The Illegal Immigration To Israel- Haapla

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 7-11
O tamanho do grupo: 15-30
Tempo estimado: 50 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 4489
Transferido: 1026

Rated 225 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

מטרה:

מטרת הפעולה היא שהחניך ילמד על התקופה ועל מפעל העפלה ויבין את והרצון לעליה למרות הקשיים  בדרך חווייתית.


Adereços necessários e Materiais

חומרים נדרשים- סרטים כחולים, כובעי קסקט, כובעי טמבל, סטריפיקטים ( מצורף נספח ב')

עדויות (מצורף נספח א').


Recurso Conteúdo

שלבי הפעולה

שלב א: חלוקה לשלוש קבוצה (על כל קבוצה מדריך)והתפרסות בשטח

שלב ב: המדריך מנחה כל קבוצה בנפרד ומסביר להם את תפקידם ואת חוקי המשחק.

שלב ג: משחקים (פירוט המשחק)

שלב ד: התכנסות מחודשת והעברת חוויות בין התלמידים מהקבוצות השונות.

שלב ה: סיכום הפעילות.

 

מהלך הפעולה

שלב א: לשלב זה הקצבנו 5 דקות. נתחיל את הפעולה בחלוקה לשלוש קבוצות (בריטים, מעפילים ומקומיים) מומלץ שקבוצת הבריטים תהיה גדולה יחסית לקבוצות האחרות ומצד אחד זה נורא מתסכל את המעפילים והמקומיים אבל מצד שני משקף את המציאות שהייתה באותם הימים. כדי להצליח בפעולה יש צורך בשלושה אנשי צוות. כל מדריך יקבל קבוצה אחת ויצא איתם לשטח. כמובן שלפני הפעולה המדריכים ילמדו את השטח ויחליטו מראש מי מתחיל איפה כדי שלא יתקלו אחד בשני (מקום הפעולה). ("השטח" יכול להיות כל ביה"ס, השכונה, גן ציבורי גדול או כל דבר אחר שעולה על דעתכן). 

 

 

שלב ב: לשלב זה הקצבנו 10 דקות. המדריך יתיישב עם החניכים בפינה מרוחקת משאר הקבוצות ושם יסביר לקבוצתו את תפקידם (בריטים/ מעפילים/ מקומיים), את מטרתם במשחק ע"י הבאת עדויות (ראה נספח א) וכן את חוקי המשחק. לדוגמא: מטרת הבריטים היא לתפוס את המעפילים שהם עולים לא חוקיים וזאת ע"י תפיסת מעפיל. מומלץ לסמן את קבוצת הבריטים בסרט כחול על הזרוע, את המעפילים בכובע קסקט ואת המקומיים בכובע טמבל. כמו כן יש לתת למקומיים סרטיפיקטים (ראה נספח ב).

 

שלב ג: משחקים!! לשלב זה הקצבנו 15 דקות. חוקי המשחק, אחרי שכל קבוצה יודעת מה תפקידה ומטרתה הילדים יצאו לשטח (אם זה במקום פתוח כמובן בליווי המדריך), העולים צריכים למצוא את המקומיים ולקבל מהם סרטיפיקטים (=אישורי כניסה מזויפים לא"י), המקומיים צריכים למצוא את המעפילים בלי שהבריטים יבחינו בהם, ולהעביר לעולים את הסרטיפיקטים ולהגיע איתם למקום המפגש שנקבע מראש. ה"מעפילים" שמגיעים למקום המבטחים יכולים להפוך למקומיים ולעזור למעפילים החדשים שמגיעים. בזמן הזה קבוצת הבריטיים צריכה למצוא את המעפילים ואת המקומיים ולאסור אותם ע"י תפיסה. כאשר בריטי נוגע במעפיל או מקומי הוא נאסר. כדי למנוע הוצאת ילדים לגמרי מהמשחק על המעפילים שנתפסו להתחיל לבנות מחנה בקפריסין ולנסות להבריח מעפילים שינסו פעם נוספת להעפיל לארץ.

 

שלב ד: לשלב זה הקצבנו 15 דקות.  נאסוף את כל הילדים, נדאג שהם ישבו מעורבבים (ולא לפי הקבוצות), כעת נבקש מנציג של כל קבוצה שיספר מה היה תפקידו ומטרתו במשחק ושיוסיף איך הוא הרגיש במשחק. לדוגמא- אני הייתי שוטר בריטי, מטרתי הייתה לתפוס את הפושעים הציונים שמבריחים לא"י עולים ללא אישור כניסה ובכך עוברים על החוק, הרגשתי לפעמים שהם בוגדים בי, כי אני שוטר ואמור לשמור עליהם אבל הם עוברים על החוק.

 

שלב ה: נספר על הקשיים שהיו למקומיים וכן למעפילים ,מומלץ לספר על האוניה פטריה (פסיפיק, מילוס ואטלנטיק) כדוגמא- ראה נספח ג. וכך הילדים ירגישו את הרוח הלוחמת שהייתה לאנשים אז.

 


Comentários de Recursos
ניתן למצוא את כל הנספחים הנדרשים בקובץ המצורף.


Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Festivais Judaicos > O dia da Independencia
Visitor Comments: