החול והים

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Materia em: Hebrew
Idade: 1-50
O tamanho do grupo: 1-1000
Tempo estimado: 10 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 2954
Transferido: 597

Rated 323 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Recurso Conteúdo

ויהי כאשר ברא אלוקים את הימים, ויתגאו מימיהם מאוד ויאמרו:

-הבה נכסה את כל הארץ, כי צר לנו פה המקום.

ויגער בהם ה' ויאמר: -הנה אנוכי שולח את החול

ושמתי אותו גבול לכם ולא תעבורו.

ויהי כראות המים את גרגרי החול והנה קטנים הם ודקים עד מאוד

ויבוזו להם לאמור: - מה נחשבו אלו כנגדנו? גל אחד קטן יעבור עליהם

-ואינם!

וישמעו גרגרי החול את המים המתהללים בגבורתם, ויתאספו יחד

ויחנו על חופי הימים חמרים חמרים. וילחמו המים את החול ויחפצו

לגרשם ולא יכלו להם.

ויאמר שר הים אל המים: - שימו לבכם אל מעשי החול וידעתם, כי גם

כוחות קטנים מאוד יהפכו לכוח גדול ועצום כאשר יתחברו ויהיו לאחד.

 

 

 Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Hadracha > Artigos para o(a) Madrich(a)
» Todas > Treats
Visitor Comments: