נס חנוכה

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Materia em: Hebrew
Idade: 10-50
O tamanho do grupo: 1-1000
Tempo estimado: 10 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 6570
Transferido: 941

Rated 327 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Recurso Conteúdo

לפעמים

נכנסים יוונים להיכל

היכל נשמתו של האדם                           

ומטמאים את כל השמנים,

כל ככוחות החיים , המחשבות, הרצונות.

אך תמיד נשאר אותו "פך שמן" קטן שבנפש,                    

אלא , שההוא חבוי ונעלם וטעון חיפוש.

ואף על פי, שאותה נקודת הקודש חלשה בתחילתה,

ואין בה "להדליק יום אחד",

הרי נס חנוכה חוזר ונעור תמיד

ומדליקים ממנו שמונה ימים.Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Treats
» Todas > Festivais Judaicos > Chanuka
Visitor Comments: