A Fight Or A Conversation

Detalhes do ficheiro:

Recurso Tipo: Historias em: Hebrew
Idade: 10-16
O tamanho do grupo: 2-25
Tempo estimado: 5 minutos

Mais detalhes...

Comentários e críticas

Estatística:
Visto: 10053
Transferido: 1144

Rated 393 times
Add this file to your personal library.

Será que você baixar esse arquivo e você tem algo para compartilhar?
Este é o lugar!


Objetivo de Recursos
להראות שאין שום דבר רע באיחוד התרבות המערבית עם התרבות הישראלית

Recurso Conteúdo

בס"ד

תרבות המערב

דו שיח או קרב?

 

קוראים לו מתי,

הוא בחור מאוד סימפטי

הוא נולד בארץ ישראל להורים ציונים.

שהיו פה בין הראשונים.

הם הפריחו כאן את השממה

ואת הנער הם חנכו לאהוב את המדינה עם כל הנשמה

הם דיברו איתו על עבודה עברית

ובביתם לא שמעו אף-פעם מוסיקה לועזית

אך ככל שגדל הנער והפך לאיש.

נוכח לדעת שהמצב פה הוא עסק ביש

שאין לנו תרבות משלנו,

ושתרבות המערב משתלטת על כולנו

הוא ניסה לזעוק ולהסביר

אך לאיש זה לא נראה סביר

ושכבר כמעט אמר נואש

עלה בראשו רעיון חדש

הוא ילך רחוק מעבר להרים

ושם עם כמה חברים

יקים עיר עברית

בלי כל זכר תרבות מערבית

אנשים החלו לנהור לעיר

אך ידידנו כאן היה מאוד זהיר

לא כל אחד לעיר יתקבל

אלא קודם יבחן וישקול

הגיעו לעיר עוד אנשים

חלקם מתאימים וחלקם כלל לא שייכים

היו גם כאלה שמתי לא ידע להחליט.

עליו הדבר מאוד הכביד

אז הגיע האיש

ומתי ברע התחיל להרגיש

הזר שיפשף את עיניו וצבט את ידו

ונוכח לדעת שזה לא חלום

אלא האיש באמת כאן לידו

הוא לבש "REEBOOK" מכנסי "SASOON" ירוקות

על אוזניו יש WAKMAN  וחולצה של LACOSTE

בידו מזוודה עם כל מיני מדבקות

מכל מיני ארצות ומדינות

ידידנו מתי ניסה לדבר

אך מרוב השתוממות סתם בדבר

אז האיש החל לדבר

ואמר לו "אל תבהל"

אני יודע שאנו שיא השיאים של התרבות המערבית

ואין לו שום כוונה לגור כאן בעיר עברית

רק קראתי מודעה בעיתון

ובאתי להבהיר מה דעתי בנידון,

לפי דעתי בתרבות המערבית אין שום פסול

העובדה שאני הולך עם נעליים מסויימות מחו"ל

בסה"כ אומר שאני חושב שהם יפות

ולא משנה אם הם כחול לבן או מיובאות

ואם אני שומע מוסיקה מסוימת

שאותה שומע כל העולם

אז מה? מי אמר שזה רע?

נראה לי שאתה סתם מדקלם סיסמאות

על תרבות עברית

ונגד מערבית

נראה לי שאתה צריך לחשוב כמה פעמים

לפני שאתה הולך ומקים עיר מעבר כל הרים

נראה לי שהגיע הזמן שיובן לכל אחד

שתרבות מערבית ועברית יכולות ללכת יד ביד

גמר האיש את נאומו

כשהוא משאיר את ידידנו מתי המום כולו

כאב לו הראש והוא הרגיש ברע

הוא לא חשב שבעיניו היה מסובך נורא

לפניו היה דף עם רשימה גדולה של אנשים

שהוא עוד לא החליט לאן הם שייכים

ולא מספיק זה גם ערערו לו את הבטחון

שצריך להילחם בתרבות המערב

חשב ידידנו מתי שעה

ועוד שעה

בסוף לקח שלט

תלה מסמר מעל לדלת וכתב:

יסלחו לי כל ההמונים שבחוץ מחכים

אבל אני חייב לעשות רגע חושבים

אני חייב להשקיע מאמץ רב בשאלה

אני ותרבות המערב

דו שיח או קרב?

 Recursos relacionados pode ser encontrada em:
» Todas > Entre o homem e si mesmo > A essencia do Individuo
» Todas > Judaismo > Cultura Judaica
Visitor Comments: