חנוך לנער על פי דרכו

File details:

Resource Type: Korte Artikelen in: Hebreeuws
Age: 10-50
Group Size: 1-1000
Estimated Time: 10 minutes

Further Details...

Comments & Reviews

Stats:
Viewed: 3832
Downloaded: 847

Rated 373 times
Add this file to your personal library.

Heb je dit bestand downloaden en heb je iets te delen?
Dit is de plaats!


Resource Contents

חנוך לנער על פי דרכו

 

 

הכוחות והכשרונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה, או הראויים לפי טבעה להתקבל החינוך של האיש הפרטי הלא הוא ההוצאה מכוח לפועל, מהעלם לגילוי, את בה ביותר מתוך ההשפעות החינוכיות השונות. כשגורמי החינוך - ההורים והמורים, הספרות והסביבה של הילד, - מותאמים ומכוונים לשכלול כשרונו הטבעי הזה של הילד ופיתוחו בדרכי החיים השונים, אז החינוך הוא מוצלח וטוב, ובהפך, כשכשרונו הטבעי של הילד נעזב, אם לא יפותח ולא ישוכלל, כשגורמי החינוך מכריחים וכופים אותו לצד אחר, המוזר לו לפי טבעו, הרי הוא נעשה גבר לא יוצלח. הצלחת החינוך היא באותה מידה שהוא עומד על עמדתו הראויה ושומר את תפקידו, שהוא מתכוון כלפי הטבע הפנימי, כאשר בראו האלוקים, להשלימו, לפתחו ולשכללו על ידי האמצעים הגורמים והמסייעים השונים. ואף התרבות האנושית הכללית כך. המובן הרחב והכולל של החינוך, שהוא כולל באמת את כל עבודות רוח האדם השונות, הלא הוא כמו כן השלמת היסודות הטבעיים, גילויים והוצאתם מהכח לפועל, מהעלם לגלוי, שכלולם ופיתוחם. וכשהוא עוזב את היסודות הטבעיים, אז הוא חוטא לטבע ההויה ואחריתו עדי אובד.

                                    (לנתיבות ישראל, הרצי"ה קוק.)

 

"הצלחת החינוך היא באותה מידה שהוא עומד על עמדתו הראויה ושומר את תפקידו, שהוא מתכוון כלפי הטבע הפנימי, כאשר בראו האלוהים. להשלימו, לפתחו ולשכללו על ידי האמצעים הגורמים והמסייעים השונים". זהו תפקיד החינוך לאמיתו: גילוי הכשרון והטבע הפנימי של החניך. אין המחנך ממלא תפקיד זה - "אז הוא חוטא לטבע ההוויה". זהו גם המובן של הביטוי הלועזי "קולטורה" - היינו: פיתוח. גם בחקלאות משתמשים בביטוי זה במובן של גילוי ושכלול, פיתוח וטיפוח הכוחות הקיימים.

אם כן, החינוך הישר הטבעי הנכון הוא שותפות לקדוש-ברוך-הוא במעשה בראשית, הוא סייעתא לשמיא: מתוך הבנה והכשרה נכונה - גילוי הברכה הטבעית הקיימת כבר, בכל אחד לפי עניינו.

                                                                            (הרב אבינר, תורת אמך.)

 

סנט - אקזופרי, הפילוסוף הצרפתי, אמר דבר נהדר באחד מספריו, והוא כתב ספרים יפים להפליא. הוא אמר: אולי אהבה (ואפשר להחליף אותה בחינוך אם תרצו) היא התהליך שאני מוביל בו אותך, בעדינות, בחזרה אל עצמך." אינני יודע להגדיר אהבה אבל זאת ההגדרה הקרובה והבריאה ביותר ששמעתי. "אולי אהבה היא התהליך שאני מוביל בו אותך, בעדינות, בחזרה על עצמך." לא אל האיש שאני רוצה שתהיה, כי אם אל מישהוא אתה עצמך.

                      ("לחיות ולאהוב",ליאו בוסקילה.)Related Resources can be found under:
» Alles > Hadracha > Scholing
» Alles > Treats
Visitor Comments: