Cafe Dilema- Israeli Society

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 16-25
O tamanho do grupo: 20-60
Tempo estimado: 90 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 14548
Transferido: 1569

Rated 248 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

להציג בפני החניכים את הדילמות השונות בתוך החברה הישראלית בשנת ה-60 לקיומה.

החניכים יבינו שמעבר להשמת המדינה כ"ראשית צמיחת גאולתנו", אילו דילמות עומדות בפני האדם הישראלי- דתי בישראל כיום ובפני החברה הישראלית בכלל.


Adereços necessários e Materiais

לפני הפעילות ליצור אוירה של "בית קפה" .לסדר את החדר עם שולחנות מפוזרים ברחבי החדר וכסאות מסביבם, מפות על השולחנות, כיבוד וכמובן קפה. על כל שולחן מונחת כרטיסיה ועליה דילמה.

אם הפעילות בשבת מומלץ לעשות את הפעילות במהלך סעודה שלישית, אם ביום חול להביא מוזיקה שקטה.


Recurso Conteúdo

הכנות:

אם הפעילות בשבת מומלץ לעשות את הפעילות במהלך סעודה שלישית, אם ביום חול להביא מוזיקה שקטה.

לפני הפעילות ליצור אוירה של "בית קפה" .לסדר את החדר עם שולחנות מפוזרים ברחבי החדר וכסאות מסביבם, מפות על השולחנות, כיבוד וכמובן קפה. על כל שולחן מונחת כרטיסיה ועליה דילמה.

אם הפעילות בשבת מומלץ לעשות את הפעילות במהלך סעודה שלישית, אם ביום חול להביא מוזיקה שקטה.

 

מהלך הפעילות:

דיון בדילמות: כמניסים את החניכים לחדר ומסדרים אותם מסביב לשולחנות.

לכל שולחן = קבוצה 10 דקות לקרוא ולדון בדילמות המופיעות בכרטיסיות, בתום 10 דקות המדריך מכריז שעל כל קבוצה להחליף כרטיסיות (כדאי למספר את הכרטיסיות וכך להקל על תחלופת הכרטיסיות בין הקבוצות) בזמן הדיון המדריך מסתובב בין הקבוצות ועוזר להרחבת הדיונים בקבוצות.

הדילמות:

  1. התקווה – מדינת ישראל כמדינת היהודים או מדינת כל אזרחיה

  2. שבת בים – אופיה היהודי של מדינת ישראל

  3. צה"ל 2008 – ממלכתיות מול מצפון אישי

  4. ציונות 2008 – גרעינים דתיים או יישובים דתיים בפריפריה.

  5. I YIsrael – יחסי ישראל והתפוצות

פרזנטציה: לאחר שכל הקבוצות עברו על כל הדילמות כל קבוצה צריכה בתורה להציג את הדילמה האחרונה שדנו בה ואת התשובות שהגיעו אליהן, ושאר הקבוצות יכולות להוסיף עליה. כדאי להקציב לכל פרזנטציה של דילמה כ-5 דקות.

סיכום: מדינת ישראל הוקמה לתוך מלחמת קיום והרבה ממאפייניה עוצבו תוך כדי לחימה, לצערנו ישראל לאחר שישים שנות עצמאות עדיין נאלצת להילחם על קיומה אבל ממרחק של שישים שנה החברה בישראל מתחילה להתמודד עם הבעיות שנדחו עד כה בשל הבעיות הביטחוניות הרבות.

מטרת הצגת הדילמות השונות שעומדות בפני בני נוער בגילכם בישראל כיום בפניכם היא להראות שהחזון הציוני לא הסתיים בה' באייר התש"ח אלא שיש עוד עבודה ועוד מה לעשות בארץ ישראל.

 


Comentários de Recursos
ניתן למצוא את הניספחים בקובץ המצורף. הניספחים מכילים: המנון המדינה, שבת בים, צה"ל 2008, ציונות 2008, I Love Israel.


Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Festivais Judaicos > O dia da Independencia
Visitor Comments: