יש ילדים

File details:

Resource Type: Korte Artikelen in: Hebreeuws
Age: 10-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 2613
Downloaded: 697

Rated 373 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Contents

יש בעולם כל מיני ילדים

יש אמיצים ויש נפחדים

יש עליזים ויש נרגזים

יש מהססים ויש המנסים

יש עצורים ויש פתוחים

יש שחוששים ויש שבטוחים

יש מהירים ויש איטיים

יש עצובים ויש צוחקים

ויש בידינו ציבור המורים

צרור מפתחות שפותחים

וסוגרים

ועלינו להתאים בידע ובטחון

ללבו של כל ילד את המפתח הנכון.

 Related Resources can be found under:
» Alles > Hadracha > Korte artikels voor Madrichiem
» Alles > Treats
Visitor Comments: