Regels Voor De Negen Dagen

File details:

Resource Type: Artikelen in: Nederlandse
Age: 1-100
Group Size: 1-100
Estimated Time: 20 minutes

Further Details...

Download

Download this file (44 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 2941
Downloaded: 894

Rated 270 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal

het nog maar eens herhalen van de regels voor de negen dagen.


Required Props & Materials
-

Resource Contents

Regels voor de negen dagen:

HOOFDSTUK 2: DE NEGEN DAGEN

1. Vanaf Rosj Chodesj Av wordt de vreugde verder verminderd.

2.. Men moet trachten rechtbank-processen uit te stellen tot na de maand Av maar in ieder geval tot na 9 Av.

3. Men moet zijn zakelijke activiteiten verminderen vanaf Rosj Chodesj, tenzij dat groot verlies veroorzaakt. Daar dit tegenwoordig bijna steeds geldt, is men hier soepel mee.

4. Voorwerpen waarover men zich verheugt om ze te kopen of te hebben moet men proberen uit te stellen tot na 9 Av tenzij dat verlies meebrengt.

5. Alle vormen van bouwen moet men stoppen. Ook opknappen, verven en behangen doet men niet.

6. Bouwen voor een mitswah (bijv. een omheining op een dak) is toegestaan.

7. Een niet-jood die vóór de negen dagen gehuurd was, mag doorbouwen etc. Maar beter is het om ook hem te laten stoppen.

8. Reparatie aan gebouwen ter voorkoming van schade is toegestaan.

9. Men plant niet voor het mooi of voor zijn plezier.

Verbod van vlees en wijn

10. Men eet geen vlees (of gevogelte) en drinkt geen wijn gedurende de negen dagen.

11. Op Sjabbat en voor een seoedah de mitswah zijn vlees en wijn toegestaan.

12. Behalve op Sjabbat of bij een seoedah de mitswah drinkt men ook geen wijn bij de Birkat Hamazon.

13. Wie de Sjabbat maal begint voor de ingang van Sjabbat en ook wanneer de derde maaltijd op Sjabbat uitloopt tot na nacht, mag wijn drinken en vlees eten, zolang men nog geen maariv gedawend heeft.

14. Voor Havdallah staan sommigen wijn toe, anderen laten het een kind drinken en weer anderen gebruiken bier.

15. Men mag voedsel dat geen vlees bevat, koken in een vleespan.

16. In geval van zwakte of ziekte mag men vlees eten. Zo ook zwangere of zogende vrouwen. Indien mogelijk eet men dan kip, i.p.v. vlees. Na de 7de Av moet men proberen dit te vermijden.

17. Men geeft ook aan kinderen geen vlees gedurende de negen dagen.

18. Wie op een normale manier een sioem heeft van een talmoed traktaat gedurende de negen dagen, die mag vlees eten. Ook anderen die mee aanzitten aan de maaltijd mogen vlees eten, wanneer zij ook anders zouden mee eten.

19. In de week van 9 Av moet men het aantal genodigden beperken tot naaste familie en hen die meegeleerd hebben.

20. Het is toegestaan om vlees te eten tijdens een sioem maar het hoeft niet. Velen doen het niet.

Kleding

21. Men wast geen kleren en draagt geen schoon gewassen kleren gedurende de negen dagen.

22. Men wast ook niet om het na de negen dagen te dragen.

23. Men laat zijn kleren ook niet gedurende de negen dagen door een niet-jood wassen.

24. Een Jood mag kleren voor een niet-jood wassen, mits niet in het openbaar in de week van 9 Av. In geval van nood is het toegestaan.

25. Tot de Sjabbat voor 9 Av is het toegestaan om een kledingstuk dat vuil is, te wassen wanneer men niets anders heeft om aan te trekken.

26. Ook linnengoed, zakdoeken en handdoeken vallen onder dit verbod.

27. Het is toegestaan kinderkleren te wassen, zelfs in de week van 9 Av, maar men doet dat niet in het openbaar.

28. Het is toegestaan om kleren te wassen voor een mitswah, zelfs in de week van 9 Av.

29. Een vrouw die wit goed moet dragen mag ze wassen.

30. Alle kleren die niet gedragen worden om transpiratie te absorberen, zijn verboden om ze te verschonen gedurende de negen dagen. Maar ondergoed, sokken, pyamas, die men direkt op het lichaam draagt, zijn toegestaan te verschonen.

31. Het is aanbevelenswaardig om voor het begin van de negen dagen kleren een korte tijd in te dragen, dan mag men ze gedurende de negen dagen ook dragen en verwisselen. Dit geldt voor alle bovenkleding.

32. Men mag ook geen bedlinnen, tafellakens en servetten e.d. verschonen.

Sjabbat vóór Tisjah BeAv

33. Volgens de Gra is het toegestaan om op de Sjabbat voor 9 Av schone Sjabbat kleren aan te trekken, zelfs als 9 Av op Sjabbat valt (en de vasten dus uitgesteld wordt naar zondag).

34. Het is toegestaan om zowel s avonds als s ochtends een schoon overhemd of blouse aan te trekken.

35. Nieuwe kleren zijn verboden, ook op deze Sjabbat.

36. Men mag wel een schoon tafelkleed opleggen, maar geen schoon beddegoed.

37. Voor een Brit Milah gedurende de negen dagen mogen de ouders van de baby, de moheel en de sandak schone kleren aantrekken, maar de gevatter niet.

38. Gedurende de negen dagen mag men ook geen nieuwe kleren dragen waarover geen sjèhèchianoe gezegd wordt, dus geen nieuwe schoenen, overhemden, sokken of ondergoed, e.d.

39. Een kledingstuk dat vóór de negen dagen gekocht was en bij de aankoop was sjèhèchianoe gezegd, maar het is nog niet gedragen, dan mag men het niet gedurende de negen dagen voor het eerst dragen.

Het maken en repareren van kleding

40. Het is verboden om nieuwe kleren te kopen of te maken gedurende de negen dagen, ook niet wanneer dat gebeurt om na de negen dagen te gebruiken, tenzij in geval van grote nood.

41. Wie kleren maakt voor broodwinning mag dat doen voor anderen, maar bij voorkeur niet in de week van 9 Av.

42. Naaldwerk, zoals breien, haken en dergelijke is eveneens verboden.

43. Reparatie en herstelwerk aan kleding is toegestaan, zelfs in de week van 9 Av.

44. Vuile of kale schoenen mogen gepoets worden, maar of men ze mag laten glimmen is de vraag. Volgens de Gra is dat echter voor Sjabbat toegestaan.

Baden en zwemmen

45. Gedurende de negen dagen baadt en zwemt men niet voor zijn plezier.

46. Men mag baden om hygiënische redenen.

47. Men mag geen zeep of shampo gebruiken, tenzij men zonder dat niet schoon wordt.

48. Het is toegestaan om zijn gezicht, handen en voeten te wassen in koud water.

49. Het is verboden te zwemmen, tenzij om medische of hygiënische redenen.

Baden voor vrouwen

50. Een vrouw die in het Mikwèh moet, mag zich normaal baden en in het Mikwèh gaan, zelfs in de week van 9 Av. Hetzelfde geldt wanneer zij zich moet baden aan het begin van haar zeven reine dagen.

51. Wanneer zij op Motsé Tisjah BeAv in het mikwèh moet, dan moet zij zich volgens vele poskiem wassen en baden op Erev Tisjah BeAv en zich op Motsé Tisjah BeAv weer wassen.

Andere poskiem menen dat zij zich alleen mag baden en wassen op Erev Tisjah BeAv wanneer dat voor haar moeilijk zal zijn om te doen op Motsé Tisjah BeAv.

Zij moet echter haar nagels Motsé Tisjah BeAv knippen.

Mikwèh voor mannen

52. Wie gewend is voor iedere Sjabbat in het mikwèh te gaan, mag dat ook doen voor Sjabbat Chazon, maar alleen in koud water [dat hoeft niet ijskoud water te zijn, men mag het wel mengen met wat warm water zodat de kou eraf is, zolang het maar niet comfortabel is. Dit geldt overal waar sprake is van koud water]. Maar wie wel eens overslaat om wat voor reden dan ook, die slaat ook nu over.

Baden op Erev Sjabbat

53. Volgens vele poskiem mag men deze Erev Sjabbat niet zijn hele lichaam baden, zelfs niet met koud water en ook niet wie dat voor iedere Sjabbat gewend is te doen met warm water. Maar wanneer Rosj Chodesj Av op Sjabbat valt, mag men volgens deze poskiem wel zijn hele lichaam wassen, zelfs met warm water, wanneer men dat anders altijd doet.

Volgens andere poskiem is baden met warm water voor deze Sjabbat tegenwoordig wel toegestaan, omdat baden nu veel algemener gebruikelijk is.

54. Volgens iedereen is het toegestaan om Erev Sjabbat Chazon zijn gezicht, handen en voeten met warm water te wassen.

55. Men mag volgens iedereen zijn haar met warm water wassen.

Volgens die poskiem die in 53 machmier zijn, mag men geen zeep en shampo gebruiken.

Volgens hen die in 53 mekel zijn, mag men wel zeep en shampo gebruiken.

55.Om vuil of transpiratie te verwijderen is zeep en shampo volgens ierereen toegestaan.


Resource Comments
-


Related Resources can be found under:
» Alles > Jodendom > Normaal
Visitor Comments: