Peula - Atividade

Leaders & Heros

מטרה:

1. שהחניכים יבינו מיהו מנהיג באמת

2. שהחניכים יכירו מנהיגים ישראליים ויהודים

3. שהחניכים יבינו שכל אחד יכול להיות מנהיג, ובתור מדריכים – אנחנו מנהיגים

Idade: 14-1714559 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

Leaders In Israel

מטרה: הכרת מנהיגי ישראל על פי הדילמות עימן הם התמודדו.

Idade: 14-1815230 ViewsView DetailsVista
Shiur - Aula

Army & Women

מטרות השיעור

1.      לברר מה הן הבעיות שיכולות להתעורר כאשר אישה רוצה להתגייס

2.      האם מותר לאישה להתגייס לצבא

Idade: 15-10010345 ViewsView DetailsVista

 

Links Recomendados

Lag BaOmer
Lag BaOmer
Articles, Information, Songs and Activities about Lag BaOmer