Jirmijahoe

File details:

Resource Type: Peula in: Nederlandse
Age: 6-17
Group Size: 4-30
Estimated Time: 30 minutes

Further Details...

Download

Download this file (37 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 2831
Downloaded: 927

Rated 217 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal
De Chanichim meer te leren over Jirmijahoe.

Resource Contents

Navi Jirmijahu

Het boek Jirmijahu is genoemd naar de profeet Jirmijahu een van de grote profeten. Op het overzicht van de inhoud van Tenach, kan je zien dat Jirmijahu behalve het boek Jirmijahuook Melachiem 1 +2 en Echa heeft geschreven.

Lees de vertaling van Jirmijahu eens door voor jezelf.

Helaas zien we dat de profeten de taak hadden om het Joodse volk te waarschuwen als het ver af dreef van Torah en mitswot. Dit hielp niet altijd en dan waren de gevolgen weer desastreus. Zo een taak van een Navi was natuurlijk geen pretje. Ze waren vaak brengers van slecht nieuws kan je zeggen. Dat werd ze dan ook niet in dank afgenomen.

Jirmijahu kwam van een belangrijke familie van priesters en was een groot Torah geleerde. Toen hij 26 jaar oud was, begon hij met profetieën. Hij kwam op voor de zwakken en de armen en sprak zich uit tegen heidense gewoonten die het Jodendom binnen waren gedrongen. De dappere Jirmijahu stond in de poorten van de Tempel en bracht de boodschap van Hashem.

Onderdruk de weduwen en de wezen niet. Vergiet geen onschuldig bloed en aanbid geen valse goden.

Jirmijahu was meer dan een religieus figuur, hij had ook politieke macht. Hij was omgeven door vijanden die zijn dood beraamden. Desalniettemin protesteerde hij tegen het plan van Judah om zich te verbinden met Assyrie en Egypte. Hij voorspelde dat deze samenwerking zou leiden tot de val van Jerushalaim. En zo gebeurde het ook!!

Judahs steden vielen als kegels op de kegelbaan. Nebukadnezzars legers hielden de steden van Judah in een dodelijke greep. De stad Jerushalaim werd verwoest in 586 vgj en de Babylonische ballingschap begon.

Met de val van Judah, kwam ook 400 jaar van regeren van het koningshuis van David tot een einde.

In de tijd van Jirmijahu luisterde vele niet naar zijn waarschuwingen. Zijn woorden zijn opgeschreven voor ons als getuige van de trouw van Hashem aan het Joodse volk en dat Hij zich aan Zijn woord houdt. We kunnen van Jirmijahus waarschuwingen leren dat als we awerot hebben gedaan maar terugkeren naar Hashem, Hij ons zal helpen. We kunnen zelf kiezen om het pad van Torah en mitswot te vervullen en niet het pad van afgodendienarij.

De profetieën van Jirmijahu zijn nog steeds net zo dramatisch en van toepassing vandaag de dag als 2.600 jaar geleden.

Hier volgen twee van de profetieen van Jirmijahu. Kan je vertellen hoe ze nog van toepassing op ons zijn??

1.Wee de gene die zijn huis bouwt door onrechtvaardigheid.

a) Hoe kan deze zin van toepassing zijn op een invidu?

b) Hoe kan dit van toepassing zijn op een regering?

2.Zo zegt de Heer: Laat de wijze man niet prat gaan op zijn wijsheid, noch

de machtige man prat gaan op zijn kracht. Laat de rijke man zich niet

beroemen op zijn rijkdom: maar laat hem roemen de roem van het

volgende: dat hij Hashem begrijpt en kent, dat Ik de Heer ben die

erbarmen, rechtvaardigheid en gerechtigheid op aarde breng.

a) Hoe wil Jirmijahu dat we ons gedragen ten opzichte van anderen?

b) Wat is volgens Jirmijahu voor ons belangrijk om te onthouden en trots op te

zijn?

-----------------------------------------------------------------------------------------

(Voor de jongste chaweriem)

HOE JIRMIJAHU GERED WERD.

Lang geleden leefde er in Jerushalaim een groot en goed man die Jirmijahu heette. Op een dag sprak Hashem tegen Jirmijahu en zei dat hij de mensen van het land van Benjamin moest gaan waarschuwen dat het leger van de koning van Bawel ze gevangen zou nemen.

Jirmijahu verliet Jerushalaim en vertelde de mensen dat ze de wetten van Hashem moesten houden. Toen hij vertelde wat er zou gaan gebeuren werden ze erg bang.

Nu werden de prinsen van het land erg boos toen ze hoorden wat Jirmijahu vertelde aan de mensen. Ze pakte hem op en gooiden hem in een diepe donkere

Kerker. Toen gingen ze naar de koning en zeiden:Je moet het bevel geven om deze man, Jirmijahu, te doden.Hij gaat de stad rond en probeert de mensen bang te maken door ze te zeggen dat er grote problemen op komst zijn.

Maar een van de officieren van de koning was een erg vriendelijke en goede man genaamd Ebed-melech. Ebed-melech ging naar de koning en zei: Jirmijahu is een groot profeet. Hij probeert ons alleen maar te helpen. Ik smeek u hem uit de kerker te halen voor hij omkomt van de honger. Hij heeft in geen dagen te eten gehad.

De koning geloofde wat Ebed-melech hem vertelde en gaf beve om Jirmijahu vrij te laten. De kerker was zo diep dat ze hem met lange touwen eruit moesten helpen. Toen hij vrij was dankte hij Hashem dat Hij zo Ebed-melech had gestuurd om hem te helpen.

SPELLETJE:

Maak voor shabbat losse kaartjes met daarop de volgende woorden:

Hashem, Jerushalaim, Jermijahu, profeet/navi, Ebed-melech.

(Voor elk team een set kaartjes)

Maak voor elk team een blad met daarop het volgende:

1. Hashem sprak tegen ------- en vertelde hem dat hij de mensen moest

waarschuwen.

2. Jirmijahu verliet ------ en reisde naar het land van Benjamin.

3. Jirmijahu was een groot----.

4. Een van de officieren van de koning was een vriendelijke man genaamd--.

5. Hij dawende om ------- te danken voor het sturen van zon vriendelijke

man als Ebed-melech om hem te helpen.

Laat elk team aan het eind van de peoelah de antwoordkaartjes op de juiste volgorde leggen. Wie de meeste goede antwoorden heeft, heeft gewonnen en krijgt een ????

Voor de oudere chaweriem.

Laat zien waar in TeNaCh het boek Jirmijahu staat en war deze profeet nog meer geschreven heeft.

Vertel in grote lijnen over Jirmijahoe en laat ze met een TeNaCH de antwoorden zoeken op de volgende vragen .verpak dit in een leuk spel. Je kan bijvoorbeeld een soort krant zelf in elkaar zetten met stukken tekst uit Jirmijahu. Met fotos en reclame en de hele rataplan, waaruit ze de antwoorden moeten zoeken.

Jirmijahu 1:1-2:3-28

Wat wilde Hashem dat Jirmijahu zou worden?

Waarom dacht Jirmijahu dat hij de taak van woordvoerder voor Hashem niet kon vervullen?

Hoe reageerde Hashem daarop?

Maakte het wat uit dat Jirmijahoe zo jong was?

Kan je zien dat als Hashem je een taak geeft dat Hij er ook voor zal zorgen dat je de kracht hebt om deze taak te vervullen?

Waarom liet Hashem hem een amandelboom zien?

In Israël is de amandelboom de eerste die in de zomer bloesem draagt.

Denk je dat in dit deel van de Tenach Hashem wilde laten zien hoe snel hij zijn woord zou houden?

Waarom liet Hashem hem een kookpan zien?

Waarom zouden er erge dingen gaan gebeuren in Judah en Jerushalaim? (Jirmijahu 1:16)

Hoe was de relatie tussen de Bne Jisrael en Hashem in de eerste jaren van het bestaan van am Jisrael? (2:1)

Wat zegt Hashem over Zijn am Jisrael? (2:3)

Hoe was de houding van am Jisrael tov Hashem in de latere jaren van het bestaan van am Jisrael? (2:5)

Wat deed Hashem omdat Zijn volk afdwaalde? (2:9)

Wat voor zonden deed het Joodse volk? (2:13)

Toen de trubbels kwamen, werden ze toen gered door de afgoden?

Jirmijahu 3:4

Toen de bne Jisrael afgoden diende en er achter kwamen dat deze afgoden niets waard waren, bij wie kwamen ze toen uithuilen?

Jirmijahu 4:1-2

Wat wilde Hashem dat Zijn volk zou doen?

Wat zou er gebeuren als het Joodse volk terug zou keren naar Hashem?Related Resources can be found under:
» Alles > Jodendom > Normaal
Visitor Comments: