Team Work

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 13-18
O tamanho do grupo: 8-30
Tempo estimado: 45 minutos

Mais detalhes...

Baixar

Baixe este arquivo (39 KB)

Arquivos adicionais
team work- 4-6.doc (1.01 mb) Fonte Hebrew
team work- 3.doc (0.03 mb) Fonte Hebrew
team work- 1.doc (0.03 mb) Fonte Hebrew
Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 14717
Transferido: 26803

Rated 277 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

מטרת הפעולה- שהחניך יבין את חשיבותה של עבודת הצוות, יהיה רגיש לצורכי הקבוצה ויפנים את חשיבות תרומתו האישית בגיבוש קבוצה.


Recurso Conteúdo

 בס"ד

 

עבודת צוות / מירי בוק טורונטו

 

אוכלוסיית היעד- חטיבת ביניים ותיכון.

מטרת הפעולה- שהחניך יבין את חשיבותה של עבודת הצוות, יהיה רגיש לצורכי הקבוצה ויפנים את חשיבות תרומתו האישית בגיבוש קבוצה.

פרטים טכניים-

גיל היעד: חטיבת ביניים ומעלה.

משך זמן הפעולה: כ-40 דקות.

הפעילות מיועדת לימי חול, אך אפשרי גם בשבת ללא דף הצפייה.

ניתן להעביר את הפעילות בכל מקום- חדר או חצר.

גודל הקבוצה: 28- 30 משתתפים.

 

שלבי הפעילות-

פתיחה- משחק קלפים ואחריו שיקוף על אופן המשחק מגורם חיצוני ופנימי.

גוף- דיון על יתרונות וחסרונות עבודת הצוות

סיכום- חלוקת צ'ופרים "ללא מילים" וקריאת  קטע "משל ועלילה על שיתוף פעולה".

 

פתיחה- אני פותחת במשחק ומתייחסת לכך שאני לא מציגה את נושא הפעולה, לאחר המשחק המשתתפים יעזרו לגלות את נושא הפעולה. (אם יהיה צורך- אכוון אותם לכך)

הצגת המשחק- (1) חלוקת המשתתפים לקבוצות של שישה משתתפים. החלוקה נעשית ע"י מספור. חברי הקבוצה ימספרו את עצמם.

(2) מינוי מתצפת \ משקיף לכל קבוצה. המתצפת ממלא דף תצפית על חברי הקבוצה ודרכם המשותפת אל מטרת המשחק (חברי הקבוצה אינם יודעים מה תפקידם של התצפיתנים)

 [מצורף "דף תצפית"].

(3) מהלך המשחק- כל קבוצה מקבלת מעטפה עם 18 כרטיסים עליהם לחלק את הכרטיסים בין חברי הקבוצה ז"א 3 כרטיסים לכל משתתף. הקבוצה צריכה להרכיב 6 משפטים בעלי 3 מילים, כל משפט חוזר על עצמו פעמיים.

הצגת דוגמא: "השמש זורחת בבוקר"}2 וכו...

(4) חוקי המשחק- יש להקפיד על החוקים: *אסור לדבר במהלך המשחק. *אסור לקחת כרטיס  אך מותר לקבל. *מותר לתקשר ולרמוז ע"י שפת גוף.

(5) זמן המשחק- כ-7 דקות. (תלוי באוכלוסייה).

(6) סיכום המשחק- הפניית שאלה למשתתפים מהו נושא הפעולה שהתבטא בעזרת המשחק?

-נציגי הקבוצות מספרים: איך הרגישו? מה תרמו? והאיים התייחסו לרעיונות שלהם במהלך המשחק.

המתצפת מספר לקבוצה על תפקידו והתרשמותו מהפעילות הקבוצתית בהנחיית דף מצורף "ניתוח צוות"

-בעקבות דברי המשתתפים אני מסכמת את מאפייני עבודת הצוות, חשיבותה והתנאים שמאפשרים עבודת צוות טובה.

בתחילת הפעילות החניכים "נזרקים" למצב של פעילות המצריכה שיתוף פעולה בלי שיהיו מודעים לכך, ומתוך התנסותם האישית מתפתח הדיון הבא...

 

גוף הפעולה-

פיתוח דיון וסיכום שלי על "המאפיינים של עבודת צוות טובה" [דף מצורף]

 הצוות אטרקטיבי לחבריו- חשוב שהרכב הקבוצה יהיה מעניין ומושך כדי לעבוד עם החברים בו, טיפוסים מעניינים שיש רצון לעבוד איתם.

 מוטיבציה לעבוד יחד- קבוצה שיש לכל חבריה רצון לעבוד יחד.

התעניינות הדדית- אכפתיות של חברי הקבוצה אחד בשני, רצון להתגבש.

מעורבות רגשית- רצון לקשר אמיתי רגשי עם חברי הקבוצה, נתינת תמיכה וקבלה הדדית, אפשרות לשוחח על נושאים שונים מתוך הרגשה של אכפתיות בקבוצה.

הזדהות עם מטרות- קבוצה שיש לה מטרות משותפות, אתגרים ורצון ליצור ולהשיג את מטרותיהם.

תחושת ביטחון של חברי הצוות- שכל איש צוות יקבל מקום בקבוצה וירגיש חלק בלתי נפרד ממנה.

 

שילוב של מאפיינים אלו יאפשרו לנו עבודת צוות אמיתית שתוביל להישגים קבוצתיים.

ומצד שני- הצגת חסרונות של עבודה בצוות- דבר שאנו יכולים להיתקל בו. [מצורף דף "חסרונות הצוות"]

 מאבקי כוח- אנשים שונים שנפגשים עם רצונות, אישיות ותכונות שונות עלולים ליצור מתח בצוות שיעיב על העבודה.

 נחיצות של אמון הדדי- כאשר אין אמון הדדי אין פתיחות, אין שיתוף בבעיות ובהתלבטויות ואז היחסים בצוות קרים מרוחקים ולא נעים לעבוד ביחד.

 קשיי תקשורת- לפעמיים הקבוצה מורכבת מאנשים בעלי דעות, תרבויות, שפות שונות שעלולות לפגוע בתקשורת השוטפת של הצוות.

 קושי לגשר על שוני בתפיסת עולם ובשיטות עבודה- כשחברי הצוות מורכבים מקצוות פוליטיות שונות כגון- נגד התנתקות ובעד פינוי וכך קשה לשבת ביחד שהפער בצדקת הדרך שנוי במחלוקת ואיי הסכמה.

 חוסר איזון בכישורים ובמחוייבות של חברי הצוות- אם יש בצוות אדם מאד מוכשר ואחרים פחות, עומס העבודה עלול ליפול על אדם אחד או להפך התנשאות של חבר צוות מהערכה עצמית גבוהה של כישוריו המרובים.

 קושי להפריד בין אנשים לרעיונות- לעיתים נפגשים עם אנשים שלא מתחברים אליהם ואז באופן אוטומטי שוללים את רעיונותיהם ודעותיהם למרות שרעיונות אלו יכולים לפתח ולעזור לקבוצה.

 פיזור אחריות: נטית הצוות ליטול סיכון גבוה יותר,

                 נטייה אישית להשתמטות מאחריות- ישנם אנשים שלוקחים על עצמם את כל תפקידי הצוות וכך נופלת עליהם האחריות לביצוע המשימות לבדם. וישנם שנמנעים מלקחת אחריות וכך מפילים את האחריות על אחרים.

 לחצים אישיים- לעיתים חבר בקבוצה נתון בלחצים אישיים ולכן אינו לוקח חלק בפעילות הקבוצתית ודבר זה מונע את התקדמות הקבוצה.

 בזבוז משאבים של זמן ומאמץ- לעיתים מתעכבים על דברים טכניים ומבזבזים כוחות שלא מקדמות את המטרה. או שאין חלוקת עבודה וכך יוצא שכולם עושים הכל ביחד ומבזבזים זמן וכוחות.

 קשיים טכניים בתאום מפגשים- עבודת צוות עלולה ליפול מכוון שלא מוצאים זמן נוח לכל הצוות לעבודה משותפת.

חשוב שנהיה מודעים לחסרונות וכך נוכל להימנע מהם ולהתקדם הלאה.

החסרונות זה מצב טבעי בכל דבר וחשוב ללמוד מהם ולא להיבהל או לסוג אחורה.

 

 סיכום- 

חלוקת צופרים "ללא מילים" והקראת קטע סיכום "משל ועלילה על שיתוף פעולה"\ משה קיראון.

 

 

 

 

 

 


Comentários de Recursos
מצורפים שני קבצים עם הנספחים


Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Bein Adam LaChavero > Dinamicas de Grupo
» Todas > Hadracha > O Grupo - Kvutza
Visitor Comments: