Verhalen Over Melech Shelomo

File details:

Resource Type: Verhaal in: Nederlandse
Age: 5-13
Group Size: 1-100
Estimated Time: 35 minutes

Further Details...

Download

Download this file (34 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3254
Downloaded: 1002

Rated 261 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Contents

VERHALEN OVER MELECH SHELOMO.

HOE DE KAF JUWELEN VOND VOOR DE KROON VAN SHELOMO.

De twee versteende vogels.

DE TROON VAN KONING SHELOMO.

Koning Shelomo had een ivoren troon, bekleed met goud. Het was een uniek ontwerp die in de midrash wordt beschreven.

Het was mogelijk om van zes kanten de troon te beklimmen. Elk van deze kant had zes treden die naar de troon leidden. Er waren 12 gouden leeuwen op de treden, twee op elke tree, naast een wild en een tam dier. Dat alles was van goud gemaakt.

Dit was een teken/symbool dat in de toekomst, als de Mashiach zal komen, de wilde dieren vredig naast de tamme dieren zullen leven.

Op de eerste tree was een os aan de rechter kant, en een liggende leeuw aan de linker kant.

Op de tweede tree: een lam tegenover een wolf.

Op de derde tree : een bokje tegenover een luipaard.

Op de vierde tree: een hert tegenover een beer.

Op de vijfde tree: een adelaar tegenover een duif.

Op de zesde tree: een arend tegenover een kosher dier *.

Al deze dieren waren van goud gemaakt.

*Er bestaan verschillende versies wat betreft het aantal en het soort dieren er op de troon van Shelomo hebben gestaan.

Koning Shelomo had zijn troon zo laten maken, dat het de Joden zou herinneren aan de troon van Hashem. De zes treden, met bovenaan de koning, stonden symbool voor de zes hemelen en Hashem in de zevende daarboven.

De troon had een wonderlijk mechanisme dat de koning van de ene tree naar de volgende bracht. De dieren strekten hun poten uit om zo de koning naar boven te brengen.

De zes treden symboliseerden ook de zes speciale mitswot die aan de koning waren gegeven.

Wanneer de koning op de laatste tree kwam, werd er gezegd Hij (de koning) mag niet een groter aantal vrouwen nemen dan is toegestaan ! Volgens een verklaring zei een van de dieren op die tree dat. Wanneer de koning op de tweede tree kwam werd er gezegd: Hij mag geen extra paarden houden! Op de derde tree : Hij mag geen goud en zilver verzamelen.

Op de vierde tree : Spreek niet oneerlijk recht !. Op de vijfde tree: Trek niet de een voor op de ander. Op de zesde tree werd gezegd : Neem geen omkoopgeld aan.

Zo werd Koning Shelomo herinnerd aan zijn speciale verplichtingen als hij zijn troon besteeg.*

Boven de troon stond een gouden menora met 14 armen. Op de armen stonden de namen ingegraveerd van Adam, Noach, Shaim, Avraham, Jitschak, Jaacov en Ijov.

Aan de andere kant de namen Levi, Kehas, Amra, Moshe, Aharon, Eldd en Meidad.*

Onderaan de menora was een kruik met olijfolie met daarop Eli Kohen Gadol.

*Deze Midrash laat zien dat koning Shelomo ervan overtuigd was dat hij niet zondigde. Hij deed alles leshem shamajim, denkende dat het voor hem wel was toegestaan om meer vrouwen, paarden en zilver en goud t hebben. Anders zou hij zich wel geschaamd hebben

om dit elke dag te horen. We gaan daar later nog op in.

Naast de troon was een stoel voor de Kohen Gadol en een voor zijn assistent. Er waren ook stoelen voor de 70 rechters van het Sanhedrin.

Als een getuige valse getuigenis aflegde, begonnen de gouden dieren geluiden te maken.

De os loeide, de lam blaatte, het luipaard en de leeuwen brulden, de vogels tjilpten.

De getuige werd dan zo bang dat hij meteen de waarheid vertelde.

De eerste keer dat de koning de troon besteeg was sensationeel. Een heleboel Joden kwamen kijken. Zij konden maar net begrijpen hoe het mechanisme werkte en zeiden: Laten we onze grote koning prijzen aan wie Hashem zoveel wijsheid heeft gegeven om z een bijzondere troon te ontwerpen. Daarop protesteerde Shelomo meteen, Denken jullie dat ik een compliment verdien voor het ontwerp ? Zeker niet ! Prijs Hashem aan Wie alle wijsheid behoort.

Als de mensen de troon zagen, die gebouwd was nar het beeld van de toon van Hashem, zagen de Joden alvast een beetje een voorproefje van de tijd van de Mashiach.

Alle koningen van de wereld wilde ook zo een troon. Toen de koning van Bawel, Nebukatnezar, Jerushalajim verwoeste, bracht hij de troon van Shelomo naar zijn hoofdstad om het zelf te kunnen gebruiken. Maar hij wist niet hoe hij de troon op de juiste mannier moest laten werken. Toen hij op de eerste tree stond, kreeg hij een harde klap van de gouden leeuw tegen zijn heup, waardoor hij man liep voor de rest van zijn leven.

Dit gebeurde omdat de troon was gemaakt naar het beeld van de troon van Hashem en een rasha had niet het recht om erop te zitten.

KONING SHELOMO DE WETENSCHAPPER.

Koning Shelomo was anders dan gewone wetenschappers. Mensen die de planten en dieren bestuderen (Botanicus en zooloog) trekken conclusies adhv waarnemingen, van wat ze zien.

Ze leren en bestuderen en maken afspraken wetten en regels over wat ze waarnemen.

De kennis van de natuur van koning Shelomo kwam van de Maker van de natuur zelf, van Hashem. Shelomo snapte de ware natuur van elk levend wezen, plant en mineraal. Hij wist het hoe en waarom van alle functies, doordat Hashem hem de kennis gaf Hij was daardoor superieur aan alle wetenschapper. Er wordt zelfs gezegd dat zijn kennis groter was dan van de eerste man, Adam, die ook heel veel wist van de natuur.

MIDRASH:

ADAM NOEMT DE NAMEN EN ZICHZELF.

Toen Hashem vroeg aan de engelen of Hij een mens zou creëren, waren ze ertegen. Nadat Hij Adam had gemaakt, wilde Hij de engelen bewijzen, dat Adam groter was dan hen. Hashem bracht verschillende soorten vogels en dieren, bij de engelen en hij vroeg hen Wat zijn de namen van deze dieren en vogels ? De engelen konden niet antwoordden. Maar Adam wist elk dier goed te benoemen. Hij gaf de dieren namen in Lashon Kakosdesh die goed bij ze pasten.

Koning Shelomo begreep zelfs nog meer van de dieren dan Adam. Ook zijn kennis van de planten was uniek. Hij wist waarom de ene boom eerder fruit kreeg dan de ander; waarom bepaalde bomen in bepaald klimaat groeide; en waarom het ene hout beter is om mee te bouwen dan ander hout. Hij kende alle eigenschappen van alle kruiden en welke helende werking ze hadden. Hij stelde een medicijnboek samen.

Koning Shelomo was een astronoom (bestudeerde planeten) , en was een expert in talen.Related Resources can be found under:
» Alles > Geschiedenis > Normaal
Visitor Comments: