Categoria

Herzel - אם תרצו אין זו אגדה- הרצל

File details:

Resource Type: Peula in: Hebrew
Age: 12-15
Group Size: 8-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 20520
Downloaded: 1199

Rated 306 times
Add this file to your personal library.

Hai scaricato questo file e hai qualcosa da condividere?
Questo è il posto!

פיעולה
שבת כיתה
By: 6/15/2016 11:17:00 AM por הילה

Resource Goal
  • שהחניך יבין מהו החלום ומה משמעותו.
  • שהחניך יפעל למען הגשמת חלומו (חיזוק ונתינת מוטיבציה)

Resource Contents
מהלך הפעולה
פתיחה (יצירת מוכנות)
- המדריך ישאל את החניכים מהו הדבר שהם הכי רוצים בעולם? מה החלום שלהם?
המדריך יערוך סבב בין כל חברי הקבוצה בו כל חניך יגיד מהו חלומו.
גוף הפעילות
- המדריך ישאל את החניכים מה הם מוכנים לעשות בשביל להגשים את החלום שלהם, אם בכלל?
בעקבות תשובותיהם של החניכים המדריך יפתח דיון יחד עם החניכים:
  • האם חלומות מתגשמים?
  • האם בכלל יש טעם בלחלום?
  • כמה צריך להשקיע בלהגשים את החלום שלי?
- המדריך ישאל את החניכים מהי ארץ ישראל עבורם? מדוע הם אוהבים את ארץ ישראל?  
המדריך יחלק לכל חניך דף עם משפטים אותם החניכים צריכים להשלים (נספח 1)
- המדריך יפזר על הרצפה תמונות של אישים חשובים וישאל את החניכים מה המשותף לכל האנשים האלו? (נספח 2)
תשובה: החלום- לכולם היה חלום אחד משותף להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל.
- מבין כל האישים אנו נתמקד בהרצל, המדריך יספר את "סיפורו של הרצל" וייעזר בציר הזמן של חיי הרצל   - תעשו לעצמכם נספח 3.
תוסיפו גם חומר רקע על הרצל שיהיה נספח 4.
לאחר "סיפורו של הרצל" חשוב לפתח דיון/ שיחה עם החניכים על משמעות חלומו של הרצל ועל עשייתו המרובה למען הגשמת חלומו, שהרי יכול מאוד להיות שאם לא היה חולם ומאמין היום לא הייתה לנו מדינה.
ניתן לצטט קטעים מדבריו של הרצל אשר ממחישים את משמעות המאבק על החלום למרות שהוא נשמע מופרך ודמיוני, ולהסביר לחניכים שבעצם הגשמת החלום תלויה ברצון שלנו ובאמונה שלנו שאכן החלום יכול להתגשם. (נספח 5)
- המדריך יקריא את השיר- "מקום בלב", ניתן לשיר יחד עם החניכים. (נספח 6)
סיכום
המילה חלום בהיפוך אותיות הופכת ללוחם (חלום = לוחם), אדם צריך ללחום הרבה מאוד על מנת להגשים את החלום שלו. בפעולה נחשפנו לאנשים שונים שהיה להם חלום אחד משותף, להקים את מדינת ישראל וכל חייהם הם עסקו ופעלו במטרה להגשים את חלומם. התמקדנו בהרצל שהיה "חוזה מדינת היהודים" וראינו שבעצם בזכות חלום של אדם אחד שדחף, פעל, עשה ובעיקר האמין למרות כל הקשיים וכל ההתנגדויות שהיו כלפיו, בסופו של דבר קמה מדינת ישראל.
 
- צ'ופר נחמד- "לאחר שאתה חולם על מה שאתה רוצה לעשות
                           תתעורר ותתחיל לעשות....!" (נספח 6)
 
הערות: חשוב מאוד במהלך הפעולה תוך כדי הדיונים המתפתחים לנסות לנווט את החניכים לכיוון החלום שלהם לעלות לארץ ישראל.  
 
 
 
 
אני אוהב את ארץ ישראל כי...
המשפחה שלי כאן
נולדתי כאן
כולם מדברים עברית
כאן אני מרגיש בטוח
הארץ שייכת לי
ללא שום סיבה מיוחדת
רוב תושביה יהודים
אני יכול לקיים בה מצוות
זו ארץ האבות
יש בה מגוון אנשים
ההיסטוריה הארוכה שלה שייכת גם לי
הקב"ה נתן לנו אותה
נלחמנו קשה כדי לקבל אותה
 
(לא כל ההיגדים הנ"ל מתאימים לילדים בחו"ל – לבחירה על פי שיקול דעתכם)
נספח 1
 
 
מתוך כתביו של בנימן זאב הרצל
 
ב-1897 מתכנס בבאזל הקונגרס הציוני הראשון – ייסוד ההסתדרות הציונית הלאומית. הרצל כותב ביומנו:
"בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, אילו אמרתי זאת היום בקול רם היה צחוק כללי כתשובה, אולי בעוד 5 שנים, בכל אופן בעוד 50 שנים יכירו בזה הכל..."
 
מתוך הספר "אלטנוילנד":
"אם תרצו אין זו אגדה... ואם לא תרצו, הרי כל אשר סיפרתי לכם אגדה הוא, ואגדה יוסף להיות... גם החלום דרך נאה היא למלא את הימים שעלינו לעשות על פני האדהמ. חלום ומעשה אינם שונים כל כך כפי שנוטים לחשוב. כי כל מעשה בני האדם בחלום יסודם ואל חלום ישובו".
נספח 5
 
 
מידע ביוגרפי על הרצל ניתן להשיג מהרבה מקורות. לא להתעצל!! פרטים אישיים מוסיפים נפח לדמות והופכים אותו מצד אחד לדמות היסטורית גדולה ומצד שני לאנושי ונגיש...
                                                            תעשו לעצמכם: נספח 4
 
 
"מקום בלב" שיר של אהוד מנור
 
כדי להגשים חלום אחד ישן                  כדי להגשים חלום אחד ישן      שמוכנים אל החלום להתקרב,
יש צורך במליון חולמים           יש צורך במליון חולמים           שעוד זוכרים איך להקל את הכאב
שלא עוצמים את עיניהם.         שלא אוטמים את אוזניהם        שיכולים להתאהב, להתחייב
                                                                                    לגלות שעוד נשאר להם מקום בלב.


Visitor Comments: