10 הדיברות

File details:

Resource Type: Korte Artikelen in: Hebreeuws
Age: 10-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 15921
Downloaded: 1005

Rated 374 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Contents

. המדריך צודק.

2. המדריך תמיד צודק.

3. המדריך אינו טועה. (ראה סעיפים 1 וְ-2)

4. המדריך אינו ישן, הוא עושה מדיטאציה.

5. המדריך אינו נופל, הוא יורד לבדוק את השטח מקרוב.

6. המדריך אינו זולל, הוא מזין את עצמו.

7. המדריך אינו מזיע, הוא שותה החוצה.

8. המדריך לא מאחר, הוא מתעכב/ כולם מקדימים.

9. המדריך אינו צועק, הוא מדבר בקול רם/ בודק את שמיעתם של האחרים.

10. המדריך אינו נפצע, הוא בודק את כוח הסבל שלו.

11. המדריך אינו שוכח דבר, הוא בודק את זכרונם/ הידע של האחרים.

12. המדריך אינו נעצר בעלייה, הוא מחכה לקבוצה.

13. המדריך אינו הולך לאיבוד, הוא מחפש שבילים חדשים.

14. המדריך אינו טועה בשמות, לכל התלמידים קוראים שאול.

15. המדריך אינו חכם, הוא פשוט גאון!!!

 Related Resources can be found under:
» Alles > Hadracha > Korte artikels voor Madrichiem
» Alles > Treats
Visitor Comments: