Gush Atziun

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 14-18
O tamanho do grupo: 10-30
Tempo estimado: 50 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 4463
Transferido: 856

Rated 229 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

מטרת הפעולה: החניכים יכירו את סיפור הגוש, דרכו תתחדד הזיקה לארץ ישראל וחשיבות ההתיישבות בה.


Adereços necessários e Materiais

כרטיסיות שיש להכין מראש.


Recurso Conteúdo

מהלך הפעולה:

 

שלב א- הרקע לעלייה לקרקע

שנת 1943, השואה משתוללת, מדינת ישראל עדיין לא קמה. יושבת קבוצה שנקראת "קבוצת אברהם" בכפר פינס ורוצה להקים קיבוץ יהודי בארץ. השאלה היא איפה. כמה חברים בקבוצה מגיעים לאיזור שנמצא בדיוק בין ירושלים לחברון, בודקים אפשרות להתיישב שם. הם חוזרים לקבוצה ומביאים איתם בשורות קשות....

המדריך יחלק בין החניכים כרטיסיות. (מצורף בנספח) בכל כרטיסיה טיעון- בעד או נגד. החניכים יצטרכו להחליט ולהצביע אם הם עולים לקרקע או לא. את הכרטיסיה האחרונה יקריא המדריך ויכריע את השאלה- עולים להקים קיבוץ יהודי – כפר עציון.

 

שלב ב- ההתיישבות

אל קיבוץ כפר עציון מצטרפים הקיבוצים משואות יצחק, עין צורים ורבדים. ישנם קשיים עצומים אבל לאט לאט המקום הופך לגן עדן. מוקמים לולים, מטעים וכרמים. חתונה ראשונה, לידה ראשונה... גני משחקים לילדים ופעילויות תרבות למבוגרים. בכל גוש היישובים תחושה נפלאה של התגשמות חלום.

המדריך יראה (אם זה אפשרי) מצגת של תמונות מהארץ, ואם לא יעביר בין החניכים תמונות.

 

שלב ג- הקרבות

החלום נקטע ביום אחד. כט' בנובמבר, החלטת החלוקה באו"ם. ארץ ישראל תתחלק ל2 מדינות, גוש עציון נמצא עמוק בלב השטח הערבי. החל מאותו יום מתחילים קרבות נוראיים. הדרך לגוש נחסמת ע"י הערבים, היהודים נעים בשיירות שמותקפות כל הזמן. המפורסמת מכולן- שיירת הל"ה. חצי שנה של גיהנום, כל החקלאים הופכים באין ברירה ללוחמים, במקום לחפור ערוגות חופרים עוד ועוד קברים. בתאריך ג' באייר תש"ח פורץ הקרב האחרון, יום אח"כ בד' באייר כפר עציון נופל, הערבים פורצים לתוכו ומבצעים טבח המוני. מאות הרוגים, ארבעה ניצולים בלבד. (זו הסיבה שיום הזכרון לחללי מערכות ישראל נקבע בתאריך זה) הערבים נכנסים ושורפים כל דבר שעולה בדרכם. למחרת, יום שישי ה' באייר תש"ח- לאורו של לפיד גוש עציון הבוער - קמה מדינת ישראל.

המדריך יתחפש לדמות מהקיבוץ, הצגה של 5-7 דקות שתתאר את המציאות החדשה ולבסוף- את הנפילה.

 

שלב ד- סיכום

המדריך ישאל את החניכים: האם זה היה שווה?

כל ההרוגים, הפצועים, הטראומה הנוראית... אם הייתם יכולים- האם הייתם מחליטים אחרת ולא עולים להתיישב בגוש? למה בכלל אנו מתים למען הארץ הזאת? האם לא כדאי היה להתיישב במקום רחוק ובטוח? מה הלקח שאנו לוקחים מסיפור כזה? האם אנו חוזרים על טעויות העבר בכך שאנו עולים לארץ ומיישבים אותה?

החניכים יגידו את דעתם והמדריך יחתום במשפט שאמר בן גוריון עם הקמת מדינת ישראל:

"אם קיימת ירושלים עברית... אזי התודה הגדולה נתונה על כך בראש ובראשונה ללוחמי גוש עציון" ז"א- רק בזכות לוחמי הגוש ירושלים נשארה יהודית. במדינת ישראל של היום גוש עציון נמצא על המפה ומושך המון מתיישבים ותיירים – חלק בלתי נפרד מהמדינה. החלוצים שהקימו שם את ביתם פתחו פתח להתיישבות רחבה וענפה יותר.

אם לוחמי כפר עציון היו מתייאשים, ירושלים היתה נופלת. כך גם אנו נמשיך להגן על ירושלים עד שיגיעו השקט השלווה והמשיח...

 


Comentários de Recursos

הניספחים נמצאים בקובץ המצורףRecursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Festivais Judaicos > O dia da Independencia
Visitor Comments: