The Flag Of Israel

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Peula - Atividade em: Hebrew
Idade: 17-20
O tamanho do grupo: 15-30
Tempo estimado: 60 minutos

Mais detalhes...

Arquivos adicionais
nispac- 2.doc (0.32 mb) Peula - Atividade Hebrew
Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 8364
Transferido: 929

Rated 235 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos

מטרות השיעור:

1.       שהחניכים יחושו, ידעו  ויבינו שלכל דגל יש ערך וסיבה שעומדים  מאחורי צורתו ויצירתו

2.       שהחניכים יבינו את צורת דגל ישראל, ומתוך כך יעריכו אותו יותר


Adereços necessários e Materiais
בסוף כל יחידה מופיעה רשימת הציוד הנדרש ליחידה זו. 

Recurso Conteúdo

מהלך הפעולה:

חלק א': [15-20 דקות]

(פעילות בקבוצות או ביחידים)

המדריך מחלק לכל קבוצה או לכל חניך דף, (קבוצה תקבל דף גדול, חניך יקבל דף פוליו)

על כל חניך או קבוצה, להכין דגל לקבוצה/ארגון שמטרתה/ו תינתן לו בדף.

דוגמאות:

מכבי תל אביב

אוניברסיטה

עמותה לייעוץ וסיוע משפטי

צבעי הקשת

אחר... (החניך/ הקבוצה יוכלו לבחור נושא מעצמם)

ציוד: צבעים, טושים, דבק, מספריים, עיתונים, דפים ....

·         לאחר שלב ההכנה כל קבוצה/מס' חניכים יצטרכו להסביר מדוע יצרו דווקא דגל זה.

מסקנה: לכל דגל יש מטרה מסוימת, דגל בה להעביר מילים, ערכים רעיונות של קבוצה!

 

 

 

חלק ב': [5 דקות]

שואלים את החניכים: אז מדוע הדגל שלנו נראה ככה?

מציירים דגל ישראל בגדול , או תולים דגל ישראל , ומסביב מבקשים מהחניכים לכתוב כמה שיותר שאלות שהיו רוצים לדעת בקשר לדגל ישראל.

(דוגמאות: מדוע הצבע שלו תכלת ולבן, מה הצבע בדיוק כחול/תכלת, מדוע הצורה שלו כזו? מה זה המגן דויד בתור סמל יהודי? ...)

(אפשר את שלב זה להרחיב ע"י יציאה של החניכים לרחוב, ושאילת אנשים שאלות בנושא דגל ישראל)

ציוד: דגל ישראל  או דף לצייר עליו דגל, עם טוש , פלקט לכתוב עליו את שאלות החניכים,

 

 

 

חלק ג': [10-15 דקות]

מסדרים מסביב לחדר 4 פינות עם פלקט לבן, וכותבים/מדביקים על כל פלקט אחד מהאמרות הבאות, על כל חניך/קבוצה ללכת עם דף ועט ולחפש תשובות לכל השאלות שנשאלו, הקבוצה הזוכה היא הקבוצה שמצליחה ראשונה לענות על כל השאלות. (ניתן להוסיף עוד קטעי עיון מהאתרים המצ"ב בנספחים)

ציוד: דפים, כלי כתיבה, אמרות מצ"ב בגדול, אפשר לאתר אותם מסביב.

 

 

 

חלק ד': (לא חובה אם נשאר זמן) (15-20 דקות)

ניתן להראות את התמונות המצ"ב, דוגמאות לשימוש במגן דויד במהלך ההיסטוריה, וכל תמונה להראות את הגאווה שיש בה , בכל מקום ובכל זמן היהודי יודע להתקשר למקור שלו.... המגן דויד: הצורה האלוקית שנוצרה מקשה אחת בידי אלוקים.

כל קבוצה או כל חניך יצטרכו לכתוב על כל תמונה את תחושותיו, ואח"כ כולם יחד יתנו לכל תמונה כותרת, שבעצם תחזור ותביע את המטרה ואת הרעיון שעומדים מאחורי הסמל מגן דויד.

ניתן להראות גם את הכתבה המצ"ב, שוב ראיה של גאווה בדגל שלנו.

ציוד: כלי כתיבה, דפים / פלקט לכתוב את תחושות החניכים.

 


חלק ה': (לא חובה אם נשאר זמן) (15-20 דקות)

התעמקות בטלית, המדריך מחזיק את הטלית בידיו ושואל החניכים מי רוצה להראות איך מתעטפים בטלית.

ואז הוא שואל אותו , למה אתה מתעטף בטלית מאיפה בא הרעיון הזה? מה המקור? אפשר לתת לחניכים לשאול גם שאלות נוספות בנושא.

אח"כ המדריך מחלק דף בנושא הטלית, לכל חניך כאשר לכל אחד מהחניכים מסומן חלק אחר בצבע , והמדריך עם החניכים קוראים את הקטע כל חניך את החלק המסומן אצלו.

(אפשר להשתמש בשיטת 4 הפינות  המופיעה בחלק ג' גם עבור חלק זה , במקום לקרוא יחד)

ניתן לסכם בסרטון המופיע : http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-13765-MTM3NjVfODM5MjUwNjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html

ציוד: טלית, הדף המצ"ב בנושא טלית או בצורה של 4 חלקים בגדול, או צבוע עבור כל חניך.

 

 

חלק ו': סיכום   (5-10 דקות)

ניתן להראות תמונה של דגלים מכל המדינות, או להחזיק דגל ישראל ביד , ולומר לכל מדינה יש דגל משלה, שבה להביע את המטרות והרצונות שלה.

דגל ישראל (המדריך מניף אותו) קיבל את צורתו מהשפעת הטלית, שני פסים תכלת, מראה על קדושתו, כמו שהטלית קדושה כך גם הדגל קדוש.

באמצע הדגל יש צורת מגן דויד , סממן יהודי לאורך כל הדורות, שע"פ חוקרים מקורו מהמנורה שהייתה במשכן, כפתור ופרח, פרח זה הוא פרח שצורתו היא מגן דויד, והרי המנורה נעשה מקשה אחת בידי אלוקים, כך שצורת המגן דויד היא ממש יצירה אלוקית. ולא סתם חיבור של 2 משולשים שווה צלעות זה על גבי זה.

אפשר לסכם את השיעור בסרטון מתוך האתר גלים: http://www.galim.org.il/m/flags/index.html


Comentários de Recursos
-


Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Festivais Judaicos > O dia da Independencia
Visitor Comments: