Listening - הקשבה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebreeuws
Age: 12-14
Group Size: 6-20
Estimated Time: 30 minutes

Further Details...

Download

Download this file (30 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 21874
Downloaded: 3505

Be the first to rate!
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal

 המטרה היא לגרום לילדים להבין כמה חשובה וקריטית ההקשבה לחיי היומיום. הקשבה גורמת לקירוב אנשים ולפתרון בעיות בין אנשים והיעדרה גורם לריחוק בין אנשים ולעימות. 


Resource Contents

 גוף הפעולה:

 
SMS-
אני מבקשת מכל הבנות לכתוב הודעת SMS לחברה טובה שלהן. לאחר מכן אני מבקשת משני ילדים לקרוא את ההודעות שכתבו.
מסר המשחק- בחיי היומיום אנו כל הזמן שואלים: "מה המצב?" או "מה קורה?"
 
חלק 2 - משחק התפוז-
אני מזמינה שני מתנדבים (אם מכירים את הילדים – רצוי שניים עקשנים). לכל אחד אני מחלקת כרטיסיה. לאחד כתוב בה שהוא צריך מאוד קליפה של תפוז אחד ולשני נכתב שהוא צריך בדחיפות מיץ סחוט מתפוז אחד. בידי תפוז אחד. על הילדים להשיג את התפוז.
מטרת המשחק- להראות שבעזרת הקשבה אפשר לפתור בעיות .
 
חלק 3 - משחק מצבים-
אני מעמידה את הילדים בשתי שורות כך שכל ילד עומד מול ילד אחר.
אני מקריאה מצבים – לילדים שתי אפשרויות ובהתאם לתשובה שבחרו עליהם להתקדם או לסגת צעד.
מסר המשחק- כאשר אנחנו מקשיבים לבנ"א אנו מתקרבים אליו ולחילופין כאשר איננו מקשיבים אנו מתרחקים ממנו.
 
אתה שואל מה שלומי-
קריאת הקטע  "אתה שואל מה שלומי"
 
סיכום:
כמה פעמים ביום אנחנו שואלים "מה נשמע?" או "מה המצב?". ראינו שכל (או לפחות רוב) הsms  שלנו פותחים בזה. האם אנחנו באמת מתכוונים לכך? או שאנחנו סתם שואלים?
 
 
 

 

 

מצבים

 
מצב 1
חזרת אתמול בשעה מאוחרת מחבר וההורים שלך כעסו עליך. מה תעשה? אם תלך לחדר ותאמר להם שהם בכלל לא מבינים אותך- צעד אחורה, ואם תתווכח איתם תקשיב לסיבות שלהם ורק אחר כך תנסה לשכנע אותם שאתה צודק- צעד קדימה. 
 
מצב 2
חבר מהכיתה מתחיל לאחרונה להרביץ ולקלל ילדים מהכיתה. מה תעשה?
אם תתרחק ממנו - צעד אחורה, ואם תיגש אליו ותשאל אותו אם יש משהו שעובר עליו –צעד קדימה.
 
 
מצב 3
המורה הוציאה אותך מהכיתה בגלל שהפרעת וניגשה אליך אחר כך והסבירה לך שלא   התנהגת בסדר. מה תעשה?
אם תשוחח איתה ותקשיב לצד שלה- צעד קדימה, ואם תתעקש 
 
מצב 4
המדריכה מתנועת הנוער באה בהפסקה להודיע לכם על פעילות שתתקיים היום 
בצהריים.
אם תשב איתה ותקשיב על מה הפעילות- צעד קדימה אם מיד תאמרו לה שאתם לא אוהבים ללכת לתנועה ותמשיכו ללכת- צעד אחורה.
 
מצב 5-
אתה לא מדבר עם ילד כבר חצי שנה והוא בא אליך להתנצל ולבקש שתשלימו. אם תתעלם ממנו צעד אחורה, ואם תבדוק אם הוא באמת מצטער והשתנה- צעד קדימה.
 
 
 
 

אתה שואל מה שלומי!? \ ע. אטיינגר

 
לאיש מהם באמת שלא אכפת כיצד אני קם בבוקר
 
ואיך אני מרגיש באמת,
 
לאיש מהם לא אכפת אם טוב לי או רע לי
 
אם אני רעב או גוסס
 
אם יש לי פרוטה או סתם "דפק"
 
אז מדוע כל פעם שהם פוגשים אותי- הם מבקשים שאומר להם:
 
"מה נשמע" ו"מה שלומי"?
 
יום אחד, בדרכי אל ישיבת מועצת המנהלים, נפנף לי
 
ידידי בידו, מקצה המסדרון, וכהרגלו - שאל אותי:
 
"נו, מה נשמע?"
 
שלא כהרגלי רצתי אחריו, תפסתי בחוזקה בכנף מעילו
 
והתחלתי לספר לו כפי שביקש מה נמצא אצלי?...
 
מניתי צרות כאלו וכאלו והוספתי עליהן צרות שלא נבראו
 
לעולם נתתי לו תיאור מדויק של הפחדים ברופא השיניים שלי
 
ותיבלתי בצרות שיש לבני במתמטיקה.
 
כחצי שעה החזקתי בידיד המתעניין והשבתי בו באדיבות
 
מפורטת על שאלתו מה שלומי.....
 
הייתה זו גם החצי שעה האחרונה, שבה ראיתי את ידידי....
 
כן, פעם היה לי ידיד שהתעניין לדעת מה שלומי...


Related Resources can be found under:
» Alles > Bein Adam l'Chavero > Luisteren
» Alles > Tussen man en zichzelf > Middot
Visitor Comments: