Categoria

Ideas For Elol - רעיונות לאלול

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 10-20
Group Size: 10-100
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (36 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 7038
Downloaded: 1235

Rated 286 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!


Resource Goal

רעיונות לחודש אלול


Resource Contents

אלול

 

מערך "תשובה ותפילה וצדקה"

 

תשובה:   1. לשאול אותם מה אומר להם  המושג "חזרה בתשובה"                                                      

ולהגיע למסקנה שתשובה זה דבר ששייך אלינו, בחיי היומיום.  בחבריא ב' אפשר לעשות זאת ע"י משחק עמדות.

                    2. שיחה עם אדם שחזר בתשובה (למרות שזה מחזק את הסטריאוטיפ ש"חוזר 

                        בתשובה" הוא אדם חילוני שהפך להיות דתי זה יכול להיות מאוד מעניין)

 

תפילה:                     להביא דברים שלא מקובל  להתעסק אתם כגון: להביא חזן שילמד ניגונים 

                        ופיוטים לתפילות של ימים נוראים.

                        פעילות סניפית :חידון בנושא התפילה - בקיאות בסידור ובמחזור

                                        (לאחר שלמדו את הנושא ונבחנו עליו בשבטים)

 

צדקה:       עניין של "ואהבת לרעך כמוך "

- התנדבות (בנקיון  בתי קשישים, לשמח זקנים בבית אבות או ילדים בבי"ח)

- מכירה פומבית של חפצים שתרמו החניכים (פרטים נוספים במחוז)  כל ההכנסות קודש לצדקה.

 

*  סיור לילי בין בתי הכנסת, לשמוע סליחות בכל מני נוסחים.

*  ללכת להתנדב  -  למשל לצבוע בית אבות.

*  שבוע מושגים - נותנים לכל שבט נושא של מושגים ביהדות, לכל חניך מושג לדוגמא: נטילת ידים,  חזרת הש"ץ וכו'

                             מטרת כל חניך שידעו על המושג שלו כמה שיותר חניכים אחרים.

                             בסוף השבוע חידון מושגים כאשר הזוכה הוא זה שהכי הרבה ידעו את המושג שלו.

*  שבוע גמדים וענקים בנושא הלכה.

*  הזמנת רב לשיחות התעוררות.

 Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > De dagen van vergifenis (Elul - Tishrei)
» Alles > Jodendom > Teshuva
Visitor Comments: