The Symbol Of Israel - סמל המדינה

File details:

Resource Type: Peula in: Hebreeuws
Age: 14-17
Group Size: 20-40
Estimated Time: 60 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 4136
Downloaded: 857

Rated 172 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal

המטרות:

א.      להכיר את מרכיביו של סמל המדינה ואת הנימוקים לבחירתו.

ב.      להבין את המורכבות שבבחירת  סמל הלאומי.


Required Props & Materials

עזרים

בריסטולים, טושים, כלי כתיבה, דפים, כרזות, צבעים, כרטיסי משימה, אינטרנט .


Resource Contents

מהלך ההפעלה

  1. רקע: סמל המדינה הוא סמל לאומי. הכרת מרכיביו והנימוקים לבחירתו מציגים בפני המשתתף את תמצית ערכי היסוד של המדינה, וכן חושפים הם בפניו את הקושי בבחירת סמל, המאחד ומייצג אומה שלמה.

  2. הכנה:  מסדרים את החדר בצורת "ח".

v     מכינים ערכות כמספר הקבוצות.  בכל ערכה טושים,  דפים, צבאים ובזמנה לעיצוב סמל של המדינה (נספח 2).

v     כרזה גדולה של סמל המדינה (נספח 1). אם לא ניתן להשיג כרזה, מצלמים את סמל המדינה לכל משתתף.

  1. הפעילות: שלב א (כ-עשרים דקות) יושבים במליאה.

א.      מציגים את סמל המדינה (נספח 1) בפני המשתתפים. הם מתבקשים לומר מהן האסוציאציות, העולות בדעתם למראהו.

ב.      מסווגים את התשובות על קטגוריות הבאות:

·        אסוציאציות הקשורות ליחיד.

·        אסוציאציות הקשורות לעם.

·        אסוציאציות הקשורות לאירוע היסטורי.

·        אסוציאציות הקשורות להווה.

                               שלב ב (כעשרים דקות)

 יושבים בקבוצות. כל קבוצה מקבלת ערכה של חומרי יצירה. היא מתבקשת לעצב הצעה לסמל המדינה, ולצרף נימוקים למרכיבים השונים בו. קבוצה שסיימה תולה את הסמל שיצרה.                      

 

 

                        שלב ג (כעשרים דקות)

א.      המשתתפים עוברים ומתבוננים בהצעות השונות, ואחר-כך חוזרים למקומותיהם.

ב.      עורכים דיון במליאה על הסמלים שעוצבו (נספח 3).

ג.        עורכים הצבעה לבחירת סמל המדינה (סמל המדינה הרשמי עומד לבחירה יחד עם שאר הסמלים).

ד.      לומדים על הסמל שנבחר.  מה היה הרקע?  למה בחרו את מה שבחרו? (נספח 4).

ה.      עורכים דיון קצר בשאלה: האם, בכלל, יש מקום "לעדכן" את סמל המדינה?


Resource Comments
הניספחים נמצאים בקובץ המצורף


Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Onafhankelijksdag van Israel
Visitor Comments: