A Link In The Chain - חוליה בשרשרת

File details:

Resource Type: Peula in: Hebreeuws
Age: 15-20
Group Size: 8-30
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Download

Download this file (52 KB)

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 9520
Downloaded: 2178

Rated 387 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal

מטרת הפעולה:

v     לבדוק את מידת המחוייבות אותה חשים המשתתפים כלפי העבר היהודי וכלפי עתיד היהדות.


Required Props & Materials

עזרים נדרשים:

·        פתקים שמכינים מראש

·        גליל מסקינטייפ (או גיר או משהו לסימון טבלה על רצפה)

·        פיסות בד לסתימת פיות

·        חבלים לקשירת הידיים


Resource Contents

חוליה בשרשרת??

אוכלוסיית יעד: מדריכי סניף בנ"ע

מטרת הפעולה:

v     לבדוק את מידת המחוייבות אותה חשים המשתתפים כלפי העבר היהודי וכלפי עתיד היהדות.

עזרים נדרשים:

·        פתקים שמכינים מראש

·        גליל מסקינטייפ (או גיר או משהו לסימון טבלה על רצפה)

·        פיסות בד לסתימת פיות

·        חבלים לקשירת הידיים

הקדמה:

  נקדים ונבהיר למשתתפים, שביחידה זו אנו עומדים להעמיד אותם בפני שאלות קשות ומורכבות. התייחסותם ליחידה והתשובות שהם יתנו לעצמם (ולנו) עשויות להשפיע על חייהם באופן משמעותי מאוד. לכן, על המשתתפים להיות כנים עם עצמם באופן מוחלט. לכן גם, אנו מבקשים רצינות וריכוז.

  מעבר לכך, אנו מבקשים להדגיש, שבתום היחידה, ולא משנה מה תהיינה התשובות שלהם והמשמעות מכך, אנו נשאר חברים.

תוכן הפעולה:

א.

  נפזר על הרצפה פתקים שהכנו מראש מצורף נספח בסוף. על כל פתק יהיו רשומים שני אובייקטים שביניהם יש זיקה כלשהי. חלק מהפתקים יכללו זיקה של קשרי משפחה (אם ותינוק, בעל ואישה וכד'). נבקש מהמשתתפים לדרג את הפתקים לפי עומק הזיקה והמחוייבות הקיימות לדעתם בין כל זוג אובייקטים. ננסה לעמוד יחדיו על התוצאות. סביר שקשרי המשפחה יהיו ברמה הגבוהה ביותר.

ב.

  נבקש מכל משתתף לבחור זיקה שהוא חש כלפי אובייקט אחר (אדם או חפץ או רעיון/ערך), ולספר לנו על שני ביטויים מוחשיים של זיקה זו. במילים אחרות, במה באה לידי ביטוי המחוייבות של כל משתתף כלפי האובייקט אותו בחר.

ג.

  נשחק את משחק ה"גריד". נסמן על הרצפה טבלת רובריקות גדולה (בכל רובריקה צריך לעמוד אדם). מראש נכין לעצמנו (ע"ג דף נייר קטן) מסלול דמיוני שרק עליו אפשר ללכת. כל דריכה מחוץ למסלול מהווה "עלייה על מוקש". במסלול מותר לנוע אחורה, קדימה ולצדדים. אסור לנוע באלכסון. המסלול יתחיל בפאה אחת של הטבלה ויסתיים בזו הנגדית. על המשתתפים ייאסר הדיבור ותנועות הידיים (רצוי בעזרת פיסות בד וחבלים). עליהם לעבור במסלול מבלי לעלות על מוקשים. כל עלייה על מוקש מצריכה את הדורך להתחיל מחדש. המשתתפים מתחילים לנוע, כל פעם רק אחד בתוך הטבלה. בעת דריכה על מוקש, המנחה ישאג: "בווווווום!!!". כל משתתף בתורו יידרש לזכור את המסלול אותו עבר קודמו וכך ידע כיצד להתחמק ממוקשים. בסופו של דבר, המשתתפים כולם צריכים לעבור את המסלול בשלמותו.

ד.

  נסכם את המשחק בעזרת שאלות (שעיקרן הוא הקבוצה ולא היחיד!) על החווייה ועל העמידה במשימה. נוביל את המשתתפים להבין שהמשחק הצריך אותם לזכור את העבר ולהשתמש בו בעתיד ע"מ לעמוד במשימה.

  נוסיף לכך את ההשוואה בין קשרי משפחה לקשרי עם. קשרי משפחה, שדורגו כזכור כגבוהים ביותר מבחינת עומק המחוייבות הקיים בהם, מבוססים בראש ובראשונה על קשר דם וגנטיקה. גם עם מבוסס על קשרי דם אך ברמה הרבה יותר נמוכה. הזיקה בין פרטים בעם מבוססת גם על זהות גנטית כלשהי (ואולי גם על קשר דם ברמה נמוכה) אך בעיקר על זהות רעיונית-אידיאולוגית, על עבר משותף, על אירועים משותפים, על מצוקות והצלחות משותפות, ועל שאיפה לעתיד משותף במסגרת מוגדרת כלשהי.

ה.

  עכשיו נגיע לפאנץ ליין: נעמיד בפני המשתתפים את השאלה בכל עוצמתה ולא כל רפרוף – "מה הזיקה והמחוייבות שאתם חשים כלפי העם היהודי, ראשית כלפי ההיסטוריה והעבר היהודי, ובשלב שני כלפי העתיד?"

  מן הסתם למשתתפים יהיה קשה לבטא את המחוייבות. ניתן להזכיר להם את מה שעשינו בשלב ב', ולחפש דוגמאות מוחשיות ע"מ לבטא את הזיקה והמחוייבות.

  ע"מ לצמצם עוד את המבוכה שמן הסתם תתפשט בחדר (ואולי גם חוסר נוחות), אפשר להבהיר שאיננו מבקשים תשובת בית ספר. אנו מבקשים לבדוק האם קיימת מחוייבות עקרונית ובסיסית לעבר ולעתיד. רק לאחר שנדע אם יש מחוייבות, ולאחר שנחשוב ביחד מה היא בדיוק (ביחידה הבאה), או אז נוכל לכלכל את צעדינו לגבי ההווה – איך הוא צריך להיראות? מה עלינו לעשות ביומיום ע"מ לבטא את הזיקה והמחוייבות.

אם אין הסכמה על עיקרון בסיסי זה, אין לאן להמשיך מבחינה חינוכית. לכן צריך לעשות כל מאמץ ע"מ להגיע להסכמה בנושא.

סיכום:

  כיהודים בכלל, וכמדריכים בסניף בנ"ע בפרט, יש לנו זיקה ומחוייבות עמוקה לעבר, להיסטוריה ולמסורת היהודית, ומכאן נמשך חוט ישיר לעבר עתיד הקיום היהודי הנתון בידינו. אנו מחוייבים לחנך את עצמנו ואת חניכינו לאור העבר היהודי ועם מבט אל העתיד היהודי. כיהודים, אנו מחוייבים להמשך קיומו של העם היהודי ע"פ מסורת ישראל מדורי דורות, ובהתאם להתפתחות העולם המודרני וכחלק ממנו.

נספחים:

יש להכין פתקים בגודל גדול (שניתן יהיה לקרוא אותם כשהם על הרצפה) שעליהם רשומים הזוגות הבאים:

אבא – בן

אמא – תינוק

אח – אחות

בחור – בחורה

אישה - בעל

ניצול – מציל (אדם שניצל ממוות/פציעה - זה שהציל אותו)

אדם - חבר ילדות

ילד – בן-דוד

רופא - חולה

תלמיד – מורה

אישה – שכנה

כפפה – יד

כובע – ראש

מקלדת – עכבר

דלת – קיר

אדם – כלב

עט – דף

עץ – אדמה

מכונית – כביש

סטודנט – אוניברסיטה


Resource Comments

הפעולה היא חלק ראשון מתוך שתי פעולות.

פעולה שניה- מהי השרשרתRelated Resources can be found under:
» Alles > Hadracha > Scholing
» Alles > Jodendom > Joodse Identiteit
» Alles > Am Yisrael > Normaal
Visitor Comments: