Lag Baomer Board - לוח משחק לג בעומר

File details:

Resource Type: Spelletje in: Hebreeuws
Age: 8-10
Group Size: 10-20
Estimated Time: 45 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 11870
Downloaded: 677

Rated 209 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Goal
משחק מסלול לל"ג בעומר

Resource Contents
מהלך הפעולה:
- המשחק כולל מסלול בן 33 משבצות.
- קובייה.
- חיילי משחק כמספר הקבוצות.
- כרטיסי משימה.
- כרטיסי הפתעה.
- כל האביזרים הנצרכים למשימות.
 
מהלך המשחק :
- מחלקים את המשתתפים לארבע או חמש קבוצות, רצוי בדרך מתודית.
- כל קבוצה מקבלת חייל משחק.
- מקדימים ומספרים: אנחנו מנסים להגיע מהיום הראשון של פסח עד לל"ג בעומר. הקבוצה שתגיע ראשונה למדורה – תנצח! [לבוגרים יותר – אפשר להוסיף את עניין מנהגי האבלות עד ל"ג בעומר, שאנחנו רוצים לצאת מהם וכד', אפשר לציין את משמעות המדורות כמודיעות ומבשרות על הניצחון נגד הרומאים (הדלקה מהר להר) או כל עניין אחר כדי להכניס משמעות למשחק].
 
- נציג מכל קבוצה זורק את הקובייה. הקבוצה בעלת התוצאה הגבוהה ביותר מתחילה.
- כל קבוצה בתורה זורקת את הקוביה, מתקדמת לפי התוצאה וממלאת אחר ההוראות.
- רוב המשימות מיועדות לכל הקבוצות יחד, על מנת לא לאבד עניין של המשתתפים.
 
רצוי להביא פרסים קטנים או סוכריות לשלבים הראשונים של המשחק.

 

 

 מהלך המשחק:
1.   התחלה (אפשר להוסיף ציור של מצה)                            
2.                                                                                
3.                                                                                  
4.   משימה                                                                     
5.                                                                                   
6.                                                                                   
7. שביעי של פסח. המתינו בתור לחציית ים סוף.                                                                               
8.
9. הפתעה
10.
11.
12. משימה
13.
14.
15. משימה
16.
17.
18. הפתעה
19.
20. יום העצמאות - התקדמו משבצת בשמחה
21.
22.
23.
24. משימה
25.
26.
27. משימה
28.
29.
30. לא אספתם מספיק עצים למדורה, המתינו תור במקום.
31.
32.
33.ל"ג בעומר שמח... (ציור של מדורה)


כרטיסי משימות:
משימה 1:
 ר' שמעון בר יוחאי ובנו התחבאו במערה במירון. שם הם אכלו חרובים ושתו מים.
הקבוצה הראשונה שתסיים לאכול חרוב ולשתות כוס מים – תתקדם משבצת.
משימה 2:
מסביב למדורה אנו עורכים מעגל של אבנים, כדי למנוע התפשטות של האש.
הקבוצה הראשונה שתצליח לאסוף ולסדר מעגל מעשר אבנים – תתקדם משבצת.
משימה 3:
על כל קבוצה לשלוח נציג למרוץ של תפוח אדמה בכף.
קבוצתו של המנצח – תתקדם משבצת.
משימה 4:
לקריאת "שלוש ארבע ו.." כל קבוצה צריכה לבחור, ולשיר שיר של ל"ג בעומר.
הקבוצה שתשיר ראשונה, יפה וברור – תתקדם משבצת.
משימה 5:
ל"ג בעומר הוא היום ה-33 לעומר.
הקבוצה שתסיים ראשונה לעמוד בצורת המספר 33 – תתקדם משבצת.
משימה 6:
שמו של מנהיג המרד הוא בר כוכבא.
הכינו כוכב (בעל 5 קודקודים) ממקלות קטנים.
הקבוצה שתסיים ראשונה תתקדם צעד אחד.
משימה 7:
ר' עקיבא קנה לאשתו תכשיט שנקרא "ירושלים של זהב".
יש לכם 2 דקות לבנות דגם של ירושלים מחומרים שימצאו בסביבה.
הדגם המרשים ביותר ינצח ויזכה את הקבוצה בהתקדמות של שתי משבצות.
משימה 8:
ר' עקיבא היה רועה את הצאן של כלבא שבוע עד גיל 40.
הקבוצה הראשונה שתצליח להסתדר בצורה של רועה וכבשים תתקדם משבצת.
משימה 9:
תלמידי רבי עקיבא מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה.
מנו תכונה טובה אחת על כל חבר בקבוצה שלכם.
ובזה אין מנצחים!!!!
משימה 10:
שירו את הפיוט בר יוחאי מההתחלה ועד הסוף - בלי להתייאש באמצע...
הקבוצה המנצחת – שלא התייאשה ששרו בה כל חברי הקבוצה, וששרה הכי בקול.
משימה 11:
על כולם לשיר את השיר: "אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה" כאשר כל ילד שר מילה אחת בתורו. קבוצה שבה טועים – תפסל. הקבוצה האחרונה שנשארת – תתקדם שתי משבצות.


כרטיסי הפתעות:
 
צבאו של בר כוכבא ניצח בקרב- התקדמו 3 משבצות...
 
לרבי עקיבא נהרגו 12 אלף תלמידים, חזרו שני צעדים אחורה.
 
כמה תכשיטים מפורסמים קנה רבי עקיבא לאשתו רחל, התקדמו מס' זה של צעדים.
 
כמה ילדים הצליחו לשכנע את הרומאים כי הם משחקים בחץ וקשת ולא לומדים תורה? התקדמו שלושה צעדים.
 
הרומאים תפסו את רבי עקיבא על שלימד תורה, חזרו שלושה צעדים אחורה.
 
רבי שמעון בר יוחאי ובנו נאלצו להסתתר במערה. חזרו צעד אחד אחורה.
 
 
ניתן לשנות לשפר כרצונכם ..


 Related Resources can be found under:
» Alles > De Joodse kalender > Lag Ba Omer
Visitor Comments: