The Underground Organizations - מחתרות בתקופת קום המדינה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebreeuws
Age: 14-16
Group Size: 10-30
Estimated Time: 60 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 6397
Downloaded: 1138

Rated 226 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal

מטרת הפעולה היא שהחניך ילמד על התקופה ההיסטורית והמשמעותית הזאת בצורה מהנה וחווייתית.

החניך יבין שהמחלוקות בעמ"י היו קיימות מאז קום המדינה ואולי דרך הסתכלות על טעויות העבר נוכל ביחד ללמוד איך להימנע מאותם טעויות בעתיד.


Required Props & Materials
-

Resource Contents

מהלך הפעולה-

1.פתיחה, הצגת דילמה לחניכים. (20 דקות)  אפשר לחלק את הקטע בדף ולבקש מכל קבוצה להציג את הפיתרון שלה או שהמדריכים יציגו את הדילמה ויבקשו מהחניכים להגיב בע"פ.

 לדוג': ישי,נדב ואלון כבר חודשים אוספים כסף למטרות צדקה כחלק מתחרות שכבתית- מי יאסוף יותר. הקבוצה שלהם למרות המאמצים לא מצליחה לעמוד בקצב ולא אוספת מספיק תרומות. אלון מציע לנסות ולגנוב מהחברים האחרים את כספי התרומות שלהם, בטענה שגם ככה כל הכסף בסופו של דבר ילך לצדקה ורק ככה אנחנו נוכל להמשיך בפרויקט הצדקה.

ישי ונדב יודעים שאם הם יתפסו עונשם יהיה גדול,אבל אלון לא מוותר ולא מוכן להקשיב להסברים של חבריו.                     מה לעשות?

(הדילמות יכולות לסבוב סביב כל נושא שהחניכים יתחברו אליו. הרעיון המרכזי הוא קבוצת חברים שפועלת למען מטרה חיובית אחת,נחלקת סביב ה"איך".)

 

הסבר קצר על תק' המחתרות בכלל, ועל הנושא שלנו בפרט. כחלק מההסבר המילולי יש להשתמש בדגם המצ"ב.

2.ההסבר (מלכתחילה כל מדריך צריך להבין את החומר, לפי שיקול דעתו יסביר לחניכים מה שצריך בעיניו) –(קטעי קריאה בקובץ)

3.מיצג- מתוך קופסת נעליים גדולה שכתוב עליה "ההגנה", צריך להוציא קופסה בינונית שכתוב עליה "האצ"ל" ומתוכה קופסה יותר קטנה שמסמלת את הלח"י". מראה איך כל קבוצה התפלגה מתוך קבוצה קיימת, בגדול- עקב התנגדויות לגבי כמות האלימות שצריך ומותר להפעיל נגד הבריטים.

4. משחקי חברה- בינגו:

את המושגים צריך לערבב ולכתוב על כרטיסי בינגו, ואת ההגדרות של אותם מושגים להקריא, מי שממלא את כרטיס בינגו מנצח!

 

לח"י- לוחמי חירות ישראל, ארגון שיצא מתוך האצ"ל אחרי שלא הסכימו על דרכי הפעולה נגד הבריטים.

אצ"ל- ארגון צבאי לאומי, יצא מתוך ההגנה אחרי שלא הסכימו ביניהם על דרכי הפעולה נגד הבריטים.

הגנה- ארגון צבאי מחתרתי גדול שפעל בתקופת הישוב היהודי בארץ ישראל.

פלמ"ח- פלוגות-מחץ. הזרוע הצבאי הלוחם של ההגנה.

הסזון-תקופת "ציד". של חברי ההגנה שהעבירו שמות וניסו לאסור חברים מהאצ"ל והלח"י לידי הבריטים.

מנדט- השלטון הבריטי בארץ ישראל.

אלטלנה-שיא הקרע בין הארגונים. פיצוץ ספינת תחמושת של האצ"ל על ידי צה"ל. כאשר הם לא הסכימו להעביר את התחמושת לצבא אלא להשאירו אצל עצמם.

אברהם "יאיר" שטרן- חבר ארגון האצ"ל, מייסד ארגון הלח"י.

תנועת המרי העברי- התאחדות של שלושת המחתרות ממש לפני קום המדינה- מלחמת התשה נגד הבריטים.

"השורה"- כינוי של ההגנה.

דב הוז- ממייסדי ההגנה.

אליהו גולומב- ממייסדי ההגנה.

גדנ"ע- גדודי נוער. הכשרת בני נוער לשורות ההגנה.

ליל הגשרים-  פעולה צבאית רחבת היקף של הפלמ"ח  שבמהלכו פוצצו 11 גשרים בכל רחבי הארץ.

פיצוץ מלון המלך דוד- פעולה שערך האצ"ל בתקופת המרי העברי. בפיצוץ נהרגו 91 אנשים.

העפלה- עליה בלתי חוקית.

 

5.סיום:

כל חניך יתבקש בסבב לומר לפי הידיעות שקיבל בפעולה לאיזה מחתרת היה "מעדיף" להתחבר, אם כמובן הייתה ניתנת לו האופציה.

 

6.מסר:

ניתן להשוות את הקשיים והמחלוקות של אז להיום. ולנסות ביחד לראות איפה הם טעו ואיפה אנחנו צריכים להיזהר וללמוד מהטעויות שלהם.

 

בהצלחה!!Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Onafhankelijksdag van Israel
Visitor Comments: