת.(עכשיו ניתן להגיד לתלמידים שזאת אדמה מא''י)

 

שלב ג:.מספרים את סיפור הקרב

(כל מדריך יכול לקצר את הסיפור לפי ראות עינייו והכרת התלמידים שלו.העיקר להשאיר את הנקודה המרכזית של הסיפור שהוא-מי היו הלוחמים,מטרת יציאתם ומה קרה בסוף)

מתחילים את הסיפור  שהיום לפני 60 שנה הייתה שיירת הל"ה...(הסיפור מופיע בקובץ)

שלב ד:הדלקת נרות נשמה והקראת שמות הנופלים

כל תלמיד בתורו יוזמן להדליק נר נשמה אחד ולהקריא את שם הנופל

(חשוב מאד שהתלמידים ידיליקו את הנרות ולא המדריכים כי כך יווצר איזה שהוא קשר בין

 הסיפור-הנופלים וזכרונם-והתלמידים)

 

שלב ה:התמקדות בנופל אחד.

כדי שהפעולה תהיה יותר רלוונטית ותיגע אישית בחניכים החלטתי  להתמקד בנופל אחד,שחניכינו יוכלו להתקשר אליו אישית(נופל אשר עלה לארץ מארצות הברית והיה חניך בני עקיבה בנוי ג'רזי).(פירוט נמצא בקובץ)

שלב ו:סיכום מזכרת מהפעולה

לסיכום,רצינו שתכירו את סיפורם של 35 הנופלים הגיבורים שהיו מוכנים להקריב את את חייהם למען הגנה על אדמת ארץ ישראל וישוביה.שהתלמיד יכיר את סיפורם של הנופלים וידע להעביר אותו לדורות הבאים,ושזכרונם של אלו שנפלו לא ישכח מליבנו לעולם.יהי זכרם ברוך.

שתי הצעות למזכרת מהפעולה:

1.להכין לכל ילד חוברת קטנה עם כל תמונות הנופלים,ושבכל עמוד תהיה תמונה אחת בלבד.ושבדף הראשון יהיה תמונה של נר ויהיה כתוב נזכור,שיירת הלה,ה' שבט התש''ח 1948

2. כל ילד בסוף הפעולה מקבל תמונה אחת למזכרת.

אחרי שמחלקים את הצ'ופר (ולא משנה איזה אחד בחרתם לעשות)אפשר להזמין כל תלמיד בתורו כדי שימרח על הדף הראשון של הצ'ופר  פס של דבק,ואז יפזר מעט מאדמת ארץ ישראל על הצ'ופר.וכך בסוף הפעולה התלמיד יוצא גם עם תמונה של נופל וגם מעט מאדמת א''י –למזכרת!


Resource Comments
כל הניספחים והתכנים החסרים נמצאים בקובץ המצורף.


Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Onafhankelijksdag van Israel
Visitor Comments: