העולם כה ריק

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Materia em: Hebrew
Idade: 1-50
O tamanho do grupo: 1-1000
Tempo estimado: 10 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 2863
Transferido: 642

Rated 304 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Recurso Conteúdo

העולם כה ריק, כאשר רק הרים וגאיות, נחלים וערים קיימים בו.

אך פה ושם- כאשר קיים מישהו המסכים איתנו, אשר איתו די לנו בשתיקה, הופך עולמנו לגן עדן מאוכלס.

 Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Hadracha > Artigos para o(a) Madrich(a)
» Todas > Treats
Visitor Comments: