Peula - Atividade

Market Of Qualities

נושא:                                                       

"שוק תכונות"-משחק-פעילות, של היכרות וגיבוש בקבוצה.

המטרות:

א.שהחניך ייפתח מודעות עצמית כלפי תכונותיו ואופיו.

ב. לאפשר לחניכים הכירות בקבוצה באמצעות חשיפת התכונות ודיון עליהן.

Idade: 12-1813484 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

The Truth Is Coming Out From The Cave

על פנימיות, חיצוניות, ומאבקו של רשב"י ברומאים – מערך פעילות לקראת ל"ג בעומר

Idade: 15-1710581 ViewsView DetailsVista
Peula - Atividade

Map Of Israel

מטרת הפעילות:

יכירו את מפת א"י- את המדינות הגובלות ומיקומם וכן הימים השונים ומיקומם.

Idade: 14-186882 ViewsView DetailsVista
Apresentacao
Idade: 0-03814 ViewsView DetailsVista
Jogo
Idade: 10-182241 ViewsView DetailsVista